Розробка підсилювача низької частоти для відтворення магнітофона запису

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство   освіти   і   науки   України

Вінницький   державний   технічний   університет

Факультет РЕ 

Кафедра  РТ

Підсилювач відтворення магнітофона

Курсовий проект

 з дисципліни “Орт”

Керівник: доц., КТН _________________ C.M. горбатюк

Н. контролер __________________________________

Ст. гр. ЕП-97_________ “___”____________2000       НИЧКАЛЮК  Р.О.

Вінниця 2000
Розробка технічного завдання

          Згідно з вимогами, що поширюються на касетні магнітофони і їх підсилювачі відтворення ( ГОСТ 12392-71 “Магнитофоны бытовые. Классы. Технические требования” ), пристрій має працювати на швидкості стрічки 4,76 см/с, і мати підсилювач запису із відповідною АЧХ. Стандартизована АЧХ визначається постійною часу кола корекції, яка для даної швидкості стрічки дорівнює 120 мкс. На середніх частотах характеристика повинна спадати із частотою зі швидкістю -6дБ/окт. На вищих частотах АЧХ повинна мати горизонтальну ділянку для компенсації щілинних втрат в головці.

          ЕРС магнітофонної головки на частоті 1000 Гц становить 0,5 мВ. Це є вхідна напруга для підсилювача відтворення.

Первинним джерелом живлення пристрою є напруга живлення ~ 220 В ±10% змінного струму, частотою 50 Гц ±2% при збережені параметрів в межах норми.

Ефективний діапазон частот, обмежений підсиленням, Гц, - 33 – 18000 Номінальна вихідна потужність одного (кожного) каналу, Вт, -18 Номінальний опір навантаження одного (кожного) каналу, Ом, - 4

Вхідний  опір, Ом, - 150                                       Нелінійні спотворення, %, - 1,5                                  Частотні спотворення: в області НЧ, дБ, - 2

в області ВЧ, дБ, - 2

Співвідношення сигнал/шум, не менше, дБ, - 60

Границі регулювання тембру, не менше, дБ, - ±15

    Пристрій повинен відповідати технічним вимогам для підсилювачів такого типу та державним стандартам.

    Живлення підсилювача здійснюється від вторинного джерела живлення напругою 28 В постійного струму.       

ВСТУП

Підсилювачем називають пристрій в навантаження якого надходить підсилений за потужністю вихідний сигнал. Ефект підсилення сигналу за потужністю досягається за рахунок відбивання енергії від джерела живлення. В залежності від призначення підсилювача, до його параметрів висуваються різні вимоги, і це значним чином впливає на схемотехнічні рішення, за якими будується підсилювач. Загальною тенденцією в розвитку схемотехніки підсилювачів є застосування таких рішень, які дають можливість отримати високий ККД , малі лінійні та нелінійні спотворення, широкий динамічний діапазон частот. Підсилювачі відтворення широко застосовуються в приладах магнітного звуковідтворення. Вони дозволяють швидко і якісно отримати копію звукового сигналу, записаного на магнітній стрічці.Підсилювачі відтворення призначенні для підсилення сигналів, що надходять від звуковідтворюючої або універсальної головки, і частотної корекції.Особливості підсилювача відтворення слідуючі:

1)  Робота при слабких сигналах (ЕРС, яку розвиває відтворююча головка, не перевищує декількох мілівольт).

2)  Внутрішній опір джерела сигналу (магнітної головки) залежить від частоти і змінюється в широких межах, при цьому розрахунок звичайно ведеться на середній частоті діапазону  f=1кГц.

3)  Зважаючи на велику вихідну потужність доцільно кінцевий каскад виконати по двухтактній схемі.

1.РОЗРАХУНОК СТРУКТУРНОЇ  СХЕМИ ПРИСТРОЮ

                   1.1 Вибір навантаження

Рном.гр= (2…5)Pвих=…(2...5)*18=36...90 Вт

Діапазон частот гучномовця має бути в межах  або більшим за діапазон частот підсилювача за ТЗ:

           Fн.гр.< 33 Гц  ,                    Fв.гр. > 18 кГц .

Так як на даний час промисловість випускає у великому асортименті акустичні системи, що задовільняють найрізноманітнішим технічним вимогам, доцільно обрати промислову акустичну систему. Виходячи з отриманих вище даних обираємо промислову акустичну систему 35АС-0,15 з слідуючими технічними характеристиками:

Номінальна потужність,Вт....................... 35

Паспортна,Вт……………………………..70                                                                                                                                                                              Номінальний електричний опір, Ом.....…..4

Ефективний діапазон частот,Гц............….31…..20000

1.2 Вибір схеми підсилювача потужності.

       З метою зменшення споживаної енергії підсилювачем потужності від джерела живлення та з врахуванням великої потужності на виході підсилювача, необхідно застосувати двотактну схему підсилювача потужності. Оскільки технічним завданням пірeдбачена робота підсилювача на незмінний опір нівантаження, застосовуємо безтрансформаторну схему підсилювача потужності, що має ряд перевагперед трансформаторною. Основною перевагою є відсутність узгоджуючого трансформатора, що при заданих вихідних потужностях значно зменшить вагу тагабаритні розміри пристрою та покращить частотні властивості.

          Слід звернути увагу на наявність розділової ємності між кінцевим каскадом та навантаженням, яка значно впливає на частотні спотворення в області низьких

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
614 Kb
Скачали:
0