Розрахунок площ складів. Розрахунок тимчасових будинків виробничого, побутового і адміністративного призначення, страница 4

Приймаємо комплексну трансформаторну підстанцію КПТ-120-10 потужністю 120кВт.

4.6.5 Техніко-економічні показники будгенплану.

Продуктивність праці характеризується виробітком на 1 люд.-день.

,

де СБМР- кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, грн.;

Т-трудові витрати на зведення об’єкта, в люд.-дн., які визначаються по формулі:

  ,

де Тн- нормативна трудомісткість робіт, який при п’ятиденному робочому тижні дорівнює 1,085.

 

Річна виробітка на одного робочого становитиме: 61,4х260=15964грн./люд.

Планова собівартість будівельно-монтажних робіт, виконується власними силами:

,

де  К- компенсації заказника понад кошторисної вартості БМР, грн.

БМР+К)- визначається по зведеному кошторису, тис. грн.

ПН- планові нагромадження в тис. грн., які приймаються по локальному кошторису;

сп- економія від зниження собівартості.

  

Визначаємо фондовіддачу за формулою :

,

де Ф- середньомісячна вартість основних виробничих фондів тис. грн.;

 ,

Визначаємо рівень рентабельності за формулою:

,

де Ппл- плановий прибуток, в тис. грн., який визначається за формулою:

 ,

,

Сумарний економічний ефект визначається за формулою:

,

де Ес- економічний ефект від дострокового вводу в дію об’єкта ,тис. грн.;

Е0- економічний ефект, отриманий як різниця приведених затрат при виборі об’ємно-планувальних і конструктивних рішень (різниця між базовим і проектним варіантом), тис. грн.

,

де Gн- нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

Фосн.- вартість достроково введених основних фондів, тис. грн.;

Тнорм.- термін будівництва об’єкта;

Тфакт.- фактичний термін будівництва по сітковому графіку.

            Таблиця 4.6.5     

Основні техніко-економічні показники

Показники

Одиниця виміру

Числові значення

1

Корисна площа виробничих приміщень

м2

5336

2

Будівельний об’єм приміщення

м3

72036

3

Загальна кошторисна вартість будівництва

тис. грн

5948,106

4

Базисна кошторисна вартість будівництва

тис. грн

3688,330

5

Прямі витрати на будівництво об’єкту

тис. грн

2339,071

6

Накладні витрати на будівництво об’єкту

тис. грн

563,002

7

Собівартість буд.-монтажних робіт

тис. грн

2902,073

8

Нормативна трудомісткість робіт

люд.-год

230051

9

Термін будівництва за нормами

дні

260

10

Фактичний термін будівництва

дні

220

11

Прибуток підприємства

тис. грн

786,257

12

Рентабельність підприємства

%

21

13

Загальна кількість робітників

чоловік

70

14

Питома вартість 1м2 корисної площі

грн.

1114,712

15

Питома вартість 1м3 будівельного об’єму

грн.

82,571

16

Питомі витрати праці на 1м2 корисної площі приміщення

люд.-год

43,11

17

Питомі витрати праці на 1м3 будівельного об’єму будівлі

люд.-год

3,19

18

Питомі витрати будівельних матеріалів, конструкцій на 1м2 площі

м2

0,47

19

Питомі витрати будівельних матеріалів, конструкцій на 1м3 будівельного об’єму

м3

0,035

20

Виробітка в грошовому виразі на 1 люд./дн.

грн.

206,84