Розробка підсилювача низької частоти для відтворення магнітофона запису, страница 10

                                         С1 

R1                     R2

Rр21             СД

              VT1

  Rр22                              RБ2

                                                                                                 СЕ        

                                                                              RЕ

Рис.8.

FН=33 Гц , FВ=18 кГц  , N=-15…+15 дб ,Rвх=490Ом , γ=0,45

2.5.1 Визначаємо повний діапазон регулювання АЧХ підсилювача

 в області НЧ та ВЧ:

m(дБ)=2N(дБ)=30 дБ .

              2.5.2.  Знаходимо величину α=1/N(1-γ)=1/15(1-0,45)=0,12

                2.5.3  Вичисляємо величини  та γHD

          γH =  γ /Мн=0,036/1,096=0,033

          γD= γ/Мв=0,036/1,096=0,034

2.5.4  Визначаємо величину опору потенціометра Rнч та його тип:

Rнч=R’вх(1-γH)(m-1)/α(1+mγH)=490(1-0,0121)(30-1)/0,12(1+30*0.121)=

=22710 Ом

Rнч:СП3-33-0,125-22 кОм ±5%

2.5.5  Визначаємо величину опору резистора R2 та його тип:

R2=R’вх.(1-α)/α=490*(1-0,12/0,12)= 3593 Ом

R2:С2-22-0,125-12 кОм ±5%

2.5.6 Визначаємо величину та тип ємності С2 із умови її малого опору по відношенню до R2 на середніх частотах:

С2=(5…10)/2ПF0R2=8/2*3,14*9000*3593= 3,9*10-8 Ф

С2: К73-5-39 нФ  63 В ±5%

2.5.7  Знаходимо звеличимо b

b =R’вх.+Rнч *β/((0,1…0,5)R2+R’вх.)=

=(490+22710*0,12)/(0,5*3593+490)=0,66 .

2.5.8  Визначаємо величину опору резистора R1 та його тип:

R1=R’вх.(1- b)/ b=490*(1-0,66)/0,66=252 Ом

R1:С2-22-0,125-250 Ом ±5%

2.5.9  Визначаємо величину опору потенціометра Rвч та його тип:

Rвч= R’вх(1- g в)(m-1)/b(1+m g в)=490(1-0,121)(30-1)/0,66(1+30*0,121)=

= 4087 кОм .

Rвч:СП3-33-0,125-43 кОм ±5%

2.5.10  Визначаємо величину та тип ємності С1 із умови її малого опору  по відношенню до R1 на вищих частотах:

С1=(5…10)/ 2pFвR1=8/2*3,14*18000*4087= 17 нФ

. С1: К73-5 -18 нФ ´ 63 В ±5%

   2.3.11 Визначаємо величину та тип розділової ємності Сg

Сg=Сβ≥1/ 2pFн(Rвх+ RР22)√Мн2-1

Сg=1/6,28*33(490+31) √1,000012-1=20 мкФ

Сg:К50-6-20 мкФ ´ 63 В ±8020

2.6.  Розрахунок  регулятора гучності.

n≥40дБ=100 раз

Рис.7 .Приймемо RР22=31Ом, тоді RР21 –22-0=n*RР22 =63*31Ом=1960 Ом

Виберемо відповідно резистор С2-22-0,125-91Ом ±5% та потенціометр

 СП3-33-0,5-9,1кОм ±10%.

              2.7. Розрахунок першого каскаду підсилювача відтворення

 


Кр=34,7дБ                                                      СФ                        RФ         ЕК                                                                                          Rвх.сл.=162Ом                                                   RБ1                  RH                                                                                      

     Мн=1(0дБ)                                                                                       CД2

     Fв=18 кГц

     Fн=33 Гц                                                                                  VT2

     Мв=1(0дБ)                                                           RБ2       RE                  CE

     Свх.сл.=7*10-12Ф                                                                                                                      

     RBX СЛ=46689 Ом                                     рис 9

     Ім ВХ СЛ=0,5 мА

                 2.7.1.Знаходимо величину напруги

              Eк’=(0,8…0,9)Ек=0,85*28=23,8 В

2.7.1. Розраховуємо середнє значення струму спокою.

Iко≥1,4Imвх.сл.≈1,4*0,5*10-3=0,014 мА,

       Вибрані транзистори повинні входити в інтервал (0,5…2) мА  

2.7.2   Розраховуємо опір навантаження  каскаду та його тип: Rн=0,4Ек’/Iко=0,4*23,8/0,014*10-3=68000 Ом

    Rн: С2-22-0,125-68 кОм  ±5%

2.7.3  По справочним даним для транзистора КТ3102А:

при Iко=0.7 мА і Uко≈0,5Ек’=0,5*23.8=11.9 В , Iбо≈0,01 мА, Uбо≈0,45 В

Визначимо величину опру і тип резистора Rе:

Rе=URе/Iе=0,1Ек’/( Iко+ Iбо)=0,1*23.8/(0.7*10-3+0,01*10-3)=3300 Ом

  Rе:С2-22-0,125-3.3kОм  ±5%

       Визначимо величину ємності і тип конденсатора Се:

 Се≥(10…20)/ 2ПFнRе=15/6,28*33*3300=22 мкФ

Се:К50-6-20мкФ  63 В+_ 58020