Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 3

Найменування статей

Код рядка

Абсолютні величини

Питома вага статей у виторгу від реалізації, %

Зміни

за попередній період

за звітний період

за попередній період

за звітний період

у абсо­лютних велічинах

у структурі

темпи зросту, %

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4: З х100%

Фінансові результати

Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

300

360

100,00

100,00

60

0,00

120,0

Податок на додаткову вартість

15

50

60

16,67

16,67

10

0,00

120,0

Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

250

300

83,33

83,33

50

0,00

120,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

80

100

26,67

27,78

20

1,11

125,0

Валові:

— прибуток

50

170

200

56,67

55,56

30

—1,11

117,65

— збиток

55

Адміністративні витрати

70

45

52

15,00

14,44

7

-0,56

115,56

Витрати на збут

80

20

18,9

6,67

5,25

- 1,1

- 1,42

94,5


1

2

3

4

5

6

7=4-3

8=6-5

9=4:3х100%

Інші операційні витрати

90

23

26,5

7,67

7,36

3,5

-0,31

115,22

Фінансові результати від операційної діяльності

- прибуток

100

82

102,6

27,33

28,50

20,6

1,17

125,12

- збиток

105

Інші фінансові доходи

120

6

2,5

2,00

0,69

-3,5

-1,31

41,67

Фінансові витрати

140

25

30

8,33

8,33

5

0,00

120,0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування

- прибуток

170

63

75,1

21,00

20,86

12,1

-0,14

119,21

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

18

22,5

6,00

6,25

4,5

0,25

125,0

Фінансові результати від звичайної діяльності

- прибуток

190

45

52,6

15,00

14,61

7,6

-0,39

116,89

- збиток

195

Чисті:

- прибуток

220

45

52,6

15,00

14,61

7,6

-0,39

116,89


    З таблиці  (8.1) видно, що чистий прибуток підприємства у звітному періоді порівняно з базовим виріс на 7,6 тис. грн., що склало 16,89%.

    Зростання прибутку було пов’язано зі збільшенням фінансових результатів від операційної діяльності на 20,6 тис. грн., але зниження фінансових доходів та підвищення фінансових витрат , зростання величини податку на прибуток призвело до зниження чистого прибутку на 13 тис. грн. ( 3,5 + 5+ 4,5 ).