Рівняння стану ідеального газу, молекулярно-кінетична теорія газу. Перший початок термодинаміки (Домашнє завдання № 4 із 160 питань), страница 7

132. 12 г азоту знаходяться в закритій посудині об¢ємом 2 л при температурі 10 °С. Після нагрівання тиск у посудині став дорівнювати 104 мм рт ст. Яку кількість тепла було повідомлено газу при нагріванні?

133. 2 л азоту знаходиться під тиском 105 Н/м2. Яка кількість, тепла треба повідомити азоту, щоб: 1) при p = const об¢єм збільшити вдвічі, 2) при V = const тиск збільшити вдвічі?

134. У закритій посудині знаходиться 14 г азоту під тиском 105 Н/м2 і при температурі 27 °С. Після нагрівання тиск у посудині підвищився в 5 разів. Знайти: 1) до якої температури був нагрітий газ, 2) який об¢єм посудини, 3) яка кількість тепла повідомлена газу?

135. Яку кількість тепла треба надати 12 г кисню, щоб нагріти його на 50 К при постійному тиску?

136. На нагрівання 40 г кисню від 16 °С до 40 °С витрачено 150 кал. При яких умовах нагрівався газ? (При постійному об¢ємі чи при постійному тиску?)

137. У закритій посудині об¢ємом 10 л знаходиться повітря під тиском 105 Н/м2. Яку кількість тепла треба повідомити повітрю, щоб підвищити тиск в посудині в 5 раз?

138. Яку, кількість вуглекислого газу можна нагріти від 20 °С до 100 °С кількістю тепла 0,053 ккал? На скільки при цьому зміниться кінетична енергія однієї молекули? Під час нагрівання газ розширюється при р = const.

139. В закритій посудині об¢ємом V = 2 л знаходиться азот, густина якого r = 1,4 кг/м3. Яка кількість тепла Q треба надати азоту, щоб нагріти його при цих умовах на Dt = 100 °С?

140. Азот знаходиться в закритій помудині об¢ємом З л при температурі 27 °С и тиску 3 aтм. Після нагрівання тиск в посудині підвищився до 25 aтм. Визначити: 1) температуру азоту після нагрівання, 2) кількість повідомленого азоту тепла.

141. Для нагрівання деякої кількості газу на 50 °С при постійному тиску необхідно затратити 160 кал. Якщо цю ж кількість газу остудити на 100 °С при постійному об¢ємі, то виділиться 240 кал. Яку кількість ступенів свободи мають молекули цього газу?

142. 10 г азоту знаходяться в закритій посудині при температурі 7 °С. 1) Яку кількість тепла треба надати азоту, щоб збільшити середню квадратичную швидкість його молекул вдвічі? 2) В скільки разів при цьому змінилася температура газу? 3) В скільки разів при цьому змінився тиск газу на стінки посудини?

143. Гелій знаходиться в закритій посудині об¢ємом 2 л при температурі 20 °С и тиску в 105 Н/м2. 1) Яка кількість тепла треба повідомити гелію, щоб підвищити його температуру на 100 °С? 2) Якою буде середня квадратична швидкість його молекул при новій температурі? 3) Який встановиться тиск? 4) Якою буде густина гелію? 5) Якою буде енергія теплового руху його молекул?

144. У закритій посудині об¢ємом 2 л знаходиться m грам азоту і m грам аргону при нормальних умовах. Яку кількість тепла треба надати, щоб нагріти цю газову суміш на 100 °С?

145. Знайти середню арифметичну, середню квадратичну і найбільше ймовірну швидкості молекул газу, густина якого при тиску 300 мм рт ст. дорівнює 0,3 г/л.

146. При якій температурі середня квадратична швидкість молекул азоту більше их найбільш ймовірної швидкості на 50 м/с?

147. Яка частина молекул кисню при 0 °С має швидкість від 100 м/с до 110 м/с?

148. Яка частина молекул азоту при 150 °С має швидкості від 300 м/с до 325 м/с?

149. Яка частина молекул водню при 0° С має швидкості від 2000 м/с до 2100 м/с?

150. В скільки разів кількість молекул DN1, швидкості яких лежать в інтервалі від  до , менше числа молекул DN1, швидкості яких лежать в інтервалі від VВ до VВ + D?

151. Яка частина молекул азоту, що знаходиться при температурі T, має швидкості, що лежать в інтервалі VВ до VВ + DV ? Задачу ров¢язати для: 1) T = 400 K и 2) Т = 900 К.

152. Яка частина молекул азоту при температурі T = 150 °С має швидкості, що лежать в інтервалі від V1 = 300 м/с до V2 = 800 м/с?