Проектування мережі Ethernet

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

Розрахунково-графічне завдання

по курсу “Комп’ютерні мережі”

ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ ETHERNET

Виконав:

студент групи АП-39а

Еткало І.В.

Перевірив:

Власов С.А.

Харків

2002

1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 Група

Кількість

Студентів

Номер будинку для створення

СКС

Порядкові номера з таблиць

Таблиця № 2

Таблиця № 3

Таблиця № 4

1

2

3

4

5

6

АП-39а

13

1

1 - 13

1 - 13

1 – 13

 ВІДСТАНІ НА ПЛАНІ (M)

Таблиця № 2

варіанта

a

B

c

d

e

f

g

h

k

m

n

p

q

s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

70

20

30

50

30

130

40

80

40

80

100

10

120

40

 РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ НА ПОВЕРХАХ

Таблиця № 3

варіанта

сервера

№   к о м п’ ю т е р а   (на плані)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

19

2

2

3

3

2

1

3

2

1

2

3

2

1

2

2

3

ДАННІ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКУ ЗАТРИМАННЯ, ЗАТУХАННЯ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТОЇ ТОПОЛОГІЇ

ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Таблиця № 3

варіанта

Протокол

l *

(км)

Lп

(байт)

Lack

(байт)

Vп=Vаск

(бод)

C

(108 м/с)

W

(окно)

p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

GBN

1536

256

19200

2,6

2

0,15

Примітка: - l * - найбільша довжина фрагменту мережі, яка розрахована для прийнятої топології за вихідними

                              даними, наведеними в таблицях 1,2;

                     - Lп, Lack, Vп=Vаск, C, W, p – довжина пакетів інформаційного та зворотнього, швидкість

передачи пакетів інформаційного та зворотнього, швидкість світового потоку, ширина вікна, вирогідність помилки передачи інформаційного пакету;

- для кожного варіанту заливкою відзначено параметр (прийняти до 10 значень) для проведення

досліджкнь;

- результати досліджень зобразити у вигляді графіка залежності ефективності від виділеного м   параметру.

План розташування та розміри будинків і розміщення компютерів.


Прийняття додаткових умов.

Враховуючи існуючи в м. Харкова ціни на це обладнання (вказати джерело цих цін – назви фірм) скласти таблицю використовуваного пасивного обладнання, яка повинна вмістити всі потрібні для подальшого застосування (для розрахунків затухань, затримань, енергетичного балансу, вартості) параметри. Зміст таблиці узгодити з керівником роботи.

Вибір активного обладнання.

Сформулювати вимоги до вибору активного обладнання, яке застосовується в топології. Привести обгрунтування вибору цього обладнання (наприклад, обмеження довжини лінії, обмеження площі поверху або кімнати та інше). Враховуючи існуючи в м. Харкова ціни на це обладнання (вказати джерело цих цін – назви фірм) скласти таблицю використовуваного активного обладнання, яка повинна вмістити всі потрібні для подальшого застосування (для розрахунків затухань, затримань, енергетичного балансу, вартості) параметри. Зміст таблиці узгодити з керівником роботи.

Розрахунок довжин зєднувальних ліній.

З’єднувальні лінії з’єднують персональні комп’ютери і активне обладнання.  Для заданого розміщення комп’ютерів (згідно даних таблиці № 3) довжина ліній залежить від розміщення комутаторів (switches). Розміщення останніх повинно забезпечувати мінімальну загальну ціну всіх з’єднувальних ліній. Ціна окремих дільниць ліній може залежати від типу ліній (електричний кабель, скручена пара, оптоволокно – індекс i), номеру будинку (індекс j), номера поверху (індекс к), номеру дільниці (індекс n) і мати позначення як елемент масиву  lijkn , де

        li = ååålijkn  - загальна довжинатипу лінії в мережі, і = 1, 2, 3

                          j    k    n

Похожие материалы

Информация о работе