Аналіз коду системних утиліт. Декомпіляція коду (Звіт з лабораторної роботи № 5), страница 7

0CF1:1184 83C40A        ADD   SP,+0A                             

0CF1:1187 F9            STC       ;F=0                              

0CF1:1188 EBF9          JMP   1183                              

0CF1:118A 06            PUSH  ES                                

0CF1:118B 33C9          XOR   CX,CX                             

0CF1:118D 33D2          XOR   DX,DX                             

0CF1:118F 83EA07        SUB   DX,+07                            

0CF1:1192 83D900        SBB   CX,+00                            

0CF1:1195 B80242        MOV   AX,4202  ;Функция 42H: Установить указатель файла. Параметр - 2: переместить к концу файла + CX:DX

0CF1:1198 CD21          INT   21       ;Прерывание DOS                         

0CF1:119A B90700        MOV   CX,0007  ;Число считываемых байтов                          

0CF1:119D 03C1          ADD   AX,CX                             

0CF1:119F 83D200        ADC   DX,+00                            

0CF1:11A2 A32F0C        MOV   [0C2F],AX                         

0CF1:11A5 8916310C      MOV   [0C31],DX                          

0CF1:11A9 B8003F        MOV   AX,3F00  ;Функция 3fH: Читать файл через описатель                        

0CF1:11AC 8D16410C      LEA   DX,[0C41]                         

0CF1:11B0 CD21          INT   21       ;Прерывание DOS                         

0CF1:11B2 721A          JB    11CE                              

0CF1:11B4 813E440C4E53  CMP   WORD PTR [0C44],534E              

0CF1:11BA 7512          JNZ   11CE                              

0CF1:11BC A1460C        MOV   AX,[0C46]                         

0CF1:11BF 8B162F0C      MOV   DX,[0C2F]                         

0CF1:11C3 8B0E310C      MOV   CX,[0C31]                         

0CF1:11C7 2BD0          SUB   DX,AX                             

0CF1:11C9 83D900        SBB   CX,+00                            

0CF1:11CC EB44          JMP   1212                              

0CF1:11CE 33C9          XOR   CX,CX                             

0CF1:11D0 33D2          XOR   DX,DX                             

0CF1:11D2 B80042        MOV   AX,4200 ;Функция 42H: Установить указатель файла. Параметр -  0: переместить к началу файла + CX:DX

0CF1:11D5 CD21          INT   21     ;Прерывание DOS                           

0CF1:11D7 B91A00        MOV   CX,001A  ;Число считываемых байт                         

0CF1:11DA B8003F        MOV   AX,3F00  ;Функция 3fH: Читать файл через описатель                         

0CF1:11DD 8D16410C      LEA   DX,[0C41]                         

0CF1:11E1 CD21          INT   21      ;Прерывание DOS                          

0CF1:11E3 724F          JB    1234                               

0CF1:11E5 A1410C        MOV   AX,[0C41]                         

0CF1:11E8 3D4D5A        CMP   AX,5A4D                           

0CF1:11EB 7547          JNZ   1234                              

0CF1:11ED A1470C        MOV   AX,[0C47]                         

0CF1:11F0 D1E0          SHL   AX,1                              

0CF1:11F2 D1E0          SHL   AX,1                              

0CF1:11F4 0306590C      ADD   AX,[0C59]                         

0CF1:11F8 3D3F00        CMP   AX,003F                           

0CF1:11FB 7610          JBE   120D                              

0CF1:11FD 050F00        ADD   AX,000F                           

0CF1:1200 B90400        MOV   CX,0004                           

0CF1:1203 D3E8          SHR   AX,CL                              

0CF1:1205 D3E0          SHL   AX,CL                             

0CF1:1207 33C9          XOR   CX,CX                             

0CF1:1209 8BD0          MOV   DX,AX                             

0CF1:120B EB05          JMP   1212                               

0CF1:120D 33C9          XOR   CX,CX