Встановлення і конфігурування web-серверу Apache: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування», страница 4

Наприклад: AccessFileName .acl

Перед поверненням документа

/usr/local/web/index.html, сервер буде читати /.acl, /usr/.acl, /usr/local/.acl і /usr/local/web/.acl для перевірки доступу, якщо вони не були заблоковані за допомогою <Dirctory/>AllowOverride None</Directory>

AddModule директива

Синтаксис: AddModule модуль

Сервер може мати модулі, які були скомпільовані, але активно не використовувались. Директива може застосовуватися для того, щоб ініціювати використання цих модулів. Сервер поставляється зі списком pre-loaded активних модулів; цей список може бути очищений за допомогою директиви ClearModuleList .

Alias директива

Синтаксис: Alias URL-шлях шлях-до-файлу|шлях-до-директорії 

Директива Alias дозволяє звернутися до файлів, збережених у файловій системі. Запит, що починається з URL-шляху, буде направлений на файл, що починається з шляху-до-файлу|шляху-до-директорії. Доступ до шляху-до-файлу|шляху-до-директорії повинен бути дозволений.   Приклад:     Alias /image /ftp/pub/image

Запит http://myserver/image/foo.gif змусить сервер повернути файл /ftp/pub/image/foo.gif. По умовчаннню в настройках http-сервера Apache налаштований Alias так:

    Alias /icons/ "/home/common/httpd/icons/"

AllowOverride директива

Синтаксис: AllowOverride override override ... 

Значення за замовчуванням: AllowOverride All 

Коли сервер знаходить файл .htaccess (який визначений в  AccessFileName), йому необхідно знати, які директиви, оголошені в тому файлі, можуть скасовувати раніше встановлену інформацію доступу.

Ця директива може бути встановлена в None, тобто щоб сервер не читав файл .htaccess. Якщо вона встановлена в All - сервер буде допускати всі директиви .htaccess файлу. Можливі наступні одне або кілька значень:

·  AuthConfig - допускає використання директив дозволу (AuthDBMGroupFile, AuthDBMUserFile, AuthGroupFile,  AuthName, AuthType, AuthUserFile, require і т.д.).

·  FileInfo - допускає використання директив, що управляють типами документа (AddEncoding, AddLanguage, AddType, DefaultType, ErrorDocument, LanguagePriority і т.д.).

·  Indexes - допускає використання деректив керування індексацією каталогу (AddDescription, AddIcon, AddIconByEncoding, AddIconByType, DefaultIcon, DirectoryIndex, FancyIndexing, HeaderName, IndexIgnore, IndexOptions, ReadmeName і т.д.).

·  Limit - допускає використання основних директив керування доступом (allow, deny і order).

·  Options - допускає використання директив, керуючих специфічними особливостями каталогу (Options і XBitHack).

·   

AuthName директива

Синтаксис: AuthName auth-область 

Ця директива привласнює каталогу ім'я як області доступу. Ця область дається користувачеві для запиту в нього username і пароля. Директива повинна використовуватися разом з AuthType і require директивами, і директивами типу AuthUserFile і AuthGroupFile.

AuthType директива

Синтаксис: AuthType тип 

Ця директива вибирає тип ідентифікації користувача для каталогу. Тільки Basic у цей час реалізований. Ця деректива повинна використатися разом з дерективами AuthName і require, і директивами типу AuthUserFile і AuthGroupFile.

BindAddress директива

Синтаксис: BindAddress saddr 

Значення за замовчуванням: BindAddress * 

Unix R http-сервер може бути настроєний на всі IP-адреси машини сервера або тільки на одну IP-адресу. Saddr може приймати одне з наступних значень:

·  *

·  Адреса IP

·  Повне domain name

Якщо значення - *, то сервер буде відповідати на запити з будь-якої IP-адреси машини, інакше він буде приймати запити тільки на певній адресі IP. Ця опція може використатися як альтернативний метод для підтримки виртуальных серверов, віртуальнихльзования <VirtualHost> розділів.

ClearModuleList директива

Синтаксис: ClearModuleList 

Сервер поставляється з вбудованим списком активних модулів. Ця директива очищає список. Застосування цієї директиви обумовлює те, що список модулів буде потім повторно заповнений за допомогою директиви AddModule.