Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, страница 6

б) оподаткування майна та визначення розміру державного мита; реорганізація і приватизація підприємств; переоцінка основних фондів; банкрутство підприємств державної та комунальної власності; створення підприємств на базі державного майна; передача майна під заставу;

в) перевірка обгрунтованості котирувань цінних паперів; установлення розміру страхового внеску і страхових виплат; передача майна під заставу.

4 У яких випадках проводиться необов’язкова вартісна оцінка майна?

а) визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом; оподаткування майна;

б) передача майна під заставу; створення підприємств на базі державного майна; переоцінка основних фондів;

в) оцінка ефективності управління; формування статутного фонду господарчого товариства; перевірка обгрунтованиості котирувань цінних паперів; вибір варіанту розпорядження власністю; обгрунтування ціни купівлі-продажу підприємства або його частини; установлення розміру страхового внеску і страхових виплат.

8 Головним нормативним актом, що регламентує оцінну діяльність в Україні, є

а) Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”;

б) Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна”;

в) Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

До принципів, заснованих на уявах потенційного власника, належать:

а) принципи очікування, корисності, попиту та пропозиції;

б) принципи корисності, внеску, збалансованості;

в)принципи корисності, заміщення, очікування.

10  До принципів, що випливають із процесу експлуатації нерухомості, належать:

а) принципи очікування, вкладу, залишкової продуктивності землі, збалансованості корисності, попиту та пропозиції;

б) принципи корисності, внеску, збалансованості; економічного поділу;

в)принципи граничної продуктивності, вкладу, залишкової продуктивності землі, збалансованості, зростаючої та спадаючої віддачі, економічного поділу

11  До принципів, обумовлених дією ринкового середовища, належать:

а) принципи залишкової продуктивності землі, конкуренції, відповідності,  збалансованості, корисності, попиту та пропозиції;

      б) принципи попиту та пропозиції, конкуренції, відповідності,  зміни, залежності (зовнішнього впливу);

в)принципи граничної продуктивності, вкладу, залишкової продуктивності землі.

12 Принципом, що узагальнює вплив трьох груп принципів оцінки, є

а) принцип корисності;

б) принцип попиту і пропозиції;

в) принцип найкращого і найбільш ефективного використання.

13 Принцип найкращого і найефективнішого використання передбачає розумне і можливе використання об’єктів нерухомості, шляхом перевірки відповідності варіантів, що розглядаються, критеріям: 

а) фізично можливо; юридично дозволено; фінансово виправдано;

б) забезпечує найвищу вартість чи прибутковість нерухомості;

в) а і б.

14 У чому полягає сутність принципа очікування?

а) в тому, що вартість об’єкта оцінюється як мінімум витрат на його використання;

б) в тому, що вартість об’єкта визначається розміром економічних вигод, очікуваних від використання цього об’єкта;

в) а і б.

15 У чому полягає сутність принципа заміщення?

а) при оцінці використовується вартість замішення об’єкта аналогом;

б) при наявності визначеної кількості однорідних об'єктів нерухомості найвищим попитом будуть користуватися найкращі об'єкти;

в)при наявності визначеної кількості однорідних (за корисністю чи прибутковістю) об'єктів нерухомості найвищим попитом будуть користуватися об'єкти з найменшою ціною;

Тематичний критерій7.  Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

1 Назвіть види вартості за ступенем ринковості:

а) спеціальна; інвестиційна.

б) ринкова; інвестиційна;

в) ринкова; неринкова;

2 Назвіть види вартості за цілями оцінки:

а) ринкова; вартість заміщення; неринкова;

б) спеціальна; заставна; оподатковувана; інвестиційна; споживча; утилізаційна;

в) залишкова вартість відтворення; спеціальна; заставна; ринкова.

Споживча вартість – це:

а) вартість, за яку покупець готовий купити товар, а продавець – продати;

б) еквівалент цінності власності для конкретного користувача, з урахуванням найбільш ефективного її використання;