Розробка будівельного генерального плану

Страницы работы

Содержание работы

3.7.Будівельний генеральний план.

Будівельний генеральний план розробляється на основі слідуючих вихідних даних:

§  генеральний план забудови в горизонталях з нанесеними на ньому існуючими будівлями і спорудами, а також сітями підземних комунікацій і доріг;

§  сітьовий графік будівництва;

§  дані про потужність підприємства – постачальників збірних залізобетонних конструкцій і других виробів;

§  дані про тимчасові будівлі і споруди, які знаходяться в будівельній організації, яка буде виконувати будівництво;

§  відомості про джерела забезпечення будівництва електроенергією і водою;

§  відомості про стан доріг і під’їзних доріг в різні пори року;

§  результати інженерних вишукувань.

3.7.1.Розроблення будівельного генерального плану.

Проектування будівельного генерального плану включае слідуючі розроблення:

§  вибір і розрахунок потреби в тимчасових будівлях, спорудах і пристроях виробничого призначення;

§  розрахунок потреб в жилих і культурно-побутових будівлях;

§  розрахунок потреб і проектування тимчасового електропостачання, водопостачання;

§  проектування внутрішньо майданчикового транспорту.

При проектуванні будівельних генеральних планів необхідно додержуватися основних принципів:

1.  Тимчасові будівлі, споруди і комунікації необхідно розміщувати на територіях, які не передбачені під забудову постійними будівлями і спорудами; при цьому повинні додержуватись протипожежні норми і вимоги техніки безпеки, а також повинні бути забезпечені санітарно-гігієнічні умови.

2.  Вартість тимчасових будівель, споруд, пристроїв і комунікацій повинна бути найменшою. Для зменшення витрат на створення тимчасових будівель і споруд необхідно планувати першочергове будівництво і подальше використання постійних будівель і споруд, передбачених генпланом.

3.  Відстань, на які транспортуються будівельні вантажі,  число їх перевантажень в межах будівельного майданчика повинна бути мінімальна. Для зменшення вартості внутрішньо будівельного транспорту із складських операцій необхідно передбачувати розташування складів матеріалів в зоні дії монтажних кранів. Розташування закритих складів, на вісі і механізованих пристроїв на території будівельного майданчика не повинно збільшувати об’єму внутрішньо будівельного транспорту і складських операцій.

3.7.2.Розрахунок складських приміщень і майданчиків.

Для правильної організації складського господарства на будівельному майданчику необхідно передбачити:

§  Відкриті майданчики для зберігання цегли, залізобетонних конструкцій та інших матеріалів і конструкцій, на які не впливають коливання температур і вологості;

§  Навіси для зберігання столярних виробів і рулонних матеріалів та ін;

§  Закриті склади двох типів – опалювальні (для зберігання лакофарбованих матеріалів, хімікатів і ін.) і неопалювальні (для зберігання скла, покрівельної сталі, металевих виробів, електричних матеріалів.

Площа складів розраховується по формулі:

qзап = qзаг * α* n * k / T;

де: qзап - запас матеріалів на складі;

       qзаг - загальна кількість матеріалу не обхідна для будівництва

              (приймається по відомості розрахунку потреб матеріалу);

 - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склади

            (приймається 1,1);

        - норма запасу матеріалу в днях (приймається для місцевих

    матеріалів 2-5 днів, для привізних матеріалів 5-10 днів в

           залежності від виду транспорту;

        T - тривалість витрачення матеріалів в днях ( приймається по

            сітьовому графіку);

        k - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів (приймається

            рівним 1,3).

Корисна площа складу F складу визначається по формулі:

F = qзап / g

де: F – корисна площа складу;

      g – кількість матеріалів, які вкладаються на 1м2 площі складу.

Потрібна площа складу визначається по формулі:

S = F / β

де: S – потрібна площа складу;

      β  - коефіцієнт, який враховує проходи.

Коефіцієнти на проходи приймаються :

§  Для закритих опалювальних складів 0,7-0,8;

§  Для закритих неопалювальних складів 0,6-0,7;

§  Для навісів 0,5-0,6;

§  Для відкритих складів матеріалів 0,4-0,5;

§  Для відкритих складів нерудних матеріалів 0,6-0,7.

Розрахунок площ складів виконуємо в табличній формі.


3.7.3 Визначення потреб в тимчасових будівлях і спорудах.

Тимчасові будівлі.

     До тимчасових допоміжних будівель на будівельному майданчику відносяться:

§  виробничі будівлі та споруди;

§  склади;

§  службові будівлі;

§  санітарно-побутові приміщення.

А. Службові будівлі: контора управління, контора виконавця робіт і будівельного майстра та прохідна; диспетчерська; червоний куточок.

Б. Санітарно-побутові приміщення: гардеробні; душеві; умивальні; приміщення для обігрівання працюючих; приміщення для приймання їжі, туалети.

Визначення плану тимчасових будівель і споруд виконуємо по максимальній кількості працюючих на будівельному майданчику і нормативної площі на одного чоловіка користуючогося даним приміщенням.

Кількість працюючих визначається по формулі:

де:  - загальна кількість працюючих на будмайданчику;

 - кількість працюючих основного виробництва (приймаємо по графіку руху працюючих);

 - кількість працюючих не основного виробництва (20% від кількості основного виробництва);

 - кількість інженерно-технічних працівників(11% від кількості працюючих основного і не основного виробництва;

 - кількість обслуговуючого персоналу (5% від загальної кількості працюючих);

Похожие материалы

Информация о работе