Розрахунок площ складів. Розрахунок тимчасових будинків виробничого, побутового і адміністративного призначення

Страницы работы

Содержание работы

                                                                                                                                    4.6 Будівельний генеральний план

Будівельний генеральний план – це генеральний план майданчика,

об’єкта, який будується, на якому крім існуючих і запроектованих постійних будівель, споруд і комунікацій показані також тимчасові будівлі та споруди, необхідні для здійснення будівництва механізованих установок, складів матеріалів, напівфабрикатів і будівельних виробів, тимчасові адміністративно-господарські і побутові будівлі, тимчасові водопроводи і каналізаційні мережі, електромережі, дороги внутрішньо-будуючого транспорту.

Будівельний генеральний план, як правило, складається після розробки технологічних карт, вибору методів виконання робіт, складання сіткового графіку.

На стадії проекту складаємо будгенплан для окремого об'єкта.

Об’єктний будгенплан слід розробляти на період виконання найбільш складних і працеємних процесів зведення будинку або споруди.

Вихідними даними для складання будгенплану являються:

- генеральний план ділянки з нанесенням на нього існуючих і запроектованих  будівель, а також мережами підземних комунікацій;

- сітковий графік зі зведеним графіком потреби робітників;

- склад і кількість будівельних машин і механізмів;

- відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах і матеріалах;

            - каналізаційні мережі, електромережі, дороги внутрішньо-будуючого транспорту.

При проектуванні будівництва (будгенплану) слід дотримуватися основних

принципів:

- тимчасові будівлі, споруди і комунікації повинні розташовуватись на територіях з врахуванням зручного використання їх і дотримання протипожежних норм, санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки;

- обсяг та вартість тимчасових будинків і споруд повинні бути мінімальними. В першу чергу необхідно використовувати постійні мережі та дороги;

- відстань переміщення будівельних вантажів повинна бути мінімальною.

4.6.1 Розрахунок площ складів

Розрахунок площ складів виконується з одночасним заповненням відомості розрахунку складів в такій послідовності (табл. 4.5.1):

- встановлення номенклатури матеріалів, конструкцій та деталей (графа 2); номенклатура встановлюється відповідно до номенклатури основних матеріалів, яка наведена в СНиП, IV частина;

- кількість матеріалів (Q, графа 4), необхідних для будівництва на розрахунковий період визначається по таблиці;

- найбільші добові витрати матеріалів (Q, графа 6) визначаються за формулою:

                          

де Q -  кількість матеріалів, необхідних для здійснення будівництва впродовж розрахункового періоду інтенсивних витрат матеріалів у відповідних вимірювачах (графа 4);

К - коефіцієнт нерівномірності постачання матеріалів і виробів на склади будівництва, який визначається з урахуванням місцевих умов постачання (для автомобільного транспорту приймається 1,1);

К - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалу впродовж розрахункового періоду (приймається рівним 1,3);

Т – тривалість розрахункового періоду, дн.;

- прийнятий запас (tн графа 7) визначається в днях за довідником [7] ;

- прийнятий запас на складі в натуральних показниках (Р, графа8) визначається за формулою:

- нормативна кількість матеріалів, конструкцій та деталей, які підлягають зберіганню на 1м2 площі складу (n, графа 9) визначається за нормами (довідник [7] );

-  корисна площа складу (без проходів) визначається (F, графа 10) за формулою:

- загальна площа складу (розрахункова), включаючи проходи, (S, графа 12) визначається за формулою:

де b- коефіцієнт використання складу, який характеризує відношення корисної площі складу до загальної .

Приймається:

      - для закритих опалювальних складів                                       - 0,6....0,7;

 для закритих неопалювальних складів                                     - 0,6....0,7;           

- у випадку закритого зберігання матеріалів                             - 0,5....0,7;

- у випадку закритого штабельного зберігання матеріалів       -0,4....0,6;

- для відкритих складів:

- лісоматеріалів                                                                              -0,4...0,5;

- металу                                                                                           -05....0,6;

Розрахунок ведемо в табличній формі (табл.4.5.1)   

4.6.2 Розрахунок тимчасових будинків виробничого, побутового і адміністративного призначення.

          Тимчасові будівлі і споруди зводяться на період будівництва об’єкта.

Площа тимчасових будівель і споруд розраховується по максимальній кількості працюючих на будмайданчику що визначається за виразом:

Nmax.=(Nов+Nнв+ Nітр +Nмоп)×К,

Де  Nов - чисельність працюючих основного виробництва (визначається по графіку руху робітників);

Nов=78 – на добу.

Nнв - чисельність працюючих неосновного виробництва;

Nнв=0,2× Nов=0,2×38=8чол.

Nітр- чисельність інженерно-технічних працівників і службовців,

Nітр=0,08(Nов + Nнв)=4чол.

Nмоп- чисельність молодшого обслуговуючого персоналу:

Nмоп=0,05(Nов + Nнв)=3чол.

К- коефіцієнт, який враховує відпустку і хвороби: К=1,05¸1,06

Nmax=1.05(38+8+4+3)=56чол.

Розрахунок тимчасових будівель наведений в табличній формі.


Таблиця 4.6.2

Розрахунок площ тимчасових будівель.

Похожие материалы

Информация о работе