Проектування реальної обчислювальної комп’ютерної мережі, розрахунок мінімальної сумарної довжини поєднуючого кабелю

Страницы работы

Содержание работы

ВСТУП.. 3

1 Технічне завдання. 4

1.1 Для заданого плану розміщення вузлів мережі (Рисунок 1.1) вибрати оптимальну топологію мережі й розрахувати мінімальну сумарну довжину поєднуючого кабелю. 4

1.2 Вибрати потрібне пасивне та активне обладнання й оцінити його коштовність. 5

1.3 Написати програму побудови та оптимізації топології мережі. 5

1.4 Написати програму розрахунку затухання сигналу у мережі. Вибір топології та розміщення обладнання. 5

2 Вибір оптимальної топології мережі 6

2.1 Теоретичні дані 6

2.1.1 Топологічні характеристики популярних Ethernet стандартів. 6

2.1.2 Основні характеристики мереж. 7

2.2 Вибір оптимальної топології 7

3 Вибір активного та пасивного обладнання й розрахунок кошторису. 8

3.1 Вибір пасивного обладнання. 8

3.2 Вибір активного обладнання. 8

3.3 Коштовність. 9

4 опис програми побудови та оптимізації топології мережі з можливістю розрахунку затухання в усіх сегментах. 10

4.1 Короткий опис програми. 10

4.2 Результат роботи програми. 10

5 Розрахунок домено колізій в обраному сегменті 11

5.1 Перевірка на виявлення колізій. 11

5.2 Розрахунок колізії 11

5.3 Висновки. 11

6 Розрахунок параметрів ЗАДАНОГО протоколу. 12

6.1 Опис протоколу. 12

6.2 Розрахунок параметрів протоколу та його ефективності 12

6.2.1 Дані для обчислення: 12

6.2.2 Розрахунок часу передачі пакета ТП. 13

6.2.3 Розрахунок часу розповсюдження пакета ТР 13

6.2.4 Розрахунок часу відповідного пакету ТАСК. 13

6.3 Розрахунок ефективності 13

6.4 Дослідження залежності ефективності від швидкості у середовищі 13

В результаті моделювання отримали графік залежності (Рисунок 6.2) 13

висновки. 14

Список використаних джерел. 15

ВСТУП

Найпопулярніша мережна технологія — Ethernet — являє собою архітектуру мереж з роздільним середовищем і широкомовною передачею. Це означає, що всі вузли сегмента мережі отримають пакет одночасно. При більшій кількості вузлів (більше 30) для підвищення пропускної здатності використовують сегментування мережі. При цьому деякі сегменти мережі з’єднують між собою мостами, в задачу яких входить фільтрація кадрів (фреймів) по фізичним (MAC) адресам. Фільтрацією пакетів на більш високому рівні займаються і маршрутизатори.

В реалізації Ethernet на скрученій парі використовується зіркоподібна фізична топологія, у центрі якої розташовується пристрій – концентратор (HUB). При використанні простих концентраторів логічно всі вузли опиняються об’єднаними в шину і ситуація с колізіями буде такою ж, як і на коаксиалі. Розвитком технології Ethernet стало використання комутації пакетів (Switched Ethernet), реалізуєме при зіркоподібної фізичній топології. Тут керування доступом до середовища практично переноситься з вузлів в центральні комутуючій пристрій — Switched Hub, який забезпечує установлення часових віртуальних виділених каналів між парами портів — джерелами і приймачами пакетів.

Середовищем передачі в Ethernet можливо пристосування оптоволокна, що реалізує двухточечне з’єднання. Технологія Ethernet позволяє використовувати швидкості передачі даних 10, 100 і 1000 Мбіт/с, висока швидкість доступна тільки для скрученої пари і оптоволокна.

У цьому розрахунковому завданні поставлена задача спроектувати реальну обчислювальну комп’ютерну мережу. При виконанні роботи необхідно обрати оптимальнішу топологію та використати сучасне технічне обладнання.

1 Технічне завдання

1.1 Для заданого плану розміщення вузлів мережі (Рисунок 1.1) вибрати оптимальну топологію мережі й розрахувати мінімальну сумарну довжину поєднуючого кабелю.

Рисунок 1.1 - План розміщення вузлів

Відстані та розміри брати згідно індивідуальному завданню (Таблиця 1.1, ).

Таблиця 1.1 - Відстані на плані

варіанта

a

b

c

d

e

f

g

h

k

m

n

p

q

s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

110

70

50

80

40

80

60

40

50

80

20

110

60

100

Таблиця 1.2 - Розміщення вузлів

варіанта

сервера

№   к о м п’ ю т е р а   (на плані)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

3

1

1

2

3

2

2

3

2

1

1

3

3

1

1

2

Примітка:  - комп’ютери розміщати посередині чи по краям відповідних (згідно з планом) стінок;

- висота поверхів 3 м;

- сервер розміщується на 1-му поверху.

Похожие материалы

Информация о работе