Підсилювач відеосигналів R, G, B кольорового телевізійного приймача, страница 4

Для каскаду попереднього підсилення ( КПП ) вибирається транзистор КТ315В з основними параметрами [4]

Максимально-допустима напруга колектор-емітер  Uк.е.мах.доп. = 25 В;

Коефіцієнт передачі по струму  h21е = 150…350;

Максимальний постійний струм колектора  Iк.мах.доп. = 0,1 А;

Розсіювана потужність  Рк.мах = 150 мВт;

Гранична частота коефіцієнта передачі  Fгр=250МГц;

Крутість характеристики транзистора S=100мА/В;

Ємність колекторного переходу  Ск=7пФ;

Постійна часу кола зворотнього зв’язку   τк=500нс;

Максимально-допустима температура переходу  Тп.мах.=120 ºС;

Зворотній струм  колектора  Ікб зв.=1мкА;

Тепловий опір перехід-корпус  Rт п-к=640 ºС/Вт.

Частотні властивості біполярного транзистора, прийнято характеризувати граничними частотами, значення яких не повинні перевищувати верхню граничну частоту пристрою.

                                               ,                            (1.3.11)                                                ,                                                 (1.3.12)                                               ,                                                         (1.3.13)                                

де rб - об'ємний опір бази;

S0 – крутість транзистора в робочій точці.

                                                                .                                       (1.3.15)                                                              ,                                                         (1.3.14)  де tк – стала часу;

  Ск – ємність колекторного переходу транзистора.

Значення крутості транзистора в робочій точці S0 можна визначити з його вихідних характеристик Ік = f ( Uке ), або вхідних характеристик  ІБ = f ( Uбе )(рисунок 1.1а,б; 1.2а,б), (додаток В) оскільки

                                                              а)                                        б)

 Рисунок 1.1 - Вихідні та вхідні характеристики транзистора КТ940А

              а)                                                                 б) 

Рисунок 1.2 - Вихідні та вхідні характеристики транзистора КТ315В (додаток Д)

З вище вказаних формул для КТ940А розраховується

 ( МГц ),

 ( МГц ).

Знаходимо крутість

                                   ( А/В ),

                                    ( Ом ),

 ( МГц ).

По аналогічній методиці проводяться розрахунки для транзистора попереднього каскаду підсилення КТ315В

 ( МГц ),

 ( МГц ),

                                   ( А/В ),

 ( Ом ),

 ( МГц ).

1.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою по потужності Кр

Для відео підсилювача на біполярних транзисторах загальний коефіцієнт підсилення по потужності дорівнює

                                                                                                (1.4.1)

де Рвх  - вихідна потужність джерела сигналу, яким є відео детектор з параметрами [9]

Uвих.дж =300 мВ; Rвих.дж=5 кОм;

                                          ,                                                   (1.4.2)

звідки  (Вт) = 18 мкВт.

Загальний коефіцієнт підсилення буде становити

 (дБ).

1.5 Визначення кількості каскадів підсилення

Кількість каскадів підсилення визначається виходячи з загального коефіцієнта підсилення по потужності Кр.заг ( дБ )

                                       Кр.заг ( дБ ) = Кр1 ( дБ )+ Кр2 ( дБ ),                                      (1.5.1)

де Кр і Кр2 – коефіцієнти підсилення по потужності відповідно 1-го і 2-го каскадів підсилення.

Для резистивного каскаду підсилення з спільним емітером коефіцієнт підсилення визначається по формулі

                                             .                                         (1.5.2)

Для КТ940А  (дБ).

Для КТ315В  (дБ).

Для зменшення рівня шумів першого каскаду використаємо каскад на польовому транзисторі зібраний по схемі СВ.

Обираємо по довіднику [3] польовий транзистор КП303А який має такі параметри

Таблиця 1.1 – Характеристики транзистора КП303А (n-р- n)

Максимально-допустима напруга стік-витік  UС.В.МАКС.ДОП., В

25

Крутість характеристики  S мА/В

1

Максимально-допустимий постійний струм стоку IС.МАКС.ДОП.,м А

20

Розсіювана потужність без радіатора РС.МАКС,мВт

200