Підсумковий тест по темі: "Технологія бродильних виробництв", страница 6

відділення гребенів від грон винограду, переробка винограду й одержання виноматеріалів, розлив;

переробка винограду й одержання виноматеріалів, газація вина, розлив.

113. Вина, що не містять надлишку діоксиду вуглецю називають:

білими;

+ тихими;

звичайними;

ігристими.

114. Бродіння протікає з утворенням:

багатьох вторинних продуктів;

ефірів;

спирту і діоксиду вуглецю;

+всі відповіді вірні.

115. Для отримання солоду в спиртовій промисловості використовують:

ячмінь,

пшеницю,

просо, овес.

+всі відповіді вірні.

116. Максимальна температура сушіння темного солоду не повинна перевищувати:

40 °С;

85 °С;

+105 °С;

150 °С.

117. Оцукрення крохмалю відбувається:

шляхом з’єднання крохмалю з моноцукрами;

шляхом механічного подрібнення зерна;

шляхом обробки крохмалю лугами;

+шляхом ферментативного гідролізу.

118. Визначення поняття «карбонізації пива»:

+при недостатній кількість вуглекисного газу в пиві, його додатково перед розливом насичують ним;

при недостатній кількісті ароматичних речовин в пиві, його додатково перед розливом насичують ними;

при недостатній кількісті спирту  в пиві, його додатково перед розливом вносять;

при недостатній кількість солоду в пиві, його додатково перед розливом вносять.

119. Слабоалкогольний напій, одержаний із солоду і не пророщених зернових культур спиртовим зброджуванням охмеленого сусла пивними дріжджами – це:

вино;

квас;

+пиво;

спирт.

120. За тривалістю витримки і якістю вина підрозділяються на:

ординарні, неординарні, молоді, витримарі, марочні і колекційні;

ординарні, молоді та витримані;

+ординарні, марочні і колекційні;

молоді, середньої витримки, витримані, колекційні.

121. Ферменти, що виробляються мікроорганізмами і діють поза їх клітинами називають:

+екзоферментами;

ендоферментами;

каталізаторами;

інгібіторами.

122. Ферменти, що виробляються мікроорганізмами і залишаються в них називають:

екзоферментами;

+ендоферментами;

каталізаторами;

інгібіторами.

123. Сировиною для виготовлення спирту біохімічним методом є:

цукровмісні продукти;

крохмалевмісні продукти;

матеріали, що містять клітковину;

+все перераховане;

124. Міцний алкогольний напій, отриманий шляхом багатолітньої витримки спирту із цукрової тростини називають:

+ром;

віскі;

глінтвейн;

коньяк.

125. Сировиною для отримання синтетичного спирту є:

картопля і буряки;

меляса і зернові;

+природні гази та продукти переробки нафти;

фрукти, ягоди, виноград.

126. Вологість готових пресованих хлібопекарських дріжджів складає:

3 %;

10 %;

50 %;

+75 %.

127. Різновиди дріжджів, які відносяться до того чи іншого виду і розрізняються між собою деякими ознаками називають:

групами;

+расами;

типами;

все перераховане.

128. Вміст сухих речовин у концентраті квасного сусла складає:

93%;

10%;

50%;

+72 %.

129. До продажу не допускається ординарне вино, яке отримало оцінку нижче:

5 балів;

25 балів;

45 балів;

+7 балів.

130. Ферментативний процес спиртового виробництва, що проходить за допомогою амілолітичних ферментів називають:

амілуванням;

крохмаленням;

+оцукренням;

Пліснявінням.

132. За здатність перетворювати цукри у етиловий спирт та вуглекислий газ дріжджі називають:

+цукроміцетами;

перетворювачами;

етилятами;

спирторобами.

133. Назва напою із збродженого яблучного соку:

квас;

шампанське;

пиво;

+сидр.

134. Температура білих вин під час дегустації повинна складати:

45…55 °С;

+10…мінус 12 °С;

5…7 °С;

20…25 °С.

135. Коньяки марки КС виготовляють із коньячних спиртів, витриманих не менше:

3-х років;

5-ти років;

8-ми років;

+10-ти років.

136. Коньячними виноматеріалами вважають молоде сухе вино:

+біле;

рожеве;

червоне;

всі відповіді вірні.

137. Продукт, отриманий шляхом довгої витримки хлібного спирту в обвуглених дубових діжках називають:

ром;

+віскі;

глінтвейн;

коньяк.