Проектування мережі ETHERNET: Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Комп’ютерні мережі", страница 5

Примітка: - l * - найбільша довжина фрагменту мережі, яка розрахована для прийнятої топології за вихідними

                              даними, наведеними в таблицях 1,2;

                     - Lп, Lack, Vп=Vаск, C, W, p – довжина пакетів інформаційного та зворотнього, швидкість

передачи пакетів інформаційного та зворотнього, швидкість світового потоку, ширина вікна, вирогідність помилки передачи інформаційного пакету;

- для кожного варіанту заливкою відзначено параметр (прийняти до 10 значень) для проведення

досліджкнь;

- результати досліджень зобразити у вигляді графіка залежності ефективності від виділеного м   параметру.

2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

2.1 Оформлення індивідуального завдання

2.1.1  Вихідні данні

Данні до індивідуального завдання наведені в таблицях № 1, 2, 3. Згідно з кількістю студентів в групах  номера індивідуальних завдань приведені в таблиці № 4. Перший номер з журналу відповідає першим номерам, приведеним в стовпцях 4, 5 і 6 таблиці № 4.

Таблиця № 4

 Група

Кількість

студентів

Номер будинку для створення

СКС

Порядкові номера з таблиць

Таблиця № 1

Таблиця № 2

Таблиця № 3

1

2

3

4

5

6

АП-39а

13

1

1 - 13

1 - 13

1 - 13

АП-39б

15

2

14 - 28

14 - 28

14 - 28

АП-39в

12

3

29 - 40

29 - 40

29 - 40

АП-59

22

4

41 – 50; 1 - 12

41 – 50; 1 - 12

41 – 60; 1 - 2

АП-69

18

1

13 - 30

13 - 30

3 - 20

Усього

80

Створити свої таблиці за структурою таблиць № 1, 2 і 3 і заповнити їх даними відповідно свого індивідуального номеру. Окремо відобразити вихідні данні стовпця 3.

2.1.2  Прийняття додаткових умов

2.1.2.1  До додаткових умов відноситься вибір розміщення фрагментів мережі де будуть виконуватися обов’язкові для всіх розрахункових завдань фрагменти топологій і типи Ethernet. Нижче наведені обов’язкові типи мереж та фрагменти топологій.

         ETHERNET,

         FAST ETHERNET,

         GIGABIT ETHERNET,

         Топологія ШИНА с застосування тонкого кабелю,

         Топологія ЗІРКА с застосуванням скрученої пари.

2.1.2.2  Самотужки сформулювати вимоги до надійності окремих фрагментів мережі або всій мережі. Застосувати ці вимоги до пояснення використання прийнятих фрагментів топологій та типів Ethernet на окремих ділянках мережі. При застосуванні Fast Ethernet і Gigabit Ethernet задати швидкість передачі даних.

2.2  Розробка топології мережі

Провести розробку схеми повної топології мережі з поясненням окремих її дільниць. Виконати рисунки окремих фрагментів топологій і рисунок схеми топології всієї мережі. Особливу увагу звернути на вимоги до вибору комутаційного обладнання.

При виконанні цього розділу використати матеріали Додатка В.

2.3  Вибір пасивного та активного обладнання

2.3.1 Вибір пасивного обладнання

Сформулювати вимоги до вибору пасивного обладнання. Виділити окремі дільниці, де застосовується однотипне пасивне обладнання (електричний кабель, скручена пара, оптоволокно та з’єднувальні елементи для них). Створити список потрібного пасивного обладнання з урахуванням вимог для створення СКС. Враховуючи існуючи в м. Харкова ціни на це обладнання (вказати джерело цих цін – назви фірм) скласти таблицю використовуваного пасивного обладнання, яка повинна вмістити всі потрібні для подальшого застосування (для розрахунків затухань, затримань, енергетичного балансу, вартості) параметри. Зміст таблиці узгодити з керівником роботи. При виконанні цього розділу слід використовувати матеріали, приведені в Додатку А.

2.3.2 Вибір активного обладнання