Розрахунок площ складів. Розрахунок тимчасових будинків виробничого, побутового і адміністративного призначення, страница 3

Продовження табл. 4.5.1

1

2

3

4

5

6

2

Користування душем

люд.

80

30

810

Всього                                                                                               1215

III. Протипожежні потреби

1

Тушіння пожежі, площею

до 30 га

10 л/сек

Разом                                                                                                           27093

Розрахункові секундні витрати води приймаємо за найбільшою величиною:

Q1роз.=Qвр+Qг=2,5л/сек.

Q2роз.=Qn+0,5(Qв+Qг)=10+0,5(2,4+0,1)=11,25л/сек.

Отже, Qр=11,25л/сек.

Розрахунок діаметра труб.

Розрахунок діаметра труб водопровідної мережі необхідно виконувати на періоди її найбільш напруженої роботи, тобто вона повинна забезпечити споживачів водою в частині максимального водозабору і на термін гасіння пожежі.

Розрахунок діаметра труб виконуємо за формулою:

 ,

де d- діаметр труби, мм;

Qроз. - максимальні розрахункові витрати води, л/сек.;

V- швидкість руху води в трубах, V=1,0м/сек.

 

Приймаємо діаметр тимчасового водопроводу d=150мм.

4.6.4 Розрахунок тимчасового електрозабезпечення будівельного майданчика

Необхідна кількість електроенергії визначається за потужністю силових пристроїв, зовнішнього та внутрішнього освітлення і потреб виробництва.

Знаючи необхідну потужність силових пристроїв, потреби електроенергії на технологічні цілі, освітлення можна визначити сумарну потужність за формулою:

 ,

де Р- необхідна потужність джерела електроенергії і трансформаторів, кВт;

1,1- коефіцієнт, який враховує втрати потужності в мережі;

Рс- потужність будівельних машин і пристроїв;

Рт - потужність, яка необхідна для виконання окремих видів БМР, кВт;

К1234 - коефіцієнти потоку, які приймаються із довідника;

Cosf - коефіцієнт потужності, який залежить від числа споживачів силової електроенергії та завантажень (приймається для тимчасового електроосвітлення 0,75).

Таблиця 4.6.4

Витрати електроенергії

п/п

Найменування споживачів

Одиниці

виміру

Кількісний

показник

Норма на одиницю

виміру або потужність, кВт

Загальні витрати електроенергії, кВт

1

2

3

4

5

6

I. Внутрішнє електроосвітлення

1

Контора

м2

16,2

15

243

2

Склад матеріалів

м2

80

16

432

3

Приміщення для прийому їжі

м2

16,2

21

340

4

Гардеробна

м2

32,4

15

486

5

Приміщення для обігріву

м2

16,2

11

178

Продовження табл. 4.6.4

1

2

3

4

5

6

6

Вбиральня

м2

16,2

3

51

Всього                                                                                      1730

II. Зовнішнє освітлення

1

Дороги

м

220

5

1100

2

Відкриті склади

м2

1440

0,8

1150

3

Охоронне освітлення

м2

9600

1,0

9600

Всього                                                                                                           11850

Загальна потреба потужності :