Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 8

Критичний обсяг виробництва у вартісному виразі будемо називати критичною виручкою, пом’ятаючи про рівняння обсягу випуску обсягу реалізації.

В умовах виробництва одного виробу критичний обсяг виробництва (Vк) визначаєтся за формулою:

,                                                                                (8.36)

Тоді у вартісному виразі критичний обсяг або критичний виторг :

,                                                                               (8.37)

Якщо підприємство виробляє декілька видів виробів,  методика визначення критичних співвідношень змінюється. У першу чергу визначають критичний виторг за формулою :

,                                                                      (8.38)

де  – загальна сума маржинального доходу підприємства;

              –  фактична виручка

Фактична виручка – це та виручка яка є, чи планується у наступному періоді виходячи не з розрахункових критичних обсягів, а з фактичних (чи запланованих) обсягів виробництва (реалізації).

Після визначення загальної суми критичної виручки визначають критичну виручку за кожним виробом :

,                                                                                    (8.39)

де  - питома вага і-го виду продукції у загальному обсязі товарного випуску (виручки)

У разі випуску однотипних виробів виробів питома вага визначається виходячи з обсягу виробництва у натуральному виразі, якщо випускаються різні вироби – виходячи з обсягу виробництва (реалізації) у вартісному виразі:

;       ,                      (8.40)           (8.41)

Після розрахунку критичної виручки для кожного виробу маючи значення ціни виробу розраховують критичний обсяг виробництва цього виробу у натуральному виразі за формулою:

                     ,                                                                      (8.42)

 Користуючись відповідними вихідними даними таблиць (5) (8.2)  та пам’ятаючи , що  тис.грн  тис.грн визначимо критичний виторг за планом та фактично :

 тис.грн

 тис.грн

Далі маючи розрахункові данні про структуру товрного випуску, у фактичному періоді  та за планом (табл.5. графи 8,9) та користуючись формулою 8.39 визначимо критичну виручку за кожним виробом:

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн

           тис.грн

           тис.грн

           тис.грн

Маючи дані про ціни на вироби (табл. 5) визначимо критичний обсяг виробництва для кожного виробу:

 шт

           шт

           шт

           шт

           шт

           шт

На базі розрахунків складаємо таблицю:


Таблиця 8.3 Аналіз критичного обсягу виробництва

Найменування

виробу

Обсяг випуску, шт

Критичний обсяг випуску

Відхилення критичного обсягу

за фактом від планового рівня

(+,-), шт

Відхилення фактичного обсягу від критичного   (+,-), шт

 

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

 

А

Б                               

С

300

200

400

380

180

360

189

126

252

227

114

215

+38

-12

-38

111

74

148

153

66

146

 

Слідуючий показник який аналізується, – запас фінансової міцності (ЗФМ). Він визначається в абсолютному та відносному виразі. Запас фінансової міцності в абсолютному виразі показує на скільки грошових одиниць можливо знизити фактичну виручку до рівня критичної. У відносному виразі - показує на скільки відсотків можливо знизити виручку до рівня критичної. Це дуже важливий показник бо свідчить про стійкість фірми до можливих коливань цін та обсягів продаж у зв’язку зі зміною кон’юктури.

Запас фінансової міцності в абсолютному виразі визначається :

,                                                                                           (8.43)

у відносному :

 ,                                                                  (8.44)

або перетворюючи формулу (8.44) маємо:

 (8.45)

Для  прийняття оптимальних управлінських рішень можливо порівнювати критичні обсяги та запас фінансової  міцності фірми за різними варіантами плану, порівнювати запас фінансової  міцності (у відносному виразі) різних фірм.