Проектування локальної комп’ютерної мережі типу Ethernet

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ

з курсу “Комп’ютерні мережі”

ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ ETHERNET

Варіант - 36

Виконав:

студент групи КІТ-20а

Вергун О. О.

Перевірив:

Іванов П.М.

Харків 2003


З М І С Т

Вступ.............................................................................................................

3

1  Індивідуальне завдання.......................................................................

4

2  План розташування будинків і розміщення комп’ютерів...................

6

3  Технологія виконання розрахункової роботи.....................................

7

3.1  Розробка топології мережі..........................................................

7

3.2  Вибір пасивного і активного обладнання...................................

7

3.3  Виконання розрахунків параметрів мережі................................

9

Висновок.......................................................................................................

12

Додаток А. Текст програми.........................................................................

13


ВСТУП

Широке застосування локальних комп’ютерних мереж можна віднести до одної із характерних особистостей впровадження комп’ютерних технологій. Сучасні локальні комп’ютерні мережі об’єднують від двох-трьох персональних комп‘ютерів до сотень. Об’єднання персональних комп’ютерів в мережах створює багато переваг користувачам. В першу чергу це їх взаємний зв’язок та можливість мати доступ до використання збільшених комп’ютерних ресурсів.

В Україні найбільш поширене застосування мають локальні мережі типу Ethernet. Порівняно з іншими це відносно проста та дешева мережа, яка на жаль має низьку ефективність і при підвищенні навантаження може блокувати передачу (створюється неперервний режим колізій). Однак останні розробки поширили можливості таких мереж. Створені більш ефективні мережі Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, застосовані різні концентратори (хаби, мости, комутатори, маршрутизатори) та топології їх з’єднання, що значно зменшило чи зовсім усунуло створення колізій, розроблена апаратура для застосування різних фізичних середовищ (скручених дротів, оптоволоконніх кабелів) для передавання сигналів. Все це значно розширило зацікавленість до мереж Ethernet та їх застосування.

При виконанні розрахункової роботи були закріплені знання та придбані практичні навички що до проектування локальних комп’ютерних мереж типу Ethernet. Вихідними даними є створена мережа для завданого плану розміщення будинків на обмеженій території. В роботі розміщено комп’ютерне обладнання в будинках та по їх поверхах, застосовані різні види топологій (шина, зірка) їх з’єднання, різні фізичні середовища (електричний кабель, скручена пара, оптоволокно) для передавання сигналів, передбачені на окремих дільницях мережі використання підвищених швидкостей передавання сигналів, відносно скорочення витрат та з вимог надійності, був зроблений вибір що до розміщення потрібного комутаційного обладнання, можливого пасивного обладнання. Для прийнятих конструктивних параметрів мережі проведені розрахунки фізичної довжини окремих фрагментів з’єднувальних ліній, розраховані максимальне віддалення комп’ютерів друг від друга, виконано перевірку допустимого затримання та загасання сигналів та оцінено можливу ефективність роботи створеної мережі.

1 Індивідуальне завдання для виконання роботи

 ВІДСТАНІ НА ПЛАНІ (м)

        Таблиця № 1

варіанта

a

b

c

d

e

f

g

h

k

m

n

p

q

s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

36

100

80

80

50

60

70

40

70

60

80

80

100

40

140

РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ НА ПОВЕРХАХ

Таблиця № 2

варіанта

сервера

№   к о м п’ ю т е р а   (на плані)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

36

20

3

3

2

2

3

3

1

3

3

2

1

2

3

2

2

2

Похожие материалы

Информация о работе