Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 2

В аналізі і плануванні показник маржинального доходу є дуже корисним і має переваги порівняно з показником прибутку. Це пояснюється тим, що величина маржинального доходу на одиницю виробу не залежить від зміни обсягу виробництва бо ні ціна, ні змінна собівартість виробу від обсягу виробництва не залежать. А показник прибутку від випуску продукції на одиницю виробу птп і який формується як різниця між ціною та повною собівартістю виробу:

птпі= ціі                                                                      (8.7)

буде залежити від обсягу виробництва, оскільки від зміни обсягу залежить повна собівартість виробу.

За новими стандартами бухгалтерського обліку зараз замість прибутку від випуску товарної продукції формується показник валового прибутку, який на одиницю виробу розраховується як різниця між ціною вироба та виробничою собівартістю виробу ():

пваліві                                                                     (8.8)

Цей показник також дещо буде залежати від зміни обсягу виробництва, оскільки до складу виробничої собівартості входять загальновиробничі витрати, які в свою чергу діляться на постійні та змінні. І, як правило, питома вага постійних витрат у складі загальновиробничих витрат велика, так для машинобудівних підприємств вона може складати 70% - 95% від загальної величини загальновиробничих витрат. Але порівняно з повною собівартістю до складу  виробничої  не  входять  адміністративні  витрат,  які  теж  в  основному

(90% - 95%) не залежать від обсягу виробництва. Тому показник валового прибутку на одиницю виробу менш реагує на зміну обсягу чим повна собівартість одиниці виробу.


2 ЕТАПИ  АНАЛІЗУ

1 Зовнішній  фінансовий аналіз фінансових результатів

1.1  Порівняльний аналіз показників, які характерізують фінансові                    

результати

1.2  Факторний аналіз валового прибутку від реалізації та чистого прибутку

2  Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз фінансових результатів

2.1  Порівняльний аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності

2.2  Факторний аналіз валового прибутку

2.2.1  Аналіз валового прибутку від товарного випуску

2.2.2  Аналіз валового прибутку від окремих виробів

2.3  Факторний аналіз прибутку від випуску товарної продукції та

        маржинального доходу

2.3.1  Аналіз прибутку та маржинального доходу від товарного випуску

2.3.2  Аналіз маржинального доходу окремих виробів

3  Аналіз критичного виторгу та запасу фінансової міцності

4  Аналіз використання прибутку

5  Пошук та розрахунок резервів зростання прибутку від операційної та звичайної діяльності


3 ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Зовнішній фінансовий аналіз фінансових результатів проводиться за формою № 2 у динамиці за декілька років. Відповідно до класифікації видів.діяльність підприємства у звітності ( рис.7.1) на формування чистого  прибутку – кінцевого фінансового результату діяльності підприємства, впливають результати, отримані від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та фінансові результати, отримані у наслідок надзвичайних подій. Склад доходів та витрат підприємства за видами діяльності наведено у додатку А.

   На першому етапі виконують аналіз рівня та динаміки  фінансових результатів. У таблиці (8.1) наведено звіт про фінансові результати , який доповнено розрахунковими графами ( 5,6,7,8,9)


Таблица 8.1

Аналіз звіту про фінансові результати