Розробка підсилювача низької частоти для відтворення магнітофона запису, страница 5

                                   Мвβ=(Мв-1/А)+1                                                           

Для схеми попереднього підсилювача відтворення :

           Мвβ οпв =(Мв1*Мв2-1)/А1+1= (1.02*1.02-1)/+1 = 1.02 (0.2дб)

Для схеми підсилювача потужності :

           Мвβ κп =(МвVT4*МвVT3*МвVT2-1)/А3+1= (1.03*1.03*1.03-1)/4+1 =1.023(0.2дб)

Спотворення в області високих частот всієї схеми:

     Мв сх = Мвβ κп *Мвβ οпв*Мрт  =1.02*1.01*1.023*1.03=1.085(0.7дб)

В) Розподілимо по каскадам частотні спотворення в області низьких частот. для схеми з СЕ вони становлять 0.8..1.2 дб , для схеми з СК – 0.2..0.3дб. Тоді:

Мн1= Мн2=1 дб (СЕ)

Мн3= 0.2 дб (СК)

МнVT4=0.3 дб (СК)

МнVT3=0.2 дб (СК)

МнVT1=0.8 дб (СЕ)

регулятор тембра (СЕ) – 0.5

Розрахуємо частотні спотворення Мн з врахуванням ВЗЗ :

Для схеми попереднього підсилювача відтворення:

           Мнβ οпв =(Мн1*Мн2-1)/А1+1= (1.12*1.12-1)/2+1 = 1.127 (1дб)

Для схеми підсилювача потужності :

          Мнβ κп =(МнVT4*МнVT3*МнVT2-1)/А3+1= (1.04*1.02*1.09-1)/4+1 =1.039(0.33дб)

Спотворення в області низьких частот всієї схеми:

     Мн сх = Мнβ κп *Мнβ κпв *Мрт  =1.127*1.02*1.039*1.06=1.266(2дб)

Розподілимо по каскадам нелінійні спотворення , враховуючи слідуючі дані:

          Каскад з СЕ: режим слабкого сигналу Кн = 0.5…2 %

                                 Режим сильного сигналу Кн = 2…5 %

          Каскад з СК: режим слабкого сигналу Кн = 0.2…1 %

                                 Режим сильного сигналу Кн = 1…3 %

Так як перший та другий каскади працюють з дуже малими рівнями сигналу, то приймаємо: Кн1= Кн2=0.1 %

Для інших каскадів:

Кн3=0.2 % (СК),           

КнVT3=2 % (СК),           

КнVT1=3 % (СЕ)

регулятор тембра Кн рт=0.3 % (СЕ)

Розрахуємо нелінійні спотворення Кн з врахуванням ВЗЗ :

Для схеми попереднього підсилювача відтворення:

           Кнβ οпв =1= /2 = 0.0707 %

 Для схеми підсилювача потужності :

          Кнβ κп =3= /4 =1,17 %

Нелінійні спотворення  всієї схеми:

          Кн сх=                                       

          Кн сх= =1.147 %<Кн тз=1,5%

Аналізуючи отримані результати впевнюємось, щонелінійні та частотні спотво-рення не перевищують спотворень, що вимагаються технічним завданням, тобто

 Зворотні зв’язки зформовано вірно.

2. Електричний розрахунок

2.1 Розрахуємо вихідний підсилювач потужності.

Схема електрична принципова вихідного підсилювача  потужності показана на Рис..2.

Rб1VТ2 VТ4                          ЕК -

                      С                  R1                       R2 

Cp1                                    VT1                                     Cд

           Rб2                                                    VT3          VT5

                                           Re          Ce        R3                                 Rн

За вихідними характеристиками кінцевих транзисторів визначимо значення

Uк min(VT4,VT5)=2В

2.1.1  Знаходимо амплітуду імпульса колекторного струму та напруги

Uk m(VT4,VT5)=Ek/2 – Uk min(VT4,VT5)=28/2-2=12В

Ik m(VT4,VT5)=2Pвих/Uk m(VT4,VT5)=2.18/12=3А

2.1.2  Розраховуємо середнє значення струму, що споживається від джерела живлення транзисторами кінцевого коскаду VT4,VT5 та споживана ними потужність.

             Iko=0.05Ikm(VT4,VT5)=0.05.3=0,15 А

             Io=0.32[Ikm(VT4,VT5)+Iko(π-1)]=0.32[3+0,15(π-1)]=1.06A

Р0 (VT4,VT5)К.І0(VT4,VT5)=28В.1,06А=29,7Вт    

2.1.3  Визначаємо потужність, розсіювану на колекторі кожного із них.

            Рк(VT4,VT5)=[Po(VT4,VT5)-(Ukm(VT4,VT5)Ikm(VT4,VT5))/2]/2=

=[29,7Вт-(12В.3А)/2]/2=5.85Вт

2.1.4  За статичними характеристиками транзистора по відомим величинам Ukm(VT4,VT5),Ikm(VT4,VT5)к,Ukmin(VT4,VT5) будуємо динамічну храктеристику.За вхідними хара-ктеристиками транзисторів визначаємо відповідні значення  Іδм(VTT4,VT5), Uδo(VTT4,VT5), Iδo(VTT4,VT5)

                Іδм(VTT4,VT5)=0,15А          Iδo(VTT4,VT5)=3мА

                Uδm(VTT4,VT5)=1.4В          Uδo(VTT4,VT5)=0.56B

2.1.5  Визначаємо вхідний опір змінному струму ділянки база-емітер транзисторів VТ4, VT5