Сітьовий графік будівництва об’єкту (ОСГ), страница 2

де, - строк заершуючої події (№33), який встановлений у відповідності п.3.2. розділу III (Організації будівництва) за нормою СНиП 1.04.03-85;

- попереднє значення.

Третій етап. Підрахунок - загального резерву часу робіт за формулою:

, дн.

Розрахунок виконувався "з ліва на право"- від початкової до завершаючої дії сітьового графіка.

3.7.8. Оптимізація запроектованого сітьового графіка.

З метою раціонального використання ресурсів і термінів зведення об’єкту будівництва, проведено аналіз безмаштабної сітки ОСГ- об’єктного сітьового графіку. Першим елементом корегування вибрано перевірку Кр.ш- критичного шляху, зіставляючи його тривалість з нормативним терміном за СНиП 1.04.03-85.

Для цього використано слідуючі прийоми:

переглянуто можливість початку робіт, що лежать на критичному шляху, в більш ранні строки;

виконувалось деяке збільшення і у той же час зменшення  -числового складу бригад, змінність виконання робіт і таким чином було скорочено (збільшено) -строк їх виконання в межах -окремих резервів часу робіт, що примикають до критичного шляху;

використано комбінацію вище зазначених прийомів.

Для одержання найбільш раціонального використання всіх запланованих ресурсів, у тому числі капітальних вкладень, були побудовані відповідні графіки (епюри), а саме:

проектний графік раціонального складу бригад (графік руху);

епюра інтенсивності та рівномірності капітальних вкладень.

На підставі методичних рекомендацій, поданих (§8.4.5.) в навчальному посібнику "Організація будівельного виробництва" .-Суми: видавництво "Слобожанщина", 2003.-316с. (авт. Бєловол В.В., Кожушко В.П., Романенко Б.К.), представлено остаточний ОСГ- об’єктний сітьовий графік, в якому:

тривалість будівництва всього комплексу складає:

_______  дн;

трудомісткість робіт загальна:

_______ люд-год;

середньосписочна кількість виконавців:

_________   чол.

3.7.9. Побудова сітьового графіку в масштабі часу та графіків ресурсів.

Для календиризації ОСГ- об’єктного сітьового графіка зроблена прив’язка до КЛ- календарної лінійки даного року будівництва.

Така процедура заключається в тому, щоб спроектувати на КЛ (вісь часу) роботи, позначаючи - тривалість даної роботи (днях-змінах) та плюс її R- резерв часу.

В даному проекті прив’язку виконано з використанням даних Кр.ш- критичного шляху дотримуючись позначок КЛ- календарної лінійки та календарних днів (30 днів у середньому), тобто: 7 міс*30 днів=210днів.

3.7.10. Корегування та оптимізація ОСГ- об’єктного сітьового графіка проведена у відповідності (§8.4.5.) до навчального посібника "Організація будівельного виробництва" .-Суми: видавництво "Слобожанщина", 2003.-316с. (авт. Бєловол В.В., Кожушко В.П., Романенко Б.К.)

3.7.11. Оцінка запроектованого ОСГ- об’єктного сітьового графіка.

Запроектований графік, з метою його оцінки до застосування, підлягав підрахунку системи техніко-економічних показників, які зіставлялись із показниками, що досягли середньопрогресивних величин за даними видами будівель, як базова норма аналогічного типового проекту або рекомендованого проекту.

1.

показник тривалості будівництва

За нормами СНиП 1.04.03-85

12міс (282 днів)

Приймаємо за проектом

10.8 міс (256 днів)

Коефіцієнт тривалості будівництва

2.

Показник трудових витрат

2.1. трудомісткість нормативна (картка-визначальник)=(8420+543)=8963 люд-дн.

трудомісткість проектна =(7807+543)=8350люд-дн.

2.2. питома трудомісткість

(8350/114048)=0.07 люд-дн/м3

3.

Птр-продуктивність праці

3.1. Птр=(8963/8350)*100=107%

4.

числовий середньосписочний склад робітників

4.1. 8350/256=32.6=33 чол.

5.

коефіцієнт нерівномірності руху робітників

5.1. 39/33=1.2

6.

охоплення процесів комплексною механізацією

6.1.(475*256)/8350=0.47

7.

коефіцієнт енергоозброєння

7.1. /38660/8350=4.67

8.

коефіцієнт суміщення робіт

8.1. (послідовного потоку)/543/256=2,12

9.

коефіцієнт змінності робіт

9.1.