Встановлення і конфігурування web-серверу Apache: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування», страница 3

10. Знайдіть блок, що починається з <Directory "c:/usr/local/Apache. /cgi-bin"> і закінчується </Directory>. Заміните його на:

<Directory "C:\server\Apache2\CGI">
AllowOverride All
Options ExecCGI
</Directory>

"C:/server/CGI" - шлях до директорії, де будуть перебувати ваші скрипти.

11. Замініть параметр AddHandler cgi-script на:

AddHandler cgi-script .bat .exe .pl .cgi

12. Знайдіть параметр AddType text/html і замініть його на:

AddType text/html html htm shtml shtm sht phtml

13. Якщо ви хочете використати SSI, знайдіть параметр AddHandler server-parsed і замініть його на:

AddHandler server-parsed .shtml .shtm .sht .html .htm

Файли з такими розширеннями будуть оброблятися як SSI. Але не завжди на серверах в інтернеті *.htm і *.html обробляються як SSI.

14. Збережіть і закрийте конфігураційний файл httpd.conf.

15. Перезавантажите комп'ютер.

Тестування web-сервера Apache

Щоб запустити сервер Apache необхідно вибрати

В Windows XP Apache автоматично запускається при кожному запуску операційної системи як служба. Так що немає необхідності запускати ярлики кожного разу.

При тестуванні умовимося, що каталоги "WWW" і "CGI" перебувають у каталозі "server\Apache2" на диску "C" (C:\server\Apache2\WWW;C:\server\Apache2\CGI), а шлях до інтерпретатора Perl наступний: C:\Perl\bin\perl.exe.

1. Створіть у каталозі "WWW" файл index.html з наступним змістом:

<html>

<head><title> Тестова сторінка</title></head>

<body><h3 align="center">Це - тестова сторінка</h3>

<p>CGI <br> Щоб перевірити працездатність скриптів, кликніть <a href="/cgi-bin/test.cgi">тут</a></p> <p>SSI<br> Якщо ви бачите під цим виразом слова &quot;Server Side Include&quot;, які виділені синіми кольорами, тоді SSI працює. У противному випадку перевірте правильність настроювання SSI. </p>

<!--#include virtual="ssitest.html" -->

</body>

</html>

2. Створіть у каталозі "WWW" файл ssitest.html з наступним змістом:

<font color="#000099">Server Side Include</font>

3. Створіть у каталозі "CGI" файл test.cgi з наступним змістом:

#! perl -w

print "Content-type:text/html\n\n";

print"\n";

print qq{ <html>

<head> <title>CGI-скрипт працює!</title>

</head>

<body> <h3>CGI-скрипт працює! Результат його роботи і є це повідомлення</h3> </body>

 </head> };

exit; 

4. Запустіть Apache, якщо ви не зробили цього раніше.

5. Відкрийте браузер і в адресному рядку напишіть http://localhost/ або http://localhost/index.html. У вас повинна з'явитися сторінка, за допомогою якої ви зможете перевірити працездатність CGI-скриптів і технологію SSI. Якщо тестування пройшло вдало, і всі скрипти запустилися, то ви настроїли правильно Apache. Тепер, при створенні свого проекту, ви можете використати технологію SSI і CGI-cкрипти, написані мовою програмування Perl.


Розглянемо детально директиви сервера Apache та їх значення.

AccessConfig директива

Синтаксис: AccessConfig ім’я -файлу 

Значення за замовчуванням: AccessConfig conf/access.conf 

Сервер буде читати цей файл для додаткових директив після читання файлу ResourceConfig . Ім’я-файлу - відносно директиви ServerRoot. Дія цієї директиви може бути заблокована таким способом:

AccessConfig /dev/null.

Історично цей файл містить тільки <Directory>-розділи, хоча фактично, він може тепер містити будь-яку директиву сервера, припустиму в контексті конфігурації сервера.

AccessFileName директива

Синтаксис: AccessFileName ім’я-файлу

Значення за замовчуванням: AccessFileName .htaccess 

При видачі документа клієнту сервер шукає файл керування доступом із цим ім'ям у кожному каталозі шляху до документа, якщо файли керування доступом допускаються для того каталогу.