Підсилювач відеосигналів R, G, B кольорового телевізійного приймача, страница 3

1.4 Економічні вимоги.

1.4.1 Даний відеопідсилювач повинен мати мінімальну вартість при застосуванні елементної бази підсилювальних елементів.

1.4.2 Передбачити технологічний процес виготовлення пристрою без застосування спеціального обладнання з використанням стандартної елементної бази.

 


1  Розробка структурної схеми пристрою

1.1 Визначення опору навантаження

Опір навантаження визначається експлуатаційним призначенням пристрою. Підсилювач відеосигналу телевізійного приймача має високоомне навантаження. Опір навантаження вибирається з умови: Rн=1…3 кОм [1].

Отже вибирається Rн=3 кОм.

1.2  Вибір схеми включення каскаду кінцевого підсилення

Кінцевий каскад відеопідсилювача працює переважно в режимі класу А що зумовлено кількома факторами, основними з яких є: вихідна потужність, значення частотних і нелінійних спотворень.

Для забезпечення вихідної напруги амплітудою Ем= 60В в ККП використовується схема з спільним емітером. В схемі з спільним емітером забезпечується найбільший коефіцієнт підсилення по потужності. Проте слід врахувати високі нелінійні спотворення у вибраній схемі, а тому варто передбачити застосування від’ємного зворотного зв'язку.

1.3 Вибір типів транзисторів

Корисна потужність визначається за формулою [1]

                                             , (В).                                  (1.3.1)

Отже

 (В),

 (Вт).

Вибір транзистора ККП здійснюється на основі попереднього визначення потужності втрат Рк, максимальної напруги на переході колектор – емітер, та максимального колекторного струму, окрім цього необхідно врахувати і частотні можливості транзистора.

Максимальна потужність колектора Рк вибирається з умови

                 Рк.мах.доп > ( 5…10 ) Рвих ; Рк.мах.доп > 5∙0,3 = 1,5 (Вт).                   (1.3.2)

Струм колектора І0

                                                    І0 ≥ ( 2…3 )∙Івих,                                            ( 1.3.3)

                                                     Івих =  ,                                                   (1.3.4)

Івих (мА),

І0 ≥ 2∙10∙10-3 = 20 (мА),

Uк.е.0  ( В ).

Для забезпечення необхідної вихідної потужності, живлення каскаду повинно здійснюватись напругою Еж.

                                     ,                       (1.3.5)

де Uзал  = 1,5 В (для потужних транзисторів);

 (В).

Приймаємо Еж = 90 В.

Максимальне значення напруги буде дорівнювати

                                           ,                                         (1.3.6)

 (В).

Максимальне значення колекторного струму буде дорівнювати сумі струмів [2]

                                                 Ік.мах.доп ≥ Ік.мк0,                                                                 (1.3.7)

                                      ,                                 (1.3.8)                             

звідки                               (мА),

Ік.мах.доп ≥ 20+14 = 34 (мА).

Отже для ККП вибирається транзистор КТ940А з  такими основними параметрами [4]

Максимально-допустима напруга колектор-емітер  Uк.е.мах.доп. = 300 В;

Коефіцієнт передачі по струму  h21е = 25…50;

Максимальний постійний струм колектора  Iк.мах.доп. = 0,1 А;

Розсіювана потужність  Рк.мах = 10 Вт (при використанні радіатора);

Гранична частота коефіцієнта передачі  fh21e=90МГц;

Крутість характеристики транзистора S=200 мА/В;

Ємність колекторного переходу  Ск=5,5пФ;

Постійна часу кола зворотноьго зв’язку   τк=250пс;

Максимально-допустимий імпульсний струм колектора  Iк.ім.мах.доп. = 0,3 А;

Максимально-допустима температура переходу  Тп.мах.=150 ºС;

Зворотній струм  колектора  Ікб зв.=0,05мкА;

Тепловий опір перехід-корпус  Rт п-к=10 ºС/Вт.

Амплітуда струму вхідного кола ККП для схеми з  спільним емітером дорівнює

                                                   ,                                                   (1.3.9)

 (мА).

Максимальний струм колектора попереднього каскаду

                                                   І к доп ≥ 10 * ІБм ,                                           (1.3.10)

І к доп ≥  10 * 0,56 = 5,6 (мА).

Напруга живлення попереднього каскаду приймається Еж = 15 В.