Проектування локальної комп’ютерної мережі типу Ethernet, страница 3

Запустивши програму, текст якої наведено у Додатку А, на екрані з’явиться меню з клавішами управління. Через меню можна викликати підпрограму, яка буде зображати спроектовану топологію мережі згідно з індивідуальними даними (зберігаються в окремих файлах) кожного з поверхів і всю будівлю разом. Отримана топологія мережі наведена в цьому розділі (рис. 3).

Рис. 2 Примітка до схеми топології мережі

            

Рис. 3 Оптимальна топологія мережі

3.2 Вибір пасивного і активного обладнання

В першій будівлі використовується специфікація мережі 100 BASE ТХ. Для цього був використаний  кабель типу вита пара UTP 5 кат., мереживі адаптери типу PCI Fast Ethernet 100 Mbt,  конектори RJ-45, репітери Compex RE10TX/WOL, свитч 8UTP 100Mbt Canyon Surecom. Для з`єднання  з іншими  будівлями трансывер EP-816X Surecom.

В другій будівлі використовується специфікація мережі 10 Base 2. Для цього був використаний коаксіальний RG58 C/U Taiwan, мереживі адаптери типу BNC+UTP NIC-C1 PCI,  BNC T-коннектори, BNC-терминатор 50 ОМ, BNC -коннектор, репітери Compex RE10TX/WOL. Для з`єднання  з іншими  будівлями трансывер EP-816X Surecom.

В третій будівлі використовується специфікація мережі 100 BASE ТХ. Для цього був використаний  кабель типу вита пара UTP 5 кат., мереживі адаптери типу PCI Fast Ethernet 100 Mbt,  конектори RJ-45, репітери Compex RE10TX/WOL. Для з`єднання  з іншими  будівлями трансівер EP-816X Surecom.

В четвертій будівлі використовується специфікація мережі 100 BASE ТХ . Для цього був використаний  кабель типу вита пара UTP 5 кат., мереживі адаптери типу PCI Fast Ethernet 100 Mbt,  конектори RJ-45, репітери Compex RE10TX/WOL. Для з`єднання  з іншими  будівлями трансыве EP-816X Surecom.

Між будівлями використовуємо оптоволокно Alcatel "Anacond" ММ 850 нм.

Через меню програми є можливість ознайомити користувача з переліком використаного активного та пасивного обладнання і з його кількістю. Усі розрахунки здійснюються автоматично, згідно з цінами, наведеними у окремому файлі, а також з вартістю спроектованої топології без урахування робіт і яка дорівнює 16629.60 грн. Щоб побачити це вікно треба натиснути клавішу “5”, приклад розрахунку кількості наведено на рис. 4, а вартість – на рис. 5.

Рис. 4. Розрахунок кількості обладнання

Подпись: Расчет стоимости и количества товара
Optovolokno: Оптоволокно ММ=383*27.00=10341.00 грн
10 Base 2: Кабель RG-58 С/О Taiwan коаксиальный=614* 1.40=859.60 грн
100 Base ТХ: Кабель TP 5 кат. (UTP)=988* 1.20=1185.60 грн
RJ_45: RJ - 45 UTP=38* 0.80=30.40 грн
BNC Terminator: BNC терминатор (50 Ом)=1* 4.00= 4.00 грн
BNC T-Connector: BNC T-Connector=5* 3.00=15.00 грн
BNC Connector: BNC Connector=10* 6.00=60.00 грн
Switch 8upt: Switch 8UPT 100Mbps Canyon, Surecom=4*143.00=572.00 грн
NetsCart FastEthernet: Сетевая плата PCI FastEthernet 100Mbps=12*35.00=420.00 грн
NetsCart Ethernet: Сетевая плата BNC+UTP, NIC-C1, PCI=5*48.00=240.00 грн
Transiver: Трансивер EP-816X Surecom=6*387.00=2322.00 грн
Repeater: Повторитель Complex RE10TX/WOL=5*116.00=580.00 грн
Общая стоимость составляет 16629.60 грн

Рис. 5 Розрахунок вартості і кількості обладнання

3.3 Виконання розрахунків параметрів мережі

Сумарна довжини сегментів коаксіального кабелю дорівнює 614 (м), оптоволокна – 383 (м)  та витої пари – 988 (м).  Деякі відстані від хабів до комп’ютерів перевищує довжину одного сегменту витої пари (100 м) але менше 200 м для подолання цієї перепони використаємо з’єднання з декількох сегментів (2 сегменту по 100 м) з’єднаних за допомогою репітора, який, доречи, виконує ще одну важливу функцію: відновлення рівня сигналу до первинного рівня і тим самим долається затухання сигналу на виході. Репітери використовуються в кожному домі. Теж саме використаємо і для коаксіального кабелю, але за умови, що довжина сегменту коаксіального кабелю дорівнює 185 (м) (в 2-ому домі, тонкий Ethernet). Для оптоволокна репітери не потрібні завдяки тому, що відстань між будівлями при даній топології менше довжини одного сегменту оптоволокна (ММ 2000 м).

Розрахунок діаметра домену колізій:

Виберемо найдовшу ділянку в спроектованій мережі. Таким чином, найбільша буде така: сервер(1 поверх)—репітор—РС7(1 поверх). Зазначимо, що в переліку активного обладнання було обрано Switch а не Hub, це мало вплив при подальших розрахунках, так, наприклад Switch вирішує проблему затримки подвійного обороту домена колізій навідміну від  Hub’у. Тому ми розраховуємо домен колізій для ділянки від  Switch до комп’ютepа не враховуючи оптоволокно.

Довжина = 240 м (1м – 0.1028bt).

Репітор = 1шт (1шт – 13bt).

Адаптер = 2шт (1 шт. – 138bt)

2*138bt+1*13bt+240*0.1028bt = 309,672bt < 512bt (задовольняє)


Як бачимо з розрахунків домену колізій отримане значення 309.672bt, що є  значно менше значення для Ethernet яке дорівнює 512 bt, що є дуже добре для функціонування мережі.