Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки (Домашнє завдання № 4 із 160 питань), страница 5

85. В посудині знаходиться суміш 10 г вуглекислого газу і 15 г азоту. Знайти густину цієї суміші при температурі 27 °С и тиску 1,5.105 Н/м2.

86. Знайти масу атома: 1) водню, 2) гелію.

87. Молекула азоту, що летить зі швидкістю 600 м/с, вдаряється нормально об стінку посудини і пружньо відскакує від неї без втрати швидкості. Знайти імпульс сили, отриманий стінкою посудини за час удару.

88. Молекула аргону, що летить із швидкістю 500 м/с, пружньо вдаряється об стінку посудини. Напрямок швидкості молекули і нормаль до стінки посудини складають кут 60° . Знайти імпульс сили, отриманий стінкою посудини за час удару.

89. Молекула азоту летить із швидкістю 430 м/с. Знайти кількість руху цієї молекули.

90. Яка кількість молекул містить 1 г водяної пари?

91. В посудині ємністю 4 л знаходиться 1 г водню. Яка кількість молекул утримується в 1 см3 цієї посудини?

92. Яка кількість молекул знаходиться в кімнаті об¢ємом 80 м3 при температурі 17 °С, тиску 75 мм рт ст?

93 Яка кількість молекул буде знаходитися в 1 см3 посудини при 10 °С, якщо посудина відкачана до найвищого розрідження, утворюваного сучасними лабораторними засобами (р = 10-11 мм рт ст)?

94. Для одержання якісного вакууму в скляній посудині необхідно прогрівати стінки посудини при відкачці з метою видалення адсорбованого газу. Визначити, на скільки може підвищитися тиск у сферичній посудині радіусом R = 10 см, якщо адсорбовані молекули перейдуть зі стінок в посудину. Площа поперечного перерізу молекули вважати рівної 10-15 см2, прошарок мономолекулярний. Температура t = 300 °С.

95. Яка кількість часток знаходиться в 1 г пароподібного йоду, якщо ступінь дисоціації його молекул дорівнює 50 %? Маса одного кіломолю йоду J2 дорівнює 254 кг/кмоль.

96. Яка кількість часток знаходиться в 16 г наполовину дисоційованого кисню?

97. У посудині знаходиться 10-10 кмоля кисню і 10-6 г азоту. Температура суміші дорівнює 100 °С. При цьому тиск в посудині дорівнює 10-3 мм рт ст. Знайти: 1) об¢єм посудини, 2) парціальний тиск кисню та азоту, 3) кількість молекул в 1 см3 цієї посудини.

98. Знайти середню квадратичну швидкість молекул повітря при температурі 17 °С, вважаючи, що повітря є однорідним газом, маса одного кіломолю якого дорівнює m = 29 кг/моль.

99. Знайти відношення середніх квадратичних швидкостей молекул гелія та азоту при однакових температурах.

100. У момент вибуху атомної бомби досягається температура, яка приблизно дорівнює 106 градусів. Вважаючи, що при такій температурі всі молекули цілком дисоційовані на атоми, а атоми іонізовані, знайти середню квадратичну швидкість іона водню.

101. Знайти кількість молекул водню в 1 см3, якщо тиск дорівнює 200 мм рт ст? А середня квадратична швидкість його молекул за даних умов дорівнює 2400 м/с.

102. Густина деякого газу дорівнює 6×10-2 кг/м3, середня квадратична швидкість молекул цього газу дорівнює 500 м/с. Знайти тиск, який газ здійснює на стінки посудини.

103. В скільки разів середня квадратична швидкість порошини, завислій у повітрі, менше середньої квадратичної швидкості молекул повітря? Маса порошини 10-8 г. Повітря вважати однорідним газом, маса одного кіломолю якого дорівнює 29 кг/моль.

104. Знайти кількість руху молекули водню при температурі 20 °С . Швидкість молекули вважати рівної середньої квадратичної швидкості.

105. У посудині об¢ємом 2 л знаходитися 10 г кисню під тиском 680 мм рт ст. Знайти: 1) середню квадратичну швидкість молекул газу, 2) кількість молекул, що знаходились в посудині, 3) густину газу.

106. Частинки гуммігута діаметром D = 1 мкм беруть участь у броуновському русі. Густина гуммігута r = 1 г/см3. Знайти середню квадратичну швидкість частинок гуммігута, якщо t = 0 °С.

107. Середня квадратична швидкість молекул деякого газу дорівнює 450 м/с. Тиск газу дорівнює 5×104 Н/м2. Знайти густину газу при цих умовах.