Підсилювач відеосигналів R, G, B кольорового телевізійного приймача

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет радіотехніки та телекомунікацій

                                                                                     Кафедра радіотехніки

ПІДСИЛЮВАЧ відеосигналів R, G, BКОЛЬОРОВОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ПРИЙМАЧА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

`

до курсового проекту з дисципліни

”Пристрої підсилення сигналів”

08 – 17. КП.001.00.000.ПЗ

                                                                      Керівник проекту

                                                                              ст. викл. М.А. Шутило

                                                                                    ”___”_____________2003 р.

Розробив студент гр. РТ-01

  М. М. Антонюк

                                                                                  ”___”_____________2003 р.

Вінниця ВНТУ 2003

 
Анотація

 


          В даному курсовому проекті проводиться розрахунок відео підсилювача кольорового телевізійного приймача. В вступові можна познайомитись з призначенням даного пристрою. Також є розробка технічного завдання де можна познайомитись з основними параметрами даного відео підсилювача кольорового телевізійного приймача. В пункті „Розробка структурної схеми” можна познайомитись з основними вузлами відео підсилювача на рівні структурної схеми, а щоб познайомитись з схемою електричною принциповою, слід переглянути наступний пункт, тобто електричні розрахунки каскадів пристрою. Тут, по заданих параметрах пристрою проводиться розрахунок номіналу кожного елемента, а також підбір напівпровідникових елементів. Даний відео підсилювач змодельований на ЕОМ за допомогою пакету Electronics Workbench 5.12. і Micro-Cap Evaluation 7.0. Так як є розрахунок на ЕОМ і проведений вручну, то можна їх порівняти, зробивши висновки.

В кінці можна знайти перелік використаної літератури, а в додатку приведена схема електрична принципова відео підсилювача кольорового телевізійного приймача, перелік елементів. 

Загальна кількість рисунків – 14, нумерація по розділах.

 Загальна кількість таблиць – 1.

Загальна кількість сторінок наступна  36.

В додатку наведена схема електрична принципова одного каналу підсилювача кольорового телевізійного сигналу.

Вступ

        На даний час відео підсилювачі є широко вживаними в побутовій та професійній радіотехніці.

Відео сигнал, який виділяється на детекторі, дуже малої амплітуди і його не можна відразу подавати на катоди кінескопа. Тому використовуються відео підсилювачі які складаються з попереднього і кінцевого каскаду підсилення. Для регулювання якості зображення відео підсилювач оснащений регулятором контрастності.

        В сучасних телеприймачах попередній каскад відео підсилювача входить в склад мікросхеми, так званого відео процесора. Таким відео процесором наприклад являється мікросхема К174ХА33, яка використовується в телевізійних приймачах п’ятого покоління, в модулях кольоровості. У такі процесори також введені регулятори яскравості, контрастності і насиченості. З виходів цієї мікросхеми синій, червоний, зелений сигнали поступають на кінцеві підсилювачі, виконані по аналогічній схемі для кожного сигналу. З цих кінцевих підсилювачів сигнал необхідної амплітуди поступає на катоди кінескопа.

        Для відтворення сигналів кольорового зображення необхідна широка смуга частоти, а також наявність трьох каналів R,G,B.Також, слід зазначити, що дані канали являються однозначними.

        Щоб досягнути широкої смуги частот необхідно використовувати різні методи корекції. Також, в даному пристрої ставиться вимога до малих спотворень, а тому є необхідним застосування від’ємного зворотного зв’язку.

Оглядова частина

Відеопідсилювачі будуються на основі звичайних резистивних підсилювачів. Так як необхідно отримати відносно високу вихідну напругу (десятки вольт) при відносно невеликій вхідній (десяті долі вольта), то необхідно використовувати декілька каскадів підсилення: попередні та кінцевий. З трьох класичних варіантів  ввімкнення транзистора (спільний емітер, спільна база, спільний колектор) зазвичай застосовують резистивний підсилювач на транзисторі, ввімкненому по схемі спільний емітер, що дає змогу забезпечити максимальне підсилення сигналу. Крім того такий каскад забезпечує задовільне узгодження з попереднім каскадом, так як має доволі великий вхідний опір (може складати від одиниць до десятків кОм), і з навантаженням. Оскільки каскад на транзисторі при такому ввімкненні вносить великі частотні та нелінійні спотворення, які додаються при використанні декількох каскадів,  то в схему обов’язково потрібно вводити негативні зворотні зв’язки для отримання частотних та нелінійних спотворень в допустимих межах.

Особливістю відеопідсилювачів є робота в досить широкому діапазоні частот. Практично нижня робоча частота діапазону складає 50 Гц, верхня – близько десяти мегагерц. Для забезпечення такої смуги частот при заданих частотних спотвореннях часто не вистачає простого введення негативних зворотних зв’язків, особливо при підвищених вимогах до лінійності амплітудно-частотної характеристики (АЧХ), тому  необхідно в схему вносити корекцію АЧХ в області як високих, так і низьких частот.

Похожие материалы

Информация о работе