Підсумковий тест по темі: "Технологія бродильних виробництв", страница 8

163. Столові сухі вина виготовляють із виноматеріалів, вироблених зброджуванням цукрів виноградного сусла або м’язги:

+повністю;

неповністю;

до концентрації цукрів 100 г/дм3;

до концентрації цукрів 200 г/дм3.

 

164. Залежно від щільності початкового сусла розрізняють сорти пива:

легкі та міцні;

+ світлі та темні;

рідкі та щільні;

солодкі та гіркі.

165. Після головного бродіння пиво направляють на:

розлив;

+доброджування;

пастеризацію;

освітлення.

166. Основною сировиною для виробництва пива не можна назвати:

ячмінний солод;

вода;

дріжджі;

+цукор.

167. Внаслідок дроблення солоду не утворюється:

борошно;

+цукрова пудра;

лушпиння;

великі крупки.

168 До слабоалкогольних плодово-ягідних напоїв відноситься:

Ром;

+сидр;

десертне вино;

коньяк.

169. До міцних алкогольних напоїв не належить:

лікер;

кальвадос;

+пиво;

коньяк.

170. Оптичний прилад, за допомогою якого на підставі результатів вимірювання коефіцієнтів заломлення світла визначається вміст сухих розчинних речовин називається:

полярограф;

хроматограф;

+ рефрактометр;

ареометр.

171. За типом дихання дріжджі – це:

анаероби;

+факультативні анаероби;

факультативні аероби;

аероби.

172. В процесі життєдіяльності дріжджі, які знаходяться в анаеробних умовах, перетворюють цукор, що міститься у суслі на такі основні речовини:

воду і солі;

+спирт і вуглекислоту;

оцтову кислоту та альдегід;

складні ефіри.

173. Міцність спирту сирцю:

80% об.;

95,5% об.;

96,2% об.;

+ 88% об.

174. Міцність спирту ректифікату:

80% об.;

96,2% об.;

88% об.;

+  95,5% об.

175. Міцність спирту ректифікату високої очистки:

80% об.;

88% об.;

95,5% об.;

+ 96,2% об.

176. В основному, для життєдіяльності дріжджі використовують:

амінокислоти та крохмаль;

білки та крохмаль;

+цукри;

вуглеводи.

177. Внесення у соки, виноматеріали чи інші продукти виноробства ректифікованого етилового спирту в точно визначених кількостях– це:

спиртове бродіння;

+спиртування;

Купажування;

егалізація.

178. Дріжджі, що застосовуються у виробництві плодоягідних виноматеріалів, повинні:

+добре гідролізувати цукрозу;

не переносити високу концентрацію етилового спирту.;

 повністю розкладати яблучну і лимонну кислоти;

накопичувати велику кількість летких кислот.

179. Для вирівнювання односортного вина проводять змішування його під час першого чи другого переливання. Цей процес називається:

доливання;

освітлення;

купажування;

+егалізація.

180. Процес перепускання вина через дрібнопористу перегороду називають:

+фільтруванням;

пресуванням;

дифузією;

коагуляцією.

181. Сухі столові плодові вина готують шляхом:

+повного зброджування підсолодженого сусла;

біологічного насичення оксидом вуглецю ендогенного походження ;

 виноматеріалів отриманих бродінням плодового соку;

додаткового підсолоджування сухих виноматеріалів.

зброджування яблучного соку з використанням спеціальних технологічних прийомів, що надають вину характерні органолептичні властивості.

182. Продукти первинної переробки винограду, призначенні для виготовлення вина – це:

сусло;

вино ординарне;

 +виноматеріали виноградні;

мезга виноградна.

183. Залежно від забарвлення столові вина не бувають:

білі;

рожеві;

+зелені;

червоні.

184. Оптимальним показником активної кислотності для життєдіяльності дріжджів є:

рН 8,8…9,2;

рН 2,0…2,3;

рН 1,5…2,0;

+рН 4,5…5,5.

185. Отримання маткових дріжджів чистої культури та натурально чистої культури відноситься до:

генерації Б;

генерації В;

генерації С;

+ генерації А.

186. В цеху чистої культури здійснюють вирощування:

товарних дріжджів;

засівних дріжджів;

сушених дріжджів;

+маткових дріжджів.

187. Глибину оцукрювання маси при виробництві спирту оцінюють за показником:

Поляриметра;

Рефрактометра;

Віскозиметра;

+крохмальної проби.

188. Основні вимоги до сировини у виробництві солоду світлого: