Підсилювач відеосигналів R, G, B кольорового телевізійного приймача, страница 8

Rб2: С2-23-0,125-3,3 кОм ±10%,

Cр1: К50–6–20 В-5 мкФ ±10%,

Cр2: К50–6–50 В-5 мкФ ±10%,

Rе: С2-23 -0,125-430 Ом ±10% ,

Cе: К50–6–15 В-150 мкФ ±10%,

Rн: С2-23 -0,125-2,4 кОм ±10%,

CК: К10–17–15 В-12 нФ ±10%,

RК: С2-23 -0,125-100 Ом ±10% .

2.2 Розрахунок каскаду попереднього підсилення

Схема каскаду попереднього підсилення майже аналогічна схемі каскаду кінцевого підсилення і представлена на рисунку 2.2

Вихідні дані:

Коефіцієнт підсилення по потужності Кр(дБ) = 38,3 дБ,

Частотні спотворення каскаду Мн= 1,1 дБ; Мв = 0,2 дБ,

Верхня і нижня частота діапазону Fн =50 Гц, Fв = 6 МГц,

Коефіцієнт нелінійності КН = 0,2 %,

Напруга живлення Еж=15 В.

Рисунок 2.2 – Схема попереднього каскаду підсилення

Величина струму спокою колекторного струму знаходиться з виразу

 ,                                                 (2.2.1)

 (А).

Вибираємо Ік0  = 8 мА з метою отримання більшого коефіцієнта підсилення та можливістю задатися робочою точкою. Тоді отримаємо Іб0=0,1мА, Uке=6 В, Uбе=0,63 В (з ВАХ транзистора наведеної в додатку Д)

Струм подільника

                                                    Іпод=10Іб;                                               (2.2.2)     

Іпод=1 (мА).

Обчислимо опір емітера та шунтуючу ємність

                                                                                         (2.2.3)     

де  - опір в колі емітера

,

                                                                       (2.2.4)     

де - ємність в колі емітера

Знайдемо напругу на емітері аналогічно як для ККП:

=0,115=1,5 (В)

Опір колекторного навантаження буде наступний

                                            (2.2.4)     

                                               (2.2.5)     

Визначаємо струм подільника , величину опорів Rб1 і Rб2, вхідний опір каскаду

Іпод = ( 3…10 ) Іб0,                                                                 (2.2.6)     

Іпод = 10∙0,1=1(мА),

                                                    (2.2.7)     

,

                                            (2.2.8)     

,

                                             (2.2.9)     

,

,                                              (2.2.10)     

Розрахунок величини ємності розділового конденсатора

,                             (2.2.11)     

Коефіцієнт підсилення по напрузі

Ku = 0.7 h21e ,                                              (2.2.12)     

,                                                     (2.2.13)     

,

Ku = 0.7∙80=56 (раз )=35 (дБ).

Коефіцієнт підсилення по потужності

Kр = ,                                              (2.2.13)        

Kр = .

Для резисторів визначимо їхню потужність, аналогічно до ККП:

РRб1 = U Rб1 ∙ Iпод,                                        (2.2.14)        

    РRб1 = 12.3  ∙ 1 ∙ 10-3 = 12.3  (мВт),

                     Р Rб2 = U Rб2 ∙ Iпод,                                        (2.2.15)        

       Р Rб2 = 2.7 ∙ 1 ∙ 10-3 = 2,7 (мВт),                             

        Р Rн = U Rн ∙ Iк,                                                          (2.2.16)        

        Р Rн =  14,8 ∙ 5,3 ∙ 10-3 = 78,4 (мВт),

                  Р Rе = U Rе ∙ ( Iкб ),                                                             (2.2.17)        

                  Р Rе = 1.5 ∙ (5,3+0,1) ∙10-3 = 8,1  (мВт).

З ряду Е12 вибираємо реальні елементи

Rб1: С2-23 -0,125-12 кОм ±10%,

Rб2 : С2-23-0,125-2,2 кОм ±10%,

Rн : С2-23-0,125-1кОм ±10%,

Cр : К50-6-5 В-5 мкФ ±10%,

Rе : С2-23-0,125-180Ом ±10%, 

Cе : К50-6-5 В-300 мкФ ±10%.

2.3 Розрахунок регулятора підсилення

Схема регулятора підсилення зображена на рисунку 2.3

Рисунок 2.3.  Схема регулятора підсилення.

Дані для розрахунку:

глибина регулювання підсилення 48дБ ( або 250раз ).

R1 приймається рівним R1 = 6,8 кОм.

Тоді для забезпечення заданої у ТЗ глибини регулювання гучності  48дБ або 250 раз опір змінного резистора R2 обиратимемо:

R2= R1/(Кд – 1) = 6800/ (250-1) = 27 (Ом)

За розрахованими значеннями резисторів вибираються згідно Е24 рядів номінали резисторів.

R1: СП3-6,8кОм ±5%,

R2: С2-23-0,125-27 Ом ±5%.

2.4 Розрахунок схеми узгоджуючого каскаду