Проектування мережі ETHERNET: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Комп’ютерні мережі"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”

ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ ETHERNET

Харків  2002

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи “Проектування мережі ETHERNET”  з дисципліни “Комп’ютерні мережі” для студентів всіх спеціальностей напрямку 6.0915 “Комп’ютерна інженерія”.

Склав Ф.А. Домнін – Харків: НТУ “ХПІ”, Кафедра обчислювальної техніки та програмування, 2002 р. – 53 с.

З М І С Т

стр.

Передмова                                                                          4

Пла розташування будинків і розміщення комп’ютерів          5

1 Індивідуальні завдання для виконання робіт                 6

2 Технологія виконання.розрахункової роботи             10

      2.1 Оформлення індивідуального завдання             10

      2.2 Розробка топології мережі                                          10

      2.3 Вибір пасивного і активного обладнання           11

      2.4 Виконання розрахунків параметрів мережі               11

      2.5 Розробка програми моделювання мережі          14

Додатки:

   А. Пасивне обладнання мережі Ethernet                  15

   Б. Активне обладнання мережі Ethernet                   41

   В. Ілюстрації обладнення та конфігурацій

       різних мереж Ethernet                                           48

ПЕРЕДМОВА

Широке застосування локальних комп’ютерних мереж можно віднести до одної із характерних особистостей впровадження комп’ютерних технологій. Сучасні локальні комп’ютерні мережі об’єднують від дох-трех персональних комп ‘ютерів до сотень. Об’єднання персональних комп’ютерів в мережах створює багато переваг користувачам. В першу чергу це їх взаємний зв’язок та можливість мати доступ до використання збільшених комп’ютерних ресурсів.

В Україні найбіль поширене застосування мають локальні мережі типу Ethernet. Порівнянно з іншими це відносно проста та дешева мережа, яка на жаль має низьку ефективність і при підвищенні нагрузки може блокувати передачу (створюється неперервний режим колізій). Однак останні розробки поширили можливості таких мереж. Створені більш ефективні мережі Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, застосовані різні концентратори (хаби, мости, комутатори, маршрутизатори) та топології їх з’єднання, що значно зменшило чи зовсім усунуло створення колізій, розроблена аппаратура для застосування різних фізичних середовищ (скручених дротів, оптоволоконніх кабелів) для передачи сигналів. Все це значно розширило зацікавленість до мереж Ethernet та їх застосування.

Методичні вказівки до розрахункової роботи на тему “Проектування мережі Ethernet” передбачають виконання самостійної роботи з курсу “Комп`ютерні мережі”.В цьому курсу розглядаються основні принципи побудови локальних та глобальних комп’ютерних мереж, організація їх роботи, рівні та засоби управління, використовуєме пасивне та активне обладнання, інженерні розрахунки параметрів, моделювання  роботи мереж із застосуванням мереж Петрі та інше.

Виконання розрахункової роботи передбачає закріплення знань та придбання практичних навичок що до проектування локальних комп’ютерних мереж типу Ethernet. Вихідні дані передбачають створення такої мережі для заданного плану розміщення будинків на обмеженій теріторії. В роботі потрібно розмістити комп’ютерне обладнання в будинках та по їх поверхах, застосувати різні види топологій (шину, зірку) їх з’єднання, різні фізичні середовища (електричний кабель, скручену пару, оптоволокно, структуровану кабельну систему) для передачи сигналів, передбачити на окремих дільницях мережі використання підвищених швидкостей передачи сигналів, відносно скорочення витрат та з вимог надійності виконати вибір та розміщення потрібного комутаційного обладнання, вибрати можливе пасивне обладнання. Для прийнятих конструктивних параметрів мережі провести розрахунки фізичної довжини окремих фрагментів з’єднувальних ліній, розрахувати максимальне віддалення комп’ютерів друг від друга, виконати перевірку допустимого затримання та загасання сигналів та оцінити можливу ефективність роботи створеної мережі.

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ВУЗЛІВ

            Умовні позначення

            Будинок (зона розміщення вузлів мережі)         

            Робоча станція  (вузіл мережі)

            Сервер  (вузіл мережі)


1 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”

1.1 ВІДСТАНІ НА ПЛАНІ (M)

Таблиця № 1

Похожие материалы

Информация о работе