Підсумковий тест по темі: "Технологія бродильних виробництв", страница 4

68.Технологічна вимога до пивоварного ячменю:

підвищений вміст білку;

+висока екстрактивність;

низька енергія проростання зерна;

високий показник плівчастості.

69. Загальноприйнятий вихід об'ємних доль етилового спирту з одного відсотка цукру при зброджуванні виноградного сусла (об.%)

0,2;

0,4;

+0,6;

0,8.

70. Мінімальний вміст цукру у винограді, яке необхідне для отримання сухого вина (г/дм3):

120…140;

+170…240;

240…280;

100…120.

71. До головних домішок при ректифікації спирту сирцю відносять:

пропиловый спирт ;

бутиловий спирт;

+метиловий спирт;

етиловий спирт.

73. До хвостових домішок при ректифікації спирту сирцю відносять:

+пропиловый спирт ;

етиловий спирт;

метиловий спирт;

оцетовий альдегід.

74. Правило Делле використовують у виноробстві для визначення:

кількості карбонату кальцію при зниженні кислотності вина;

+рівня стабільності вина при зберіганні;

необхідної кількості бентоніту при освітленні сусла;

кількості сірчистого ангідриду при сульфітуванні сусла;

75. Мінімальна кількість одиниць Делле, що забезпечує стабільність вина до забраживання:

60;

70;

+80;

90.

76. Для зниження кислотності сусла застосовують:

додавання цукру;

внесення метабісульфіту калія ;

+внесення СаСО3 ;

СаСl2 .

77. Для зниження кислотності сусла застосовують:

додавання цукру;

внесення метабісульфіту калія ;

+яблучно-молочне бродіння ;

внесення СаСl2 .

78. Для виділення солей винної кислоти із вина застосовують:

+обробітку холодом;

внесення бентоніту;

внесення ЖКС;

внесення желатину.

79. Тиражна суміш при виробництві шампанського складається з:

спирту і бентоніту;

спирту і цукру;

дріжджової розводки;

+дріжджової розводки, тиражного лікеру і бентонітової суспензії.

80. Максимально допустима концентрація загального діоксиду сіркі в винах, згідно вимогам ДСТУ:

300 мг//дм3;

250 мг//дм3;

+200 мг//дм3;

150 мг//дм3.

81. Ремюаж це технологічна операція:

змішування виноматеріалів;

додавання ароматичних добавок;

+зведення осаду на пробку пляшки;

охолоджування виноматеріалів.

82. Технологічна операція «дегоржаж», яку здійснюють у виноробстві – це:

додавання цукру в сусло;

перемішування сусла;

метод стабілізації виноматериала;

+видалення осаду з пляшки при виробництві класичного шампанська.

83. Незброджуваний дріжджами цукор – це:

глюкоза;

фруктоза;

сахароза;

+арабіноза.

84. Для підвищення змісту цукру в суслі здійснюють:

+виморожування;

нагрівання;

фільтрацію;

додавання дріжджів.

85. Для підвищення змісту цукру в суслі здійснюють:

нагрівання;

фільтрацію;

+шаптализацию;

додавання дріжджів.

86. Для підвищення змісту цукру в суслі здійснюють:

Нагрівання;

Фільтрацію;

+зворотний осмос;

додавання дріжджів.

87. Одиниці вимірювання об'ємів продукції у вітчизняному виноробстві:

літри;

тонни;

+декалітри;

бочки.

88. Початкове сусло це сусло отримуване після:

затирання;

оцукрення;

основного бродіння;

+кип'ячиння з хмелем.

89. Особливості хімічного складу пивоварного ячменю:

+підвищений вміст екстрактних речовин;

понижений вміст екстрактних речовин;

підвищений вміст білка;

підвищена плівчаста.

90. Особливості хімічного складу пивоварного ячменю:

+низький зміст білка;

понижений вміст екстрактних речовин;

підвищений вміст білка;

підвищена плівчатость.

91. Максимальна температура фізіологічної фази сушки  пивоварного солоду  (°С):

35...40;

+40...45;

45...50;

55...60.

92. Температура ферментативної фази сушки пивоварного солоду (°С):

+45...75;

35...85;

30...65;

40...55.

93. Температура хімічної фази сушки пивоварного солоду (°С):

40…75;

50…85;

60…75;

+70...105.

93. Пророщування зерна ячменю при виробництві солоду припиняють у разі  довжини зародкового листка (у частинах від довжини зернівки):

1/3;

1/4;

2/3;

+3/4.

94. Пророщування зерна ячменю при виробництві солоду припиняють у разі  довжини корінців більше довжини зернівки: