Підсумковий тест по темі: "Технологія бродильних виробництв", страница 3

спирт і вуглекислий газ.

49. Явище зворотного осмосу використовується у виноробстві з метою:

зниження кислотності сусла;

підвищення вмісту спирту в суслі;

+ підвищення вмісту цукру в суслі;

зниження кількості бактерій .

50. Явище каса в вині обумовлено вмістом:

азотистих речовин;

білкових речовин;

механічних суспензій;

+катіонів металів.

51. Тривала витримка шампанського в пляшках проводиться з метолю:

зниження змісту білкових речовин;

+отримання зв'язаних форм вуглекислого газу;

зниження кислотності шампанського;

зниження вмісту фенольних речовин.

52. Тривала витримка шампанського в пляшках  проводиться:

+насичення вина продуктами автолізу дріжджових кліток;

зниження вмісту білкового азоту;

зниження кислотності шампанського;

зниження вмісту фенольних речовин.

53. Тривале виділення вуглекислого газу  «гра шампанського» відбувається унаслідок наявності:

білків;

цукру;

+зв'язаних форм вуглекислого газу;

органічних кислот.

54. Сусло самотік це:

фракція, що отримується в результаті втрат під час  перекачування по технологічній лінії;

+фракція, що спеціально виділяється під дією гравітаційних сил;

фракція, що виділяється за допомогою пресування ;

фракція, що отримується витримкою на мезці;

55. Речовина, яку не використовують для сульфітування у виноробстві;

метабісульфіт калія;

бісульфіт калія;

+сульфат калія;

сірчистий ангідрид.

56. Вина ординарні витримані – це:

вина з певних сортів винограду;

вина з суміші сортів винограду;

вина виготовлені за особливою технологією;

+вина підвищеної якості з певних сортів винограду або

з суміші сортів винограду, витримані в дубовій тарі не менше 6 міс.

57. Процес мадеризації проводять:

при низьких температурах без доступу повітря;

при низьких температурах з дозованим доступом повітря;

при підвищеній температурі без доступу повітря;

+при підвищеній температурі з дозованим доступом повітря.

58. ЧКД, які використовують у виноробстві, – це:

очищені від механічних домішок дріжджі

очищені від хімічних домішок дріжджі

+селективно відібрані штами дріжджів

дріжджі, що зберігають активність при високих концентраціях спирту

59. Пастеризація шампанських виноматеріалів перед вторинним бродінням проводиться з метою:

освітлення виноматеріалів;

+инактивації у виноматеріалі дріжджових кліток;

зниження кислотності;

підвищення розчинності цукрового сиропу.

60. Горизонтальний ряд бочок при виробництві хереса класичним способом називається:

собретабла;

+кріадера ;

солера;

пюпітр.

61. Початковий виноматеріал використовуваний для хересовання при виробництві хереса:

+собретабла;

кріадера;

солера;

Пюпітр.

62. Купажні вина – це:

+вина, отримані в результаті змішування різних виноматеріалів;

вина, отримані змішуванням різних сортів винограду;

вина, отримані змішуванням різних сортів винограду в польових умовах при збиранні врожаю;

вина, отримані в результаті змішування мезги різних сортів винограду.

63. Отримання спирту з браги досягається шляхом:

+перегонки і ректифікації;

випаровування;

відстоювання;

декантації.

64. Залежно від щільності початкового сусла розрізняють сорти пива:

легкі і щільні;

+світлі і темні;

рідкі і щільні;

солодкі і гіркі.

65. Закінчення паузи оцукрення при пивоварінні визначають:

+за йодною пробою;

за змістом цукру;

органолептично;

за кислотністю.

66. З якою метою використовують солод при виробництві харчового спирту:

для поліпшення якості спирту:

+для перетворення крохмалю на цукри;

для перетворення крохмалю на солодове молоко;

для перетворення білків в амінокислоти.

67. Сепажні вина – це:

вина, отримані в результаті змішування готових виноматеріалів;

+вина, отримані змішуванням різних сортів винограду (мезги) в умовах вин заводу;

вина, отримані змішуванням виноматеріалів з вакуум суслом;

вина, отримані змішуванням різних виноматеріалів.