Розрахунок площ складів. Розрахунок тимчасових будинків виробничого, побутового і адміністративного призначення, страница 2

п/п

Тимчасові будівлі

К-ть працюючих

% використання

Площа на одного прац.

Загальна

площа

Тип будівлі

Розміри в плані

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Контора виконроба

3

100

5

15

щитові

6,0х2,7

2

Гардеробна

71

70

0,5

35,5

щитові

2х(6х2,7)

3

Приміщення для прийняття їжі

38

60

1,0

38

щитові

6,0х2,7

4

Душові

38

40

0,2

7,6

щитові

3,0х2,7

5

Приміщення для сушіння одягу

38

40

0,2

7,6

щитові

3,0х2,5х

6

Приміщення для обігріву робітників

38

50

0,5

19

щитові

2,5х2,0

67

Вбиральні

56

100

0,1

5,6

щитові

1,5х3

Розташування тимчасових будівель дивитись на будгенплані.

4.6.3 Розрахунок тимчасового водопостачання будівельного майданчика.

Проектування тимчасового водопостачання рекомендується виконувати в такій послідовності:

- визначення споживачів води;

- визначення потреб води;

- визначення  розрахункових витрат води на будівництво;

- встановлення вимог до якості води;

- вибір джерел водопостачання;

- проектування систем водопостачання;

- розрахунок діаметра труб.

 Вихідними даними проектування водопостачання є:

- номенклатура і обсяги робіт;

- термін виконання робіт;

- кількість робітників, які зайняті на будівельному майданчику;

-  дані про джерела водопостачання.

Розрахункові секундні витрати води визначаються за формулами для кожного споживача окремо.

На виробничі цілі секундні витрати води знаходять за формулою:

де Qb –максимальна витрата води (л.);

V- обсяг будівельних робіт, або кількість продукції , яка випускається у зміну на будівельному майданчику;

            q- норма витрати води (приймається по довіднику [7];

           К1-коефіцієнт нерівномірності споживання води (приймається в залежності від потреб споживача по довіднику [7];

          n- кількість годин.

 На господарські потреби витрати води знаходять по формулі:

де QГ-максимальні витрати води на господарсько-питні потреби на будівельному майданчику, л.;

Nроб. - максимальна кількість працюючих у зміну;

q-норма витрати води на одного чоловіка у зміну, л.(приймаємо за довідником  [7]);

q- норма витрати води на приймання одним робітником душа, л. (приймаємо за довідником  [7]);

К3- коефіцієнт нерівномірності споживання води на санітарно-побутові потреби;

К4- коефіцієнт, який враховує відношення робітників, які користуються душем, до найбільшої чисельності робітників у зміну і приймається рівним 0,3...0,4;

n - кількість годин у зміні.

  

Для гасіння пожежі на будівельному майданчику секундні витрати води  беруться за нормами, які приймаються залежно від площі будівельного майданчика, Qn;

Qпож.=10л/с.

Дані розрахунку зводимо в таблицю потреб у воді на будівельному майданчику.

Таблиця 4.6.3

Розрахунок потреб води

з/п

Споживачі

води

Обсяг робіт у зміну

Витрати води, л/сек..

Одиниці

 виміру

Кількісний

показник

Норма на одиницю

виміру

Загальні витрати л/сек

1

2

3

4

5

6

I. Виробничі потреби

1

Приготування:

а) бетонної суміші;

б) цементного розчину

м3

м3

400

68,0

200

250

8000

17000

2

Штукатурні роботи

м2

124

7

868

Всього                                                                                          25868

II. Господарсько питні потреби

1

Питні потреби

люд.

80

15

405