Підсумковий тест по темі: "Технологія бродильних виробництв", страница 7

138. Вміст спирту у зрілій бражці складає:

+8…10 % об.;

20…30 % об.;

40…60 % об.;

3…5 % об..

139. Визначення поняття «егалізації»:

+змішування вин одного сорту і типу;

насичення вин вуглекислотою;

переливання вин;

виробництво виноматеріалів.

140. Методи знебарвлення крохмальної патоки:

фільтрація;

+адсорбційне очищення;

випарювання вологи;

гідротермічна обробка.

141. Мета використання крохмальної патоки:

+для отримання харчового спирту;

в якості антикристалізатора;

для прискорення зародження вина;

в якості адсорбенту.

142. Технологічна операція, яка слідує за головним бродінням пива:

розлив;

+ доброджування;

пастеризація;

маркування.

143.Отримання спирту з бражки досягається шляхом:

+перегонки та ректифікації;

випарювання та відстоювання;

відстоювання та ректифікація;

відстоювання та центрифугування.

144. З метою оцукрювання сировини в спиртовому виробництві використовують:

спиртові дріжджі, молочнокислі бактерії;

+ пророщений солод, ферментні препарати;

обробку гострою парою, внесення ферментів;

пастеризацію, охолодження.

145. Під час  виробництва харчового спирту в солоді відбувається:

підвищення міцності спирту;

+розщеплення крохмалю;

розщеплення білків;

покращення смаку спирту.

146. Марочні коньяки виготовляють з витриманих спиртів:

+більше 6 років;

менше 1 року;

менше 1 місяця;

більше 20 років.

147. Міцність марочних коньяків становить:

25…35 об.%;

22…40 об.%;

+40…57 об.%;

50…60 об.%.

148. Марочними винами називають:

вина з кращих сортів винограду, виготовлених без витримки;

+ вина з кращих сортів винограду, витриманих 1-2 роки;

вина з кращих сортів винограду, витриманих 3-6 роки;

вина з кращих сортів винограду, витриманих до 10 років.

149. Визначення поняття «солод»:

+ пророщене та висушене зерно злакових культур;

очищене та  висушене зерно злакових культур;

зроджене та  висушене зерно злакових культур;

зволожене та стерилізоване зерно злакових культур.

150. Визначення крохмальної патоки:

відхід цукрового виробництва;

продукт неповної клейстеризації крохмалю;

напівфабрикат для кондитерського виробництва;

+продукт неповного кислотного гідролізу крохмалю.

151. Види сировини для виробництва спирту:

+ меляса, картопля, злаки;

бобові, цукристі речовини та зернові культури;

меляса, цукор, горох;

меляса, туфель, бобові.

152. Визначення купажування соків:

+ змішування різних видів виноматеріалів;

освітлення соку;

фільтрування соку;

розподіл соку на фракції.

153. Основним показником якості хлібопекарських дріжджів:

вміст сухих речовин;

цукроутворююча здатність;

протеолітична здатність;

+ підйомна сила.

154. Після закінчення головного бродіння одержують:

+ «Зелене» пиво;

світле пиво;

«Старе» пиво;

солодке пиво.

155. В технології виробництва якого продукту використовується затор:

солоду;

+ пива;

крохмалю;

вина.

156. У процесі перегонки бражки під час  виробництва етилового спирту отримуємо вторинний продукт, який називається:

купаж;

+ барда;

затор;

сусло.

157. Дайте визначення поняття «патока»:

побічний продукт спиртового виробництва;

+ продукт неповного кислотного гідролізу крохмалю;

продукт, отриманий при бродінні сусла;

продукт, отриманий при бродінні цукрів.

158. Основна сировина для виробництва крохмалю:

бобові та баштанні;

+ зернові культури та коренеплоди;

баштанні та зернові культури;

зернові та овочеві культури.

160. Визначення поняття «крохмальне молоко»:

клейстеризований крохмаль;

суспензія крохмалю в молоці;

+ суспензія крохмалю у воді;

гідролізований крохмаль.

161. Внаслідок дроблення солоду утворюються:

опара, крупка, зерно;

лушпиння, зерно, мучка;

+ крупка, лушпиння, мучка;

опара, зерно, лушпиння.

162. Найкоротшим терміном зберігання характеризується:

рідкі хлібопекарські дріжджі;

пресовані хлібопекарські дріжджі;

+ дріжджове молоко;

сухі дріжджі.