Сітьовий графік будівництва об’єкту (ОСГ)

Страницы работы

Содержание работы

3.7. Сітьовийграфік будівництва об’єкту (ОСГ)

3.7.1.ОСГ – об’єктний сітьовий графік запроектовано на підставі:

-відомості об’ємів робіт і ресурсів;

- прийнятих методів виконання будівельно-монтажних робіт з вибіркою основної будівельної техніки;

- нормативного терміну зведення об’єкту;

- розрахунку та комплектації числового, професійного та кваліфікаційного складу бригад.

3.7.2. Для побудови сітьової моделі даного трьох прольотного промислового будинку була використана типова схема ОСГ- об’єктного сітьового графіку, рекомендованого "Методичними вказівками до розробки сітьових графіків", авт. Бєловол В.В.-СНАУ, 2007 - 42с.

3.7.3. На основі цих даних визначена слідуюча поетапна розробка сітьового графіку:

перший. Складання "Картки-визначальника" з використанням такої моделі.

другий. Розрахунок почасових параметрів сітьової безмаштабної моделі.

третій. Прив’язка безмаштабної моделі до КЛ- календарної лінійки.

четвертий. Корегування та оптимізація сітьового графіку з відповідними ресурсами (фактором часу, складу будівельних бригад, матеріально-технічними ресурсами та розмір каптальних вкладень).

п’ятий. Організаційно-технологічна оцінка запроектованого ОСГ- об’єктного сітьового графіка (розрахунок ТЕП).

3.7.4. Використовуючи типову (скелетну) безмаштабну модель СГ- сітьового графіка Рис.6.1 розд. IV (для троьхпрольотного будинку), "Відомість об’ємів робіт та ресурсів", а також "Таблицю комплектації будівельних бригад" складає "Картку-визначальник" табл. 3.1.

3.7.5. Перелік видів робіт та конструкцій прийнятий за "Відомістю об’ємів робіт", ґрунтовно в укрупненому вигляді, з прийняттям потокового методу і використанням його в частині просторового параметру - "захваток", розглядаючи "сітку" графіка з точки зору логічного і послідовного виконання робіт до повного їх завершення.3.7.6. Побудову безмасштабної сітьової моделі виконано за схемою рис.6.1. розд. IV., включивши спецпотоки:

- нульовий цикл:земляні роботи, фундаменти, гідроізоляцію,за шифром подій 1-2 до 6-10;

- зведення каркасу: 9-10 до 12-20;

- улаштування стін, перегородок: 13-21, 19-23;

- улаштування покрівлі і т. д. (за карткою-визначальником).

Графічне формування ОСГ- об’єктного сітьового графіка виконано у відповідності до "Основного положення по розробці системи сітьового планування" з надписом кожної роботи під стрілкою(рис.3.1).

Тс-строк виконання робіт або їх комплексів,дн;

Кч-числовий склад бригади, чол;

Тзм-кількість змін (1,2,3);

Тр-трудомісткість робіт:

Тс*Кч*Тзм, люд-дн.

Рис.3.1. Інформаційні дані, що характеризують даний вид будівельно-монтажних робіт в моделі сітьового графіку.

3.7.7. Розрахунок почасових параметрів (графічний метод) виконано безпосередньо на графіку без дотриманн обов’язкової нумерації подій.

Перший етап. Визначаемо -ранні сроки всіх подій; ПХ-прямий хід (рис. 3.2.)

Розрахунок виконано "Зліва-на право" – від початкової до завершаючої події, заповнюючи при цьому лише ліві сектори подій (кружків).

1- : максимально ранній початок робіт "А";

2- : максимально пізнє закінчення роботи "Б";

3- номер події, через який який йде максимальний шлях до даного.

Рис. 3.2. Розподілення подій сітьового графіку для визначення почасових параметрів графічним методом.

Використовуючи розрахункову формулу:

 дн

де, - тривалість початкової події даної роботи n-j, (1-2), дн;

- тривалість послідуючих робіт (2-3, 3-5, 5-7 і т.д) дн;

підраховуємо значення , заповнюючи всі ліві сектори аж до завершуючої події.

Знаючи - ранні строки наступних подій, визначаємо Кр.ш- критичний шлях і перелік робіт, що попали на критичний шлях.

При цьому роботи, що знаходяться на критичному шляху, установлені, переходячи від завершуючої події до вихідної  і заставляючи цифру записану в нижньому секторі даної події з номером попередньої події.

В нашому випадку значення цих цифр одинакове, то роботу за цим шифром ми визначимо її знаходження на Кр.ш- критичному шляху.

Другий етап. Визначання  - пізніх строків виконання робіт з використанням правила "з права на ліво", тобто від завершуючої події до вихідної, заповнюючи при цьому праві сектори.

При використанні цього правила, підрахунок здійснювався за формулою:

, дн;

Похожие материалы

Информация о работе