Встановлення і конфігурування web-серверу Apache: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування», страница 6

На частовідвідуваних сайтах рекомендується встановити цю директиву в off, тому що доступ до пошукових таблиць DNS тривалий за часом.

IdentityCheck директива

Синтаксис: IdentityCheck boolean 

Значення за замовчуванням: IdentityCheck off 

Ця директива включає реєстрації, що відповідає RFC1413, вилученого імені користувача для кожного з'єднання, де клієнтська машина виконує identd. Ця інформація зберігається у файлі реєстрації доступу. Boolean може бути встановлений в on або off.

<IfModule>

Синтаксис: <IfModule [!]ім'я модуля > ... </IfModule>  Значення за замовчуванням: None 

<IfModule тест> ... </IfModule> розділ використовується, щоб відзначити директиви, які є умовними. Директиви усередині розділу IfModule обробляються тільки, якщо тест приймає значення true. Якщо тест false, усе між маркерами початку й кінця розділу ігнорується.

KeepAliveTimeout

Синтаксис: KeepAliveTimeout секунд 

Значення за замовчуванням: KeepAliveTimeout 15 

Задане число секунд Apache буде чекати наступний запит перед закриттям з'єднання.

Listen

Синтаксис: Listen [IP адреса:] номер порту 

Listen-директива налаштовує Apache на більш ніж одну IP-адресу або порт; за замовчуванням він відповідає на запити на всіх інтерфейсах IP, але тільки на порту, заданому директивою Port.

<Limit> директива

Синтаксис: <Limit метод метод ... > ... </Limit> 

<Limit> і </Limit> використовується, щоб включити групу директив керування доступом, які потім застосовуються тільки до певних методів доступу, де метод - будь-який припустимий http-метод.

Приклад:

<Limit GET POST>  require valid-user  </Limit>

Якщо директива керування доступом з'являється зовні <Limit> директиви, то вона застосовується до всіх методів доступу.

<Location>

Синтаксис: <Location URL> ... </Location> 

<Location>-директива забезпечує керування доступом до URL. Вона подібна до директиви <Directory> і повинна бути з нею погоджена. Директиви, які відносяться до даного URL, повинні бути перераховані усередині. <Location>-розділи обробляються в порядку їхньої появи у файлі конфігурації, після <Directory> розділу і оголошення .htaccess файлів.

MaxClients директива

Синтаксис: MaxClients число 

Значення за замовчуванням: MaxClients 256 

MaxClient-директива встановлює обмеження числа запитів, що обслуговують одночасно; не більш ніж це число порожденнных процесів сервера будуть створені.

MaxKeepAliveRequests

Синтаксис: MaxKeepAliveRequests число 

Значення за замовчуванням: MaxKeepAliveRequests 100 

MaxKeepAliveRequests директива обмежує число припустимих запитів на одне з'єднання коли KeepAlive включений. Якщо вона встановлена в "0", допускаються необмежені запити.

MaxRequestsPerChild директива

Синтаксис: MaxRequestsPerChild номер 

Значення за замовчуванням: MaxRequestsPerChild 0 

MaxRequestsPerChild-директива встановлює обмеження числа запитів оброблюваних порожденнным процесом сервера. Після MaxRequestsPerChild запитів, порожденнный процес умре. Якщо MaxRequestsPerChild - 0, то породжений процес ніколи не буде завершений.

Установка MaxRequestsPerChild у ненульове значення має два корисних ефекти:

·  обмежує обсяг пам'яті, споживаної процесом (через випадковий витік пам'яті);

·  обмеження часу життя процесу дозволяє зменшити число процесів при старті сервера.

MaxSpareServers директива

Синтаксис: MaxSpareServers число 

Значення за замовчуванням: MaxSpareServers 10 

MaxSpareServers-директива встановлює бажане максимальне число неактивних породжених процесів сервера. Неактивний процес не обробляє запит у цей момент.

Настроювання цього параметра рекомендується тільки на дуже відвідуваних сайтах. Установка цього параметра у велике число - погана ідея.

Options директива

Синтаксис: Options [+|-]option [+|-]option ... 

Директива Options визначає, які особливості сервера є доступними в даному каталозі.