Глосарій до курсу лекцій з дисципліни "Металеві конструкції" (великі прольоти, вогнетривкість сталі, несучі конструкції, ..., фахверк, ексцентриситет)

Страницы работы

Содержание работы

ГЛОСАРІЙ

Великі_прольоти (прогони) будинків – це найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість_сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції– елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні_конструкції– доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Сортамент це перелік прокатних профілів із  зазначенням форми,  геометричних характеристик,  маси і  т.д.

Феритце кристаличистого заліза   Feв складі сталі.

Цементит – це кристали карбіду заліза Fe3C в складі сталі.

Перліт  - це механічна суміш зерен фериту й цементиту в складі сталі.

Дислокації – взаємні зміщення (крапкові, лінійні, поверхневі або об’ємні) груп кристалів у складі сталі .

Граничнийстан роботи будівельних конструкцій настає, коли конструкція перестає задовольняти  заданим  експлуатаційним  вимогам  або  вимогам до  виконан­ня  робіт.

Постійні  навантаження -  це маса  частин  будов,  попереднє  напру­ження,

Довготривалі навантаження - це маса стаціонарного обладнання, матеріалу в ємкостях, навантаження на перекриття сховищ, бібліотек, довготривалі  температури й технологічні  впливи.                         ,

 Короткочасні  навантаження - це атмосферні дії /сніг,  вітер/,  наван­таження від кранів,  навантаження на перекриття житлових і  громадськких будов,  монтажні  навантаження.

Особливі  навантаження - сейсмічні,  вибухові  впливи,  впливи просадки грунтів.

Основні  напруження  в  конструкції  визначаються від дії  наванта­жень методами  опору матеріалів.  По них,  головним  чином,  оцінюють не­сучу  здатність  конструкції.

Додаткові  напруження  виникають  внаслідок  неврахування  особли­востей дійсної  роботи  в  разі  розрахунку  конструкції  за  ідеалізованою схемою.  У пластичній  стадії  вони  суттєво  не  впливають на роботу конструкції  внаслідок перерозподілу  напружень  і  враховуються  тільки в  особливих  випадках.

Місцеві  напруження  бувають двох  видів:  від  зовнішніх  впливів /місцеві  напруження  в  стінці  балки під  котком  крана/,  і  від  різкої  зміни  суцільності  перерізу  /концентрація напружень /.

 Зовнішні  впливи – місця прикладення  зосереджених  навантажень /наприклад,  тиск  колеса  крана/,  їх  беруть до  уваги  під час  розрахунків.  Концентрація напружень може  спричинитися до  крихкого  руйнування, особливо  за низьких  температур і  вібраційних  навантажень.

Початкові  напруження  виникають  у  незавантаженій конструкції внаслідок нерівномірного  остигання металу  після прокату  або  зварюван­ня або  внаслідок  роботи металу  перед  тим  в  пластичній  стадії.  Ці  на­пруження  внутрішньо  врівноважені,  їх  ще  називають  внутрішніми,  влас­ними  або  залишковими.

Критичні_напруженняце такі, при яких елемент знаходиться в стані нестійкої рівноваги.

          Гнучкість –величина , прямо пропорційна розрахунковій довжині стержня та зворотньопропорційна радіусу інерції перерізу стержня

Зварювання -  основний  вид  з’єднання металевих  конструкцій.

Стикові  -  називають  з'єднання,  де  елементи  з'єднують­ся торцями  або  крайками  і  є  продовженням  одне  одного.  Ці  шви мають найменшу  концентрацію напружень,  товщина шва практично   обмежена товщиною зварюваних елементів.

Внапуск У з'єднаннях  внапуск поверхні  металу  частково  захо­дять  одна на   одну.  Різновид  з'єднання внапуск -  з'єднання з наклад­ками

Кутові. У кутових  з'єднаннях  зварювані  елементи  розміщені під кутом.

Таврові. У таврових з'єднаннях  торець  одного елемента приварюється до поверхні  іншого.

Грубої точності болти - отвори  під  ці  болти  продавлюють  чи  свердлять  на 3 .. 5мм  більшими  від діаметра  болта /клас  С/

Нормальноїточності болти - отвори  під  ці  болти  продавлюють  чи  свердлять  на2…  3 мм  більшими  від діаметра  болта /клас  В/

Підвищеної  точності болти - виточують,  вони мають  суворо  циліндрич­ну  поверхню.  Діаметр  свердленого  отвору  відрізняється не  більше  ніж на  +0,3мм  від діаметра  болта /клас А / . 

Високоїміцності болти - виточують нормальної  точності  з  легованої сталі  і  піддають  термічній  обробці; отвори свердлять на  1 … 6мм більшими,  ніж діаметр  болта. 

Типовіконструкції – конструкції, документація на які виготовляється спеціалізованими проектними організаціями, а вироби по цій документації тиражуються спеціалізованими промисловими підприємствами  .

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
563 Kb
Скачали:
0