Підсумковий тест по темі: "Технологія бродильних виробництв", страница 2

28. Мета сульфітування при технології вина :

збереження сухих вин;

збереження марочних вин;

+ контролю процесів ферментації мезги;

прискорення випадання осаду.

29. Мета сульфітування при технології вина:

збереження сухих вин;

збереження марочних вин;

+ утримання розвитку шкідливої мікрофлори;

прискорення випадання осаду.

30.  Мета сульфітування при технології вина:

збереження сухих вин;

збереження марочних вин;

+ зниження вмісту кисню в вині;

прискорення випадання осаду.

31. Шапталізація при технології вина здійснюється з метою:

насичення  вина вуглекислим газом;

зниження кислотності вина;

+ підвищення вмісту цукру в вині;

підвищення вмісту екстрактних  речовин.

32. Технологічна операція, яка не застосовується для видалення з вина розчинених солей винної кислоти:

витримка вина;

фільтрація при температурі охолоджування;

охолоджування;

+внесення ЖКС.

33. До сухих відносяться вина, які:

не містять сірчистого ангідриду;

містять мінімальну кількість води;

містять мінімальну кількість органічних кислот;

+ не містять зброджувані цукри.

34. Марочними винами називаються такі, які отримують:

купажуванням кращих виноматеріалів;

з кращих сортів винограду;

+ витримкою в дубовій тарі від 1 до 3 років;

витримані від 3 до 5 років.

35. Виноградні вина залежно від змісту цукру класифікують на:

тихі і газовані;

сухі і десертні;

+ сухі, напівсухі, напівсолодкі, десертні і лікерні;

тихі, десертні, вермути.

36. Газовані вина отримують в результаті:

+штучного насичення вина діоксидом вуглецю;

вторинного бродіння виноматеріалу;

внесення газотвірних речовин;

штучного насичення і вторинного бродіння.

37. У зародку починаються активні життєві процеси під час  виготовлення солоду за якої вологості:

14…15%;

+30…35%;

5…10%;

до 5 %.

38. Які види замочування використовують під час  виготовлення ячмінного солоду:

холодне і гаряче;

тепле і гаряче;

+ холодне, тепле і гаряче;

холодне і тепле.

39. Максимальна температура сушіння світлого солоду не повинна перевищувати:

40°С;

+ 85°С;

100°С;

150°С.

40. Оцукрений затор є суспензією, що складається з фаз:

+рідкої та твердої;

масляної, рідкої та твердої;

рідкої та масляної;

твердої, рідкої та газоподібної.

41. У результаті головного бродіння пивне сусло перетворюється на:

+молоде пиво;

дробину;

дріжджове пиво;

оцукрене сусло.

42. Ігристі вина отримують в результаті:

штучного насичення вина вуглекислим газом;

+вторинного бродіння виноматеріалу ;

штучного насичення і вторинного бродіння;

внесення газотвірних речовин.

43. Відмітні особливості виробництва вин по "червоному" способу:

сульфітування сусла;

+застосування відцентрових дробарок гребневідділювачів;

застосування валкових дробарок гребневідділювачів;

фракціонування сусла.

44. Відмітні особливості виробництва вин по "білому"способу:

сульфітування сусла;

застосування відцентрових дробарок гребневідділювачів;

+застосування валкових дробарок гребневідділювачів;

фракціонування сусла.

45. Марочні коньяки виготовляють з коньячних спиртів з терміном витримки:

+більше 6 років;

більше 4 років;

більше 15 років;

більше 3 років.

46. Міцність марочних коньяків складає:

від 35 до 45 о.%;

від 42 до 50 о.%;

+від 40 до 57 о.%;

від 40 до 60 о.%.

47. Виробництво пива засноване на:

сублімації і конденсації газів при бродінні;

спиртному бродінні різної сировини за участю дріжджів;

+процесі оцукрення вуглеводів зернових культур і процесі мікробіологічного бродіння цукру;

процесі мікробіологічного бродіння цукру;

48. В основі біохімічного способу отримання спирту лежить:

розпад крохмалю на спирт і вуглекислий газ;

розщеплювання дріжджів на спирт і вуглекислий газ;

зброджування дріжджами біополімерів зерна, внаслідок чого утворюються спирт і вуглекислий газ;

+зброджування цукру дріжджами, внаслідок чого цукор розпадається на