Підсумковий тест по темі: "Технологія бродильних виробництв", страница 5

+у 1,5…2 рази;

у 2…2,5 рази;

у 2…3 рази;

у 3…4 рази.

95. До легколетучим компонентів відносять:

+етиловий спирт;

Изопропиловий;

Изобутиловий;

Изопропиловий.

96. Технологічне призначення эпюраціонної колони :

отримання спирту ректифікату;

отримання спирту сирцю;

+відділення легколетучих компонентів;

відділення тяжелолетучих компонентів.

97. Технологічне призначення бражної колони :

отримання спирту ректифікату;

+отримання спирту сирцю;

відділення легколетучих компонентів;

відділення тяжелолетучих компонентів.

98. Технологічне призначення ректифікаційної колони :

отримання епюрату;

отримання спирту сирцю;

відділення легколетучих компонентів;

+відділення тяжелолетучих компонентів.

99. Процес дезінтеграції при підготовці крахмалевмісної сировини для виробництва спирту – це:

термічна обробка при підвищеному тиску;

термічна обробка при 100 °С;

обробка ферментними препаратами;

+дрібне подрібнення сировини.

100. Для оцукрення крохмалю використовують:

+солод;

сірчистий ангідрит ;

мінеральні кислоти;

органічні кислоти.

101. Для оцукрення крохмалю використовують:

+мікробіологічні ферментні препарати;

мінеральні кислоти;

органічні кислоти;

сірчистий ангідрид.

102. Для оцукрювання сировини в спиртовому виробництві застосовують:

+свіжопророслий солод і ферментні препарати;

лише штучні ферментні препарати;

дріжджове сусло;

оцукрений солод, дріжджове сусло, ферментні препарати.

103. З солоду одержують солодове молоко, для чого:

+роздроблений солод змішують з водою в співвідношенні 1:5;

роздроблений солод змішують з водою в співвідношенні 1:20;

висушений солод змішують з молоком в співвідношенні 1:5;

солод змішують з молоком в співвідношенні 1:20.

104.При виробництві спирту крохмаль розвареної сировини оцукрюють:

свіжопророслим солодом і штучними ферментними препаратами;

+солодовим молоком або ферментами цвілевих грибів;

пивом, солодовим молоком або ферментами цвілевих грибів;

свіжопророслим солодом, дріжджами і ферментами.

105. При виробництві спирту основною метою розварювання сировини є:

руйнування клітинної структури, оцукрення целюлози і розчинення крохмалю;

руйнування клітинної структури і оцукрення целюлози;

+руйнування клітинної структури і розчинення крохмалю;

оцукрення целюлози і розчинення крохмалю.

106. Пиво освітлюють за допомогою:

сепарації, карбонізації або фільтрування;

карбонізації або фільтрування;

доброджування, сепарації, карбонізації або фільтрування;

+сепарації або фільтрування.

107. Основним процесом під час головного бродіння пива є:

біохімічне перетворення крохмалю в етиловий спирт і воду;

+біохімічне перетворення вуглеводів в етиловий спирт і оксид вуглецю;

біохімічне перетворення зброджуваних вуглеводів в спирт і оксид сірки;

біохімічне перетворення крохмалю в воду, кислоту, луг, спирт і оксид вуглецю.

108. Метою кип'ятіння сусла з хмелем є:

стабілізація і ароматизація його хмелем;

біохімічне перетворення зброджуваних вуглеводів в етиловий спирт і оксид вуглецю;

+стерилізація сусла, стабілізація й ароматизація його складу гіркими речовинами хмелю;

стерилізація сусла, стабілізація й ароматизація його складу гіркими речовинами хмелю, а також насичення його киснем повітря й осадження зважених частинок.

109. У разі  повного зброджування цукру одержують:

+сухі столові вина;

напівсухі або напівсолодкі вина;

кріплені вина;

всі відповіді вірні.

110. Основною сировиною у виноробстві є:

фрукти і ягоди;

овочі;

+виноград;

всі відповіді вірні.

111. Температура бродіння білих столових вин складає:

+15…18°С;

60…65 °С;

3…5 °С;

всі відповіді вірні.

112. Основними етапами процесу отримання вина є:

+переробка винограду й одержання виноматеріалів, їх обробка, витримка, розлив;

переробка винограду й одержання виноматеріалів, відділення гребенів від грон винограду, обробка фільтрату, витримка,  розлив;