Глосарій до курсу лекцій з дисципліни "Металеві конструкції" (великі прольоти, вогнетривкість сталі, несучі конструкції, ..., фахверк, ексцентриситет), страница 7

Легкий режим (3К…4К) характеризується більшими перервами в роботі, нечастою роботою з номінальним вантажем, малими швидкостями, малим числом включень в зміну, малою відносною довготривалістю включення. В цьому режимі працюють, наприклад, механізми підйому й пересування мостових ремонтних кранів і  кранів, що обслуговують машинні зали      електростанцій.

Середній режим (5К…6К) характеризуеться роботою з вантажами різної величини, середніми швидкостями руху, середнім числом включень в зміну, середнім значенням відносної довготривалоісті включення. В цьому режимі працюють, наприклад, механізми підйому  й пересування мостових кранів механічних та збиральних цехів зі середньосерійним виробництвом і мостових кранів ремонтно-механіичних цехів.

Важкий режим (7К…8К) характеризується постійною роботою з вантажами, близькими по масі до номінальних, високими швидкостями, великим числом включень в зміну, високим значенням відносної довготривалості включення. В цьому режимі працюють, наприклад, всі механізми мостових кранів технологічних цехів та складів на заводах з великосерійним виробництвом.

Фахверк - (нім. Fachwerk, від Fach – панель, секція и Werk – діло, споруда), тип огороджуючої конструкції переважно малоповерхових будинків. Ф. являє собою каркас, утворений, системою горизонтальних і вертикальних элементів та розкосів з дерев’яного бруса (в архітектурі 2-ї половини 19–20 ст. часто з металу або залізобетону) із заповненням проміжків з каменю, цегли, саману та ін. матеріалів.

Статичний  розрахунок – визначення внутрішніх зусиль в елементах конструкції від дії зовнішніх факторів методами будівельної механіки або компьютерним розрахунком.

Гнучкість – характеристика стиснутих стержнів, від якої в основному залежить їх несуча здатність, визначається відношенням розрахункової довжини стержня до радіусу інерції його поперечного перерізу. Для верхнього поясу ферми розрахункова довжина в площині ферми та з площини – різні. (див рис.6.2).

d – розмір панелі ферми по верхньому поясу(lxр)lyp– відстань між розпірками по верхніх поясах двох суміжних ферм(план).

Зв’язки -  це важливі елементи сталевого каркасу, які необхідні для:
- забезпечення незмінюваності просторової системи каркасу та стійкості його стиснутих елементів;
- сприйняття й передачі на фундаменти деяких навантажень (вітрових, горизонтальних від кранів);
- забезпечення сумісної роботи поперечних рам при місцевих навантаженнях (наприклад, кранових);
- забезпечення жорсткості каркасу, необхідної для забезпечення нормальних умов експлуатації;
- забезпечення умов високоякісного та зручного монтажу.

Зв’язки підрозділяються на зв’язки між колонами та зв’язки між фермами (зв’язки шатра).

Зварне з'єднання – ділянка конструкції, в якій окремі її частини поєднанні шляхом місцевого сплавлення або спільного пластичного деформування матеріалів цих елементів, у наслідок чого виникає міцне зчеплення матеріалів, яке засноване на міжатомній взаємодії. До складу зварного з'єднання входить зварний шов, зона термічного впливу і прилеглі до неї ділянки основного металу.

Зварний шов – ділянка зварного з'єднання, утворена внаслідок кристалізації металу зварної ванни.

Конструкція -споруда складної будови, а також окремі її частини.

Зона термічного впливу – ділянка прилеглого до зварного шва основного матеріалу, яка не піддалася розплавленню, структура і властивості якої при зварюванні змінюються внаслідок нагріву та пластичної деформації.

Відправочна марка – металева конструкція заводського виготовлення, що є частиною запроектованої металевої споруди. З умов транспортабельності великогабаритну конструкцію ділять на відправочні марки,з яких на будівельному майданчику збирають(зазвичай на болтах) цілісну конструкцію.

Решіткадля наскрізних металевих конструкцій це система допоміжних стержнів, що поєднують основні робочі стержні (пояси) конструкції – ферми, колони, башти, тощо.

Ексцентриситет -  Відхилення лінії дії поздовжньої сили від центра ваги перерізу стержня.