Запитання до ДЕК з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування»

Страницы работы

Содержание работы

 Запитання до ДЕК з дисципліни «Спеціалізовані мови програмування»

1.  Який результат виведеться при виконанні наступного php-коду?

<?php

$greeting = array("Hello!", "Hello, students!",

"Hello, world!");

$new_greet = str_replace("Hello",

"Good morning", $greeting);

print_r($new_greet[1]);

?>

Good morning, Students!

2.  Який результат буде при виконанні наступного php-коду?

$a = 'user1:mail@mail.com:158.46.1.24';

$b = explode(":",$a);

echo $b[1];

mail@mail.com

3.  В скрипті php заданий масив. Яким буде результат сортування? Виберіть правильний варіант.

$a = array ("Java","Perl","PHP");

sort($a);

foreach ($a as $k=>$v) { print $k.' => '.$v.'<br>';};

0 -Java

1 - Php

2 - Perl

4.  При використанні регулярного виразу в рядку $str було знайдено відповідність шаблону.

<?php

$str = "Телефонні номери кафедри інформатики: 21-40-84, 33-50-86";

$pattern = "/\d{2}-\d{2}-\d{2}/m";

$num_match = preg_match_all ($pattern,

$str, $result);

for ($i=0;$i<$num_match;$i++)

echo "Співпадіння: $i ".$result[0][$i]."<br>";

?>

Співпадяння 0 21-40-84

Співпадіння 1 33-50-86

виберіть правильний результат роботи php-скрипта.

5.  Яке значення буде відображуватись у полі html-форми “res”, якщо користувач ввів у текстові поля t1 і t2 значення 5 і 10, відповідно?

<script type="text/javascript" >

function areaRectangle(){

var a=document.forma1.t1.value;

var b=document.forma1.t2.value;

var s=a*b;

  document.forma1.res.value=s;

}

6.  Який спеціальный суперглобальний массив використовується для звернення до змінних, що передаються за допомогою HTTP-запитів в PHP? Цей  масив містить дані,  передані методами POST і GET, а також за допомогою HTTP cookies.

$_REQUEST

7.  Який результат  буде виведений при виконанні php-скрипта

$a = array(1, 2, 3);

foreach ($a as $b=>$c){

echo $c =$c*2;

}

246

8.  Який результат  буде виведений при виконанні php-скрипта

$a = array('1a', 'b2', 'c');

foreach ($a as $b=>$c){

$c=$c+10;

echo  $c."\t";

 }

11 10 10

9.  Запишіть результат роботи php-скрипта:

$year = '2008';

$cost = "\$30000";

$message = "The cost of my flat is $cost in $year";

print $message;

The cost of my flat is $30000 in 2008

10.  Виберіть правильне твердження про клієнт-серверну технологію: ...

Техн связ с 2-х различных частей сервера и клиента

Сервер выполняет все функции, связь с обнаружением  БД, клиент-польз приложение

11.  Виберіть правильне твердження для  призначення функції getenv("REMOTE_ADDR"):

Выведет ІР адрес пользователя пославшего запрос

12.  Введіть назву події JavaScript, що по натисненню на кнопку викликає функцію btnClick().

<INPUT TYPE="button" NAME="bt" VALUE="Click me!"

. . . =''btnClick();''

13.  Яке значення буде набувати php-змінна

$a = 'f14'-'7:30';

-7

14.  Зазначте вірну відповідь для функції mysql_query ()

Фунуція для роботі  з MySQL  для відправлення SQL запросів

15.  При відправленні даних форми за допомогою метода GET вміст полів форми додається до URL після знаку питання у вигляді пар ім’я=значення, об’єднаних за допомогою знака

&

16.  Введіть результат виконання php-скрипта:

<?php

function name($a,$b="const"){

echo $b.'='.$a;

}

$c=13;$d='var';

name($c,$d);

?>

Var =13

17.  Назвіть функцію РНР, що відкриває з`єднання з сервером баз даних MySQL

(відповідь навести у форматі some_function() )

18.  Введіть результат виконання php-скрипта:

<?php

$a = 'e-mail: info@id.sumdu.edu.ua, tel.: 21-40-84';

$pattern = '/\d{2}-\d{2}-\d{2}/';

$b = preg_match_all ($pattern, $a, $res);

print $res[0][0];

?>

info@id.sumdu.edu.ua

19.  Користувач student заповнює дану реєстраційну форму, заповнюючи при цьому всі поля.

<form name='first' action=’1.php’>

Login:<input name='abc' type='text' size='10'><br>

Password:<input name='password' type='password' size='10'><br>

<input name='submit' type='submit'  value=Відправити>

</form>

Яке значення набуде змінна $_REQUEST['abc'] при натисненні кнопки «Відправити»?

Содержимое логина

20.  Користувач Юрій Бойко (bojko@ukr.net) заповнює всі поля даної реєстраційної форми.

<form name='first' action=’1.php’>

Name:<input name='name' type='text'><br>

Surname:<input name='surname' type='text'><br>

E-mail:<input name='text' type='text'><br>

Password:<input name='type' type='password' size='10'><br>

<input name='submit' type='submit' value=Відправити>

</form>

Яке значення набуде змінна $_REQUEST['text'] при натисненні кнопки «Відправити»?

bojko@ukr.net

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
46 Kb
Скачали:
0