Глосарій до курсу лекцій з дисципліни "Металеві конструкції" (великі прольоти, вогнетривкість сталі, несучі конструкції, ..., фахверк, ексцентриситет), страница 6

Конструктивна арматура - арматурні стержні, які встановлюються з конструктивних міркувань,для підсилення або формування вузлів з.-б. елементів.

Плече внутрішньої пари внутрішніх зусиль в  з. б. елементі, що згинається - відстань від центра ваги площі стиснутої зони бетону  до центра ваги площі всієї розятягнутої арматури.

Випадкові  ексцентриситети - відхилення  реальних відстаней ліній дії поздовжніх зусиль  від поздовжньої осі центрально розтягнутих або стиснутих елементів ,призначуваних за проектом, внаслідок неоднорідності бетону і інших причин.

Замонолічуваннястиків між з.-б. елементами – заповнення зазорів і щілин між змонтованими в будівлі з.-б. елементами цементним розчином або бетоном.

Шарнірні  з’єднання з.-б. елементів -  це такі, що не призначені для сприйняття згинаючих моментів, що виникають при роботі конструкції.

Жорсткі з’єднання з.-б. елементів -  це такі, що  призначені для сприйняття згинаючих моментів, що виникають при роботі конструкції.

Великі прольоти (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми

рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі_конструкції– елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції– доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

        Каркаснесуча внутрішня конструкція будинку, споруди.

Звязки -  це важливі елементи сталевого каркасу, які необхідні для:
- забезпечення незмінюваності просторової системи каркасу та стійкості його стиснутих елементів;
- сприйняття й передачі на фундаменти деяких навантажень (вітрових, горизонтальних від кранів);
- забезпечення сумісної роботи поперечних рам при місцевих навантаженнях (наприклад, кранових);
- забезпечення жорсткості каркасу, необхідної для забезпечення нормальних умов експлуатації;
- забезпечення умов високоякісного та зручного монтажу.

Зв’язки підрозділяються на зв’язки між колонами та зв’язки між фермами (зв’язки шатра).

Поперечна_рамаплоске масштабне зображення складових елементів конструктивного рішення будівлі з ув’язкою основних вертикальних  та горизонтальних  розмірів будівлі та вузлів поєднання її елементів.

Сітка_колонмасштабне розміщення колон на плані цеху зі встановленням їх прив’язки до поздовжніх (буквених) та поперечних (цифрових) осей будинку.

Конструктивна схема будівлі – креслення будівлі із зображенням всіх основних конструктивних елементів цієї будівлі.

Підкранові_конструкції - включають в себе підкранові балки, гальмівні балки, а також систему звязків, що поєднують всі ці елементи .

Кроквяна ферма – металевастержнева несуча конструкція покриття з шарнірним поєднанням стержнів у вузлах, кожна плоска панель якої утворена трьома стержнями, які працюють або тільки на розтяг, або тільки на стиск.

Фасонка сталевий лист, до якого кріпляться (зазвичай зварюванням) стержні ферми, що сходяться в цьому вузлі.

Звязки покриття – окремі металеві прокатні стержні, що розкріплюють ферми покриття у площинах їх верхніх та нижніх поясів, утворюючи разом з ними жорсткий диск покриття.

Температурний відсік -  Частина будівлі, обмежена з одного боку торцевою поперечною рамою, а з іншого – рамою температурного шва і довжина якої не перевищує граничної довжини, встановленої будівельними нормами для даного типу будівель.

                     Режим роботи мостових кранів - Для мостових кранів загального призначення з       машинним приводом встановлені режими роботи: легкий, середній і важкий. Для кожного механізму режим роботи визначається окремо, режим роботи крана в цілому встановлюється по механізму головного підйому. Цей  же режим враховується і при розрахункові металоконструкцій.