Логічні основи цифрової техніки (Глава 2 навчального посібника), страница 14

Аби полегшити подібні перетворення, далі розглядаються окремі прийоми схемної мінімізації, тобто способи зменшення складності логічної схеми. Як показник її складності за звичай використовується потрібна кількість корпусів qк однотипних ІС. На стадії логічного проектування відносно простих схем користуються показником складності структурної функції у вигляді суми  q=qе+qв потрібної кількості логічних елементів qе та загальної кількості їх входів qв (іноді складність зручніше оцінювати  потрібною загальною кількістю зовнішніх виводів інтегрованих мікросхем qз.в). Проте наочним для порівняння схем і зручним під час їх технічної реалізації на логічних елементах (на вентильному рівні) є показник у вигляді зазначення через риску кількості елементів на загальну кількість їх входів q=qе /qв, яким і користуватимемося далі.

Складність легко оцінити безпосередньо з виразу підрахуванням кількості логічних операцій та змінних (літер), що входять до кожної з них. Так, у виразі (2.2) маємо два елементи І та один АБО по два входи кожний, а також два інвертори по одному входу, тобто разом q=5/8 (див. рис. 2.9,а). У виразах, перетворених до базисів І-НЕ та АБО-НЕ, досить підрахувати кількість знаків інверсії (елементи) та змінних під кожним з них (входи).

2. Редукція в диз'юнктивній формі. Якщо об'єднанню до сполук з більшої кількості одиниць на діаграмі термів заважають окремі нулі, функцію можна спростити, розглядаючи спочатку ці нулі як одиниці, а відтак скоригувати її вилученням з множини одиниць зайві нульові клітинки. Систематизовану процедуру такого спрощення називають редукцією. У загальному вигляді під час мінімізації в ДНФ редукцію можна виконати доповненням заданої функції у неперетинною з нею допоміжною функцією у1 таким чином, аби об'єднання D цих функцій та сама допоміжна функція у1були якомога простішими. Тоді, на підставі (2.9) шукану функцію дістаємо з виразу

                                                                                       (2.19)

Так, мінімізацією звичайним чином функції, заданої діаграмою 1 на            рис. 2.13,а

маємо реалізацію її в базисі І-НЕ складністю q=7/13. Редукцію виконуємо в такий спосіб. Введенням допоміжної функції y1=x1x2(зазначена зірочками) мімімізуємо утворене об'єднання (на діаграмі обведено)

і за (2.19) у підсумку отримуємо структурну функцію

яка реалізується мінімальною схемою в базисі І-НЕ складністю q=5/11             (рис. 2.13,б).

З метою спрощення допоміжної функції до неї можна долучити інші ну-льові клітинки (якщо вони є), які не входять до об'єднання. При цьому корекція за виразом (2.19) не змінює функцію, бо згідно з операцією заборони 0\1=0.

Якщо в нашому прикладі утворити об'єднання, обведене на діаграмі (2) D=x1+x4, то для вилучення зайвих клітинок, позначених зірочками, до допоміжної функції (пунктир) додаємо ще шосту клітинку:  y1=x1x2+x2x3. У підсумку маємо шукану функцію

яка реалізується мінімальною схемою з використанням елемента І-АБО-НЕ складністю q=4/10 (рис. 2.13, в).

Цілком зрозуміло, що редукцію можна застосувати і не до функції в цілому, а лише до її фрагменту, якщо така процедура приводить до мінімальнішої форми. Тоді, під час коригування фрагменту за (2.19) до допоміжної функції з метою її спрощення можна долучити одиничні клітинки, що перетинаються з рештою функції. Це означає, що мінтерм, охоплений однією сполукою одиниць, не обов'язково повторювати в інших сполуках.

У прикладі на діаграмі (3) частину функції x4 (верхня половина діаграми) не має потреби коригувати, а з решти одиниць та нульової клітинки, поміченої зірочкою, утворюємо об'єднання D=x1+x3 (обведено суцільною лінією). Для вилучення нульової клітинки до допоміжної функції y1=x1x2x3 додаємо ще   сьому клітинку, бо вона вже репрезентована у функції частиною . Отже, маємо структурну функцію

                                                                                                            (2.20)

для реалізації в базисі І-НЕ за мінімальною схемою (рис. 2.13,г) складністю q=4/10 (проти 7/13 або 6/12 у варіантах без редукції).