Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, страница 3

 управління.

7  Чи може існувати оптимальна структура потенціалу для конкретного  підприємства?

а) так;

б) ні;

в) свій варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).

8  Як оптимізувати структуру потенціалу підприємства?

а) це не потрібно, структура потенціалу не може бути оптимальною;

    б) шляхом реструктуризації;

    в) не треба впливати на структуру потенціалу, вона оптимізується з часом сама.

9  Що таке взаємозамінність елементів економічного потенціалу підприємства?

а) це властивість потенціалу підприємства, сутність якої полягає в тому, що його елементи можуть заміщуватись один одним повністю;

    б) це властивість потенціалу підприємства, яка означає можливість зміни його структури;

    в) це властивість потенціалу, сутність якої полягає в тому, що елементи

    потенціалу (трудові ресурси, основні фонди тощо) можуть замінюватися один одним до визначеної межі.

10 У чому полягає межа взаємозамінності елементів виробничого потенціалу підприємства?

а) у тому, що процес взаємозамінності елементів (наприклад, основних фондів і персоналу) регламентується наказами керівника підприємства;

    б) у тому, що будь-який його елемент може бути заміщений іншим до того часу, доки встановлені в результаті заміни нові пропорції між двома обраними елементами не почнуть гальмувати розвиток всього потенціалу в цілому;

    в) у тому, що процес взаємозамінності елементів потенціалу потребує значни

11 У чому полягає сутність реструктуризації?

а) у зміні структури основних фондів і кадрів підприємства;

     б) у зміні системи управління підприємством;

     в) в оптимізації організаційної  і виробничої структур, приведенні потужностей, майна, чисельності і кваліфікації персоналу, займаних земельних ділянок у відповідність до обсягу продукції, що випускається.

12Часткове закриття, ліквідація виробництва нерентабельної продукції відноситься до реорганізації...

а) шляхом децентралізації управління;

б) на основі об'єднання або злиття, поглинання, приєднання господарських суб'єктів;

в) внутрішньої структури підприємства.

13 Створення дочірніх підприємств відноситься до реорганізації...

а) шляхом децентралізації управління;

б) на основі об'єднання або злиття, поглинання, приєднання господарських суб'єктів;

в) внутрішньої структури підприємства.

14Критерієм ефективності заходів щодо удосконалювання організаційної структури служить

а) можливість більш повного і стабільного досягнення поставлених цілей або скорочення витрат на управління, ефект від реалізації якого повинен перевищити за нормативний термін виробничі витрати;

б) скорочення витрат підприємства;

в) скорочення штатів підприємства і підвищення заробітної плати.

Тематичний критерій4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

1. До внутрішніх обмежень формування виробничого потенціалу підприємства відносяться:

а) геополітичне розміщення; нестача вільної площі, пропускної спроможності енергетичних вводів;

б) нестача вільної площі, пропускної спроможності енергетичних вводів; загальний рівень науки і техніки, у тому числі й у суміжних галузях;

в) нестача вільної площі, пропускної спроможності енергетичних вводів, водогону, каналізації для втілення нових можливостей, нестача потрібних спеціалістів,

2. До зовнішніх обмежень формування виробничого потенціалу підприємства відносяться:

а) оточуючі природні умови; геополітичне розміщення; нестача вільної площі, пропускної спроможності енергетичних вводів; історично обумовлена орієнтація країни на певні ринки та на певні сфери матеріального виробництва;

б) оточуючі природні умови; геополітичне розміщення; загальний рівень науки і техніки, у тому числі й у суміжних галузях; загальний рівень технічної обізнаності населення; історично обумовлена орієнтація країни на певні ринки та на певні сфери матеріального виробництва;

в) оточуючі природні умови; геополітичне розміщення; нестача вільної площі, пропускної спроможності енергетичних вводів;історично обумовлена орієнтація країни на певні ринки та на певні сфери матеріального виробництва;

3. Існуючі зовнішні обмеження поділяються на:

а) соціальні та державні;

б) політичні та економічні;