Розробка підсилювача низької частоти для відтворення магнітофона запису, страница 7

Rг(VТ4,VТ5)=(0,2…0,5)RН IKm(VT4VT5)/ IБm(VT4VT5)=0,5*4*3/0,15=40 Ом


          б) будуємо сквозну характеристику  Ік=f(Ег) , Рис. 3 , де Ег - напруга еквівалентного генератора,  ЕгібіRг+U­бі ,   де . Розраховуємо текучі значення Ег для всіх значень колекторного струму.

Еmax=0.15*40+1,4=7.4В

Еmin=0,003*40+0,56=0,68В

ЕГ1=0,039*40+0,8=2,36В

ЕГ0=0,076*40+0,95=3,99В

Ег2=0,11*40+1,08=5,48В

          в) на сквозній характеристиці відстань по осі напруг ділимо на чотири рівних відрізки та визначаємо значення додаткових величин колекторних струмів:

       Iмах=3А       І1= 2,17А       І0= 1,565А            І2=0,85А       Iмін=0,06А            

          г) для методу п’яти ординат визначаємо п’ять значень величин струму: амплітуди 1,2,3 та 4-ї гармонік колекторного струму та середньої складової:

          I1m=(Imax.-Imin+I1-I2)/3=(3-0,06+2,17-0,85)/3=1,42

I2m=(Imax+Imin-2I0)/4=(3+0,06-2*1,656)/4=-0,0175

I3m=(Imax-Imin-2(I1-I2))/6=(3-0,06-2(2,17-0,85))/6=0,05

I4m=(Imax+Imin-4(I1+I2)+6I0)/12=(3+0,06-4(2,17+0,85)+6*1,565)/12=-1,53

          д) розраховуємо коефіцієнт нелінійних спотворень:

          КГсе =Ö(I­2mb) 2+I3m2+(I4mb) 2/I1m

          де,    b=0,1…0,15 - коефіцієнт асиметрїї.

          Кгсе=Ö(-0,0175*0,1)2+(0,05)2+(-1,53*0,1)2/1,42*100%=16%

          Дійсна величина коефіцієнта нелінійних спотворень

  КГск(Т4,Т5)Гсе(1-Кuеп) ,   де

          Кuеп(Т2,Т3)=Uкм(Т2,Т3)/(Uкм(Т2,Т3)+Uбм(Т2,Т3))=0,89

Звідси:      КГск(Т2,Т3)=-16(1-0,89)=1,76%

2.1.24  Розраховуємо коефіцієнт нелінійних спотворень підсилювача каскаду на транзисторах  VT2,VT3

а) Загальний коефіцієнт нелінійних спотворень складного кінцевого каскаду дорівнює сумі коефіцієнтів нелінійних спотворень каскадів на транзисторах VТ4 і VТ5 .  Розрахунок проводимо методом п’яти ординат:

Rг(VТ4,VТ5)=(0,2…0,5)RН IKm(VT4VT5)/ IБm(VT4VT5)=0,5*4*0,19/0,00525=72,4 Ом

          б) будуємо сквозну характеристику  Ік=f(Ег) , Рис. 3 , де Ег - напруга еквівалентного генератора,  ЕгібіRг+U­бі ,   де . Розраховуємо текучі значення Ег для всіх значень колекторного струму.

 


          Еmax=0,00525*72,4+1,2=1,5В

Еmin=0,00065*72,4+0,71=0,76В                                             Рис.4.

ЕГ1=0,0014*72,4+0,8=0,9В

ЕГ0=0,0025*72,4+0,86=1,04В

Ег2=0,0035*72+0,95=1,2В

в) на сквозній характеристиці відстань по осі напруг ділимо на чотири рівних відрізки та визначаємо значення додаткових величин колекторних струмів:

       Iмах=0,19А       І1= 0,164А       І0= 0,126А            І2=0,077А       Iмін=0,012А            

          г) для методу п’яти ординат визначаємо п’ять значень величин струму: амплітуди 1,2,3 та 4-ї гармонік колекторного струму та середньої складової:

          I1m=(Imax.-Imin+I1-I2)/3=(0,19-0,012+0,164-0,077)/3=0,088

I2m=(Imax+Imin-2I0)/4=(0,19+0,012-2*0,126)/4=-0,0125

I3m=(Imax-Imin-2(I1-I2))/6=(0,19-0,012-2(0,164-0,077))/6=0,00066

I4m=(Imax+Imin-4(I1+I2)+6I0)/12=(0,19+0,012-4(0,164+0,077)+6*0,164)/12=-0,14

          д) розраховуємо коефіцієнт нелінійних спотворень:

          КГсе =Ö(I­2mb) 2+I3m2+(I4mb) 2/I1m

          де,    b=0,1…0,15 - коефіцієнт асиметрїї.

          Кгсе=Ö(-0,0125*0,1)2+(0,00066)2+(-0,14*0,1)2/0,088*100%=16%

          Дійсна величина коефіцієнта нелінійних спотворень

  КГск(Т2,Т3)Гсе(1-Кuеп) ,   де

          Кuеп(Т2,Т3)=Uкм(Т2,Т3)/(UЗ=11,44/12,44=0,92

Звідси:      КГск(Т2,Т3)=-16(1-0,92)=1,28%

Загальний коефіцієнт нелінійних спотворень:

КНСНС Т4Т5НС Т2Т3=1,76+1,28=3,04%

          З урахуванням зворотнього звязку:

             КНСНС/А=3,04/4=0,76%<КНС ТЗ=1,5%

2.1.25   Обчислюємо величину роздільної ємності та її тип:

Сg≥1/2πFHRH√MH2 – 1 =1/2π33.4Ом√1.0392 – 1= 4278мкФ

Сg: K50 – 35 – 100B – 4700 мкФ±10%

2.1.26   Уточнюємо величину частотних спотворень в області вищих частот:

Постійна часу емітерного повторювача дорівнює:

          C0Т4Т5КТ4Т5*h21e=800*400=3.2*10-7 Ф

 FS1\q21Е=*(1+S02 Rн)=4.8/12*8.7*(1+1*4)=4.4МГц

               tв=СоRн/(1+SоRн)=3,2*10 -7Ф4Ом/(1+1А/В*4Ом)=1,6*10 -7с

Мв(Т4Т5)=*=*

              **1(дб)