Встановлення і конфігурування web-серверу Apache: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування», страница 5

DefaultType директива

Синтаксис: DefaultType mime-тип 

Значення за замовчуванням: DefaultType text/html 

Не виключена ситуація, коли сервер одержує запит на документ, mime-тип якого не визначений. Оскільки у відповіді сервер повинен повідомити клієнту Content-type документа, то у випадку невідомого mime-типу він використає DefaultType.

Наприклад:  DefaultType image/gif

був би підходящим для каталогу, що містить багато gif зображень із іменами файлів з розширенням *.gif.

<Directory> директива

Синтаксис: <Directory directory> ... </Directory> 

<Directory> і </Directory> використовується, щоб включити групу директив, які необхідно застосувати тільки до зазначеного каталогу і його підкаталогів. Може використовуватися будь-яка директива, застосовна в контексті каталогу. Directory є або повним шляхом до каталогу, або wild-card рядком. В wild-card рядку "?" відповідає будь-якому одиночному символу і "*" відповідає будь-яким послідовностям символів. Приклад:

<Directory /usr/local/httpd/htdocs>  Options Indexes FollowSymLinks  </Directory>

DocumentRoot директива

Синтаксис: DocumentRoot каталогу-імені-файлу 

Значення за замовчуванням: DocumentRoot /usr/local/etc/httpd/htdocs 

Ця директива встановлює каталог, з якого httpd буде брати файли. Якщо це не погоджено директивою Alias, сервер конкатенує шлях від запитаного URL до кореня документа, щоб визначити шлях до документа. Приклад:

DocumentRoot /usr/web

тепер звертання до http://www.my.host.com/index.html буде транслюватися в /usr/web/index.html.

ErrorDocument директива

Синтаксис: ErrorDocument коду-помилки документ 

У випадку проблеми або помилки, Apache може бути сконфігурований так, щоб виконати одну із чотирьох дій:

1.  видати клієнту просте закодоване повідомлення про помилки.

2.  видати зазначене повідомлення .

3.  перенаправляти (redirect) запит локальному URL, щоб обробити проблему/помилку

4.  перенаправляти (redirect) запит зовнішньому URL, щоб обробити проблему/помилку

Перша дія виконується за замовчуванням, у той час як дії 2-4 повинні бути зазначені директивою ErrorDocument, що супроводжується HTTP-кодом_відповіді і повідомленням або URL.

ErrorLog директива

Синтаксис: ErrorLog ім'я_файлу 

Значення за замовчуванням: ErrorLog logs/error_log 

Директива файлу реєстрації помилок встановлює ім'я файлу, у якому сервер реєструє будь-які помилки, з якими він зіштовхується. Якщо ім'я файлу не починається із символу слеш (/), то шлях до файлу встановлюється відносно ServerRoot. Приклад:

ErrorLog /dev/null - ця директива відключає реєстрацію помилок.

<Files> директива

Синтаксис: <Files імені-файлу> ... </Files> 

<Files>-директива призначена для керування доступом до файлу. Ця директива тісно пов'язана з директивами <Directory> і <Locations>, вони повинні бути погоджені з </Files> директивою. Директиви, які застосовуються до даного імені файлу повинні бути перелічені усередині. <Files>-розділи обробляються в тому порядку, у якому вони з'являються у файлі конфігурації, після <Directory> розділів і оголошення .htaccess файлів, але перед розділами <Location>.

Group директива

Синтаксис: Group unix-група 

Значення за замовчуванням: Group #-1 

Директива Group установлює групу, під якою сервер відповідає на запити. Директива має значення, якщо сервер буде запущений під root у режимі statdalone. Unix-група - це або:

·  Ім'я групи - дається ім'я групи.

·  # номер групи - посилається на номер групи.

HostNameLookups директива

Синтаксис: HostNameLookups boolean 

Значення за замовчуванням: HostNameLookups on 

Ця директива підключає пошук в DNS, щоб host-імена могли реєструватися в log-файлах. Наявність цієї директиви дозволяє використовувати імена в <Limit> блоках для керування доступом.