Встановлення і конфігурування web-серверу Apache: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування», страница 8

ScoreBoardFile-директива потрібна в деяких архітектурах, щоб розмістити файл, використовуваний сервером, для зв'язку між породженими процесами і батьківським.

SendBufferSize директива

Синтаксис: SendBufferSize байти 

Cервер встановить розмір буфера TCP до зазначеної кількості байтів.

ServerAdmin директива

Синтаксис: ServerAdmin email-адреса 

ServerAdmin встановлює адреси електронної пошти, який сервер включає в будь-які повідомлення про помилки, які він повертає клієнту. Наприклад:

ServerAdmin www-admin@foo.bar.com

ServerAlias директива

Синтаксис: ServerAlias host1 host2 ... 

ServerAlias-директива встановлює альтернативні імена хостів.

ServerName директива

Синтаксис: ServerName повне ім'я домена

ServerName-директива встановлює hostname сервера; це використовуається тільки для переадресації URL. Якщо вона не визначена, то сервер намагається вивести її із власної IP-адреси. Наприклад:

ServerName www.wibble.com

буде працювати, якщо фактичне ім'я машини буде щось начебто alpha.wibble.com.

ServerPath директива

Синтаксис: ServerPath ім'я шляхи 

ServerPath-директива встановлює спадкування імені-шляху URL для хоста, щоб використати virtual host.

ServerRoot директива

Синтаксис: ServerRoot каталог - ім'я файлу 

Значення за замовчуванням: ServerRoot /usr/local/etc/httpd 

ServerRoot-директива встановлює кореневий каталог сервера. Звичайно він містить підкаталоги conf/ і logs/. Шляхи для інших файлів конфігурації встановлюються щодо цього каталогу.

ServerType директива

Синтаксис: ServerType тип 

Значення за замовчуванням: ServerType standalone 

ServerType-директива встановлює те, як сервер запускається в системі. Тип - один із двох:

·  inetd - сервер буде запущений у системі процесом inetd; команда для старту сервера буде додана до /etc/inetd.conf

·  standalone - сервер запускається як daemon; команда для запуску сервера буде додана в системні сценарії запуску. (/etc/rc.local або /etc/rc3.d/ ....)

StartServers директива

Синтаксис: StartServers число 

Значення за замовчуванням: StartServers 5 

StartServers-директива встановлює число породжених процесів сервера при запуску. Оскільки число процесів динамічно контролюється залежно від завантаження, то звичайно немає причин коректувати цей параметр.

TimeOut директива

Синтаксис: TimeOut число 

Значення за замовчуванням: TimeOut 300 

Директива TimeOut визначає кількість часу, що Apache буде очікувати три речі:

-  загальну кількість часу GET-запиту;

-  кількість часу між одержанням TCP пакетів на POST або PUT запиті;

-  кількість часу між ACK на передачах TCP пакетів у відповідях.

User директива

Синтаксис: User unix-userid 

Значення за замовчуванням: User #-1 

Директива User установлює userid, під яким сервер відповідає на запити.  Unix-userid - це одне з наведних значень:

·  Username - посилається на ім'я користувача.

·  # коду-користувача - посилається на користувача по номеру.

<VirtualHost> директива

Синтаксис: <VirtualHost адреса[:порт] ...> ... </VirtualHost>

<VirtualHost> і </VirtualHost> використовуються, щоб включити групу директив, які застосуються тільки до даного virtual host. Коли сервер одержує запит на документ стосовний до VirtualHost, він використає директиви конфігурації, включені в розділ < VirtualHost >.

Адреса може набувати значення:

-  IP-адреса virtual host;

-  повне ім'я домена для IP-адреси virtual host.

Приклад:

<VirtualHost 10.1.2.3>

ServerAdmin webmaster@host.foo.com 

 

DocumentRoot /www/docs/host.foo.com 

ServerName host.foo.com 

ErrorLog logs/host.foo.com-error_log 

TransferLog logs/host.foo.com-access_log  </VirtualHost>

Всі VirtualHost повинні відповідати різним IP-адресам або різному host-іменам для сервера, в останньому випадку машина сервера повинна бути сконфігурована так, щоб приймати IP-пакети для декількох адрес.