Підсилювач відеосигналів R, G, B кольорового телевізійного приймача, страница 2

Корекція АЧХ в області високих частот може бути послідовною або паралельною, в залежності від ввімкнення ланки, що корегує, по відношенню до навантаження. Послідовна корекція є більш високочастотна. Суть корекції полягає у тому, що на високих частотах еквівалентний опір ланки, що корегує, залежить від частоти (що практично не відбувається на нижніх і середніх частотах), таким чином на високих частотах відбувається деяке зростання еквівалентного опору навантаження каскаду, що приводить до зростання вихідної напруги. Для корекції АЧХ в області нижніх частот можна застосувати спеціально розрахований RC фільтр в навантаженні, або застосувавши корегуючу ємність в колі емітера, також розраховану на певну частоту корекції. Принцип роботи RC фільтра полягає у збільшенні опору навантаження на низьких частотах на величину R ( на частоті більшій, за частоту корекції, опір R шунтується ємністю С). Принцип дії коректуючої ємності в колі емітера полягає у створенні негативного зворотного зв’язку на частотах, що нижче частоти корекції.

Зміст

Анотація

Вступ

Оглядова частина

Зміст………………………………..…………..………………………….....

1. Розробка технічного завдання………………………………..…………..

2.Розробка структурної схеми пристрою………………………………......

2.1 Визначення величини опору навантаження……………………………

2.2 Вибір схеми каскаду кінцевого підсилення…………………………….

2.3 Визначення корисної потужності, що забезпечується

     транзистором КПП......................................................................................

2.4 Вибір типу транзисторів ККП .........……………………………………

2.5 Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою по потуж- 

      ності.............................................................................................................                   

2.6 Визначення кількості каскадів підсилення…...………………………

2.7 Розрахунок відношення сигнал / шум………………………………...

2.8 Розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадах…………

2.9 Структурна схема пристрою……………………………………….….

3. Обгрунтування вибору ІМС....................................................................

4. Електричний .....................................................……………………….…

4.1 Розрахунок каскадів кінцевого підсилення……..…………………....

4.2 Розрахунок спотворень в каскаді кінцевого підсилення…………….

4.3 Розрахунок каскаду попереднього підсилення.………………….…..

4.4 Розрахунок спотворень в каскаді попереднього підсилення………..

4.5 Розрахунок регулятора підсилення.………………………….. .……..

5. Моделювання пристрою на ЕОМ……………………………………....

5.1 Вибір моделюючої системи………………….…………………..........

5.2 Вибір моделей компонентів. ………………….….………………......

5.3 Аналіз моделі пристрою. …………………...…………………...........

5.4 Аналіз результатів вимірювань …………………...………………….

Висновки..…………………………………………………………………..

Література…………...……………………………………………………...

Додатки...........................................................................................................

1.  Розробка технічного завдання

Призначення

Підсилювач R, G, B відеосигналів кольорового телевізійного приймача.

1.1 Електричні вимоги.

1.1.1 Напруга вихідного сигналу складає В...40.

1.1.2 Частотний діапазон.

Нижня робоча частота Гц...50,

верхня МГц...6,5.

1.1.3  Нелінійні спотворення.

Коефіцієнт нелінійних спотворень не повинен перевищувати 2 % при значені вихідної напруги 40В.

1.1.4 Частотні спотворення.

Коефіцієнт частотних спотворень в області низьких частот ,

в області високих частот.

1.1.5 Співвідношення сигнал\шум.

Для даного пристрою співвідношення сигнал\шум має бути більше або рівне .

1.1.6  Регулятор контрастності ...

1.1.7  Живлення – універсальне.

1.2 Конструктивні вимоги.

1.2.1 Пристрій проектувати з розрахунком на дискретні елементи з можливістю подальшої заміни на інтегральні мікросхеми (ІМС) з метою зменшення габаритних параметрів.

1.2.2 Варіант виконання -  переносний.

1.2.3 Передбачити захист від короткого замикання.

1.3 Кліматичні умови.

1.3.1 Пристрій виконати для середньої кліматичної смуги, з вологістю

навколишнього середовища до 90% та інтервалом робочих температур від      -20 до +60 °С при тискові 720-760 мм.рт.ст.