Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 7

Найменування виробу

Маржинальний доход на виріб, грн.

Обсяг випуску, шт

Маржинальний доход на випуск, тис.грн.

Фактично

Абсолютна зміна маржинального доходу на випуск, тис.грн.

За планом

Фактично

За планом

Фактично

За планом

При фактично обсязі, шт

Всього

У тому числі за рахунок зміни

Планових цінах і собівартості

Планових цінах і фактичній  собівартості

обсягу

собівартості

цін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

А

48-28,6=19,4

50-29,8=20,2

300

380

5,820

7,372

6,916

7,676

1,856

1,552

-0,456

0,76

Б

12,1

12,4

200

190

2,420

2,299

2,261

2,356

-0,064

-0,121

-0,038

0,095

С

5,1

4,9

400

360

2,040

1,836

1,944

1,764

-0,276

-0,204

0,108

-0,18

УСЬОГО

-

-

-

-

10,287

11,507

11,121

11,796

1,516

1,227

-0,386

0,675


Аналізуючи таблицю (8.2) бачимо, що зростання маржинального доходу було пов’язано з ростом обсягу виробництва та цін на вироби. Під впливом цих факторів маржинальний доход виріс відповідно на 1,227 тис. грн. та 0,675 тис. грн. Негативно вплинуло на маржинальний  доход зростання  змінної собівартості виробів, що знизило його на 0,386 тис. грн.

Зростання маржинального доходу на 1,856 тис. грн.  пов”язано з відповідним ростом цього показника по виробу А, тоді як по виробам Б і С відбувалося зниження маржинального доходу відповідно на 0,064 тис. грн. та 0,276 тис. грн.

Резервами росту маржинального доходу є збільшення обсягу випуску виробів Б та С, зменшення собівартості виробів А і Б та зростання ціни на вироб С. Отож, загальний резерв підвищення маржинального доходу за випуском трьох виробів складатиме – 0,999 тис. грн. (0,456 + 0,038 + 0,204 + 0,18).

Доповнюючи аналiз моржинального доходу аналізуємо показник прибутку. Для цього необхiдно встановити змiну постiйних витрат підприємства у фактичному періоді порівняно з планом (D Спост). Підприємство, віхідні дані якого ми аналізуємо, планувало постійні витрати в обсязі Спост =6,474тис,грн а фактичні постійні витрати склали Спост=7,0229 тис.грн. Отож постійні витрати зросли на 0,5489тис.грн.

Виходячи з(8.26) маємо, що резервами зростання прибутку від випуску продукціі є зростання на 0,999 тис.грн маржинального доходу, а також зниження на 0,5489тис.грн постійних витрат.

Щоб визначити окремо вплив на зміну маржинального доходу та прибутку зміни структури випуску та реалізації необхідно скоростуватись формулами (8.28 – 8.32).

Пам’ятаючи про те, що  тис.грн (з розділу 5) маємо:

МД¢=10,28*1,119=11,503тис.грн

 = 11,503-10,28=1,223 тис.грн

 = 11,507-11,503=0,004  тис.грн

= 11,121-11,507=-0,386 тис.грн

 = 11,796-11,121=0,675 тис.грн

                                           1,516 тис.грн

Отож, доповнюючи висновок, необхідно відмітити, що зміна структури випуску позитивно вплинула на зміну маржинального  доходу, а відповідно і прибуток

7 Аналіз критичного обсягу виробництва, критичної  виручки,

запасу фінансової міцності

Критичний обсяг виробництва це такий обсяг виробництва при якому  підприємство не отримує ні прибутків ні збитків, тобто прибуток дорівнює  “0”.

Визначення критичного обсягу необхідно при аналізі та плануванні діяльності фірми бо це така межа, нижче якої виробництво продукції (робіт, послуг) стає невигідним.

Критичний обсяг виробництва можливо визначити у натуральному , умовно – натуральному та вартісному виразі.

При розрахунках критичного обсягу виробництва робиться припущення, що обсяг випуску продукції дорівнює обсягу реалізації, а також, що витрати на виробництво та реалізацію продукції чітко поділяються на постійні (незалежні від обсягу виробництва) та змінні (залежні від обсягу виробництва)