Встановлення і конфігурування web-серверу Apache: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування»

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та в світ дозволяю

на підставі „Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Заступник першого проректора

начальник організаційно-

методичного управління                             В.Б.Юскаєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» на тему

«Встановлення і конфігурування

web-серверу Apache»

для студентів спеціальності 6.080200 – „Інформатика”

денної та заочної форм навчання

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам

Укладач                                                О.Б. Проценко

Відповідальний за випуск                  О.П.Чекалов

Декан механіко-математичного

факультету                                           С.М. Верещака

Суми

Вид-во СумДУ

2007


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Методичні вказівки

до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» на тему

«Встановлення і конфігурування

web-серверу Apache»

для студентів спеціальності 6.080200 – „Інформатика”

денної та заочної форм навчання

Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» на тему «Встановлення і конфігурування web-серверу Apache» для студентів спеціальності 6.080200 – „Інформатика” денної та заочної форм навчання / Укладач О.Б. Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. –     с.

Кафедра інформатики


Навчальне видання

Методичні вказівки

до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування» на тему

«Встановлення і конфігурування

web-серверу Apache»

для студентів спеціальності 6.080200 – „Інформатика”

денної та заочної форм навчання

Укладач Олена Борисівна Проценко

Редактор

Відповідальний за випуск Олександр Петрович Чекалов

Підп. до друку                      , поз

Формат 60х84/16.

Ум. друк. арк.

Тираж 50 пр.

Зам. №

Папір офс. Друк офс. Обл.-вид. арк.

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано в друкарні СумДУ

40007, м.Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Установка і налаштування web-сервера Apache під ОС Windows

Домашній сервер Apache необхідний тим web-розробникам, які використають для розробки своїх сайтів такі технології, як SSI (Server Side Includes), CGI (Common Getaway Interface), Perl, PHP і багато інші, незамінні для професійного web-проекту.

Якщо у вас немає домашнього сервера, то для перевірки працездатності вашої web-сторінки, необхідно було б:

1. підключитися до Інтернет.

2. закачати вашу web-сторінку (або скрипт) на сервер.

3. перевірити її працездатність шляхом звертання до цієї сторінки.

В такому випадку існують кілька недоліків. Насамперед, процес, описаний вище, займає чимало часу, і потребує плати.

Якщо ж на вашій машині буде встановлений і настроєний власний веб-сервер Apache, тоді цих проблем можна уникнути. Не потрібно буде підключатися до інтернету, закачувати файли на сервер, а працездатність сторінки можна перевірити в режимі off-line, навіть якщо вона буде використовувати SSI, або ж це буде звичайним CGI-скриптом. Всі ваші файли будуть розташовуватися в директорії "WWW" або "CGI", як і на сервері в інтернеті. У заголовках скриптів вам не прийдеться змінювати шлях до інтерпретатора Perl: його можна встановити таким же як і на сервері в інтернеті (#!/usr/bin/perl або #!/usr/local/bin/perl). Взагалі, домашній web-сервер повністю замінить і максимально зимітує сервер в інтернеті, де повинен розміщатися ваш проект. Вам не потрібно буде підключатися до інтернету, щоб протестувати сторінку або скрипт.

Дуже розповсюдженим, зручним в використанні є Open Source проект Apache

Він встановлений на більшості серверів-станцій в усім світі. Скачати його можна з сайту http://apache.org/. Для того, що б використовувати CGI-скрипти, знадобиться інтерпретатор Perl, останню версію його можна скачати із сайту http://perl.com (для користувачів Windows - необхідно скачати Perl тільки для платформи win32. Одним із самих популярних пакетів для win32 є Active Perl - http://www.activestateperl.com/).

Встановлення web-серверу Apache

Для того, щоб встановити web-сервер, запустіть файл інсталяційний файл (наприклад, apache_v2_0_43.msi), з'явиться вікно:

Клікніть на кнопочку "Next", з'являється наступне вікно з пропозицією прийняти ліцензією:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
774 Kb
Скачали:
0