Підсумковий тест з дисципліни "Екологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 5

Що таке стресові зони? (ВІРНА)  зони дії негативних факторів

Що таке сукцесія? (ВІРНА)  послідовна зміна видового складу біогеоценозу

Що таке техногенна ерозія? (ВІРНА)  руйнування грунтів при видобуванні корисних копалин

Що таке фотоперіодизм? (ВІРНА)  реакція організмів на зміну тривалості світлового дня

Як називається екологічна група водоростей, які знаходяться в водоймах у підвішаному стані? (ВІРНА)  фітопланктон

Як називається екологічна група водоростей, які прикріплені у воді до дна водойми? (ВІРНА)  бентос

Як називається наука про склад,  чисельність населення та особливості його розвитку? (ВІРНА)  демографія

Як називається явище, коли тварини намагаються жити на одній освоєній одного разу території? (ВІРНА)  хомінг

Як називається явище, коли тварини переходять з однієї території свого існування на іншу? (ВІРНА)  кочовий спосіб життя

Як називалася відома робота К. Мьобіуса, в якій він вперше обгрунтував поняття "біоценоз"? (ВІРНА)  "Устриці та устричне господарство"

Як називають  форму співжиття, коли обидва партнери мають користь від взаємного проживання? (ВІРНА)  симбіоз

Як називають сукупність всіх живих орагнізмів екосистеми? (ВІРНА)  біоценоз

Як називаються популяції, в якиз особини є генетично ідентичними? (ВІРНА)  менделівські

Як називаються популяції, головним критерієм при визначенні яких є їх розміщення в межах певного біоценозу? (ВІРНА)  ценотичними

Як називаються популяції, які виділяють за ознаками їх розподілу на певній території та достатній відмежованості від популяції того ж виду? (ВІРНА)  локальними

Яка із наведених рослин є цінною кормовою рослиною: (ВІРНА)  лисохвіст лучний

Яка із частин озера є найбільш заселеною живими організмами? (ВІРНА)  літораль

Яка отруйна рослина втрачає свої властивості після висихання? (ВІРНА)  жовтець їдкий

Яка структура популяцій виражаєтсья співвідношенням у ній особин різної статі? (ВІРНА)  статева

Яка структура популяцій виражається у відмінності або подібності особин за генотипом? (ВІРНА)  генетична

Яке пристосування рослин до посухи? (ВІРНА)  розгалужена коренева система

Яке пристосування тварин до життя в жаркому та посушливому кліматі? (ВІРНА)  здатність до тривалого і швидкого бігу

Який варіант НЕ відповідає правилам раціонального використання сінокосів і пасовищ? (ВІРНА)  нерегульований випас і сінокосіння

Який вчений є автором терміну "віталітет" і методики визначення віталітетної структури популяцій рослин? (ВІРНА)  Ю.А. Злобін

Який вчений зфoрмулював закон мінімумів? (ВІРНА)  К.Лібіх

Який тип екосистеми є найбільш продуктивним? (ВІРНА)  дощовий тропічний ліс

Який тип екосистеми є найменш продуктивним? (ВІРНА)  тундра

Яким науковим терміном називають "цвітіння води"? (ВІРНА)  евтрофізація

Якими можуть бути наслідки науково обгрунтованого застосування добрив?  (ВІРНА)  погіршуються умови живлення шкідників на рослинах

Які  фактори називають едафічними? (ВІРНА)  ресурси та умови, пов"язані з грунтом

Які абіотичні фактори обумовлюють клімат? (ВІРНА)  температура і опади

Які види зв"язків найбільш важливі? (ВІРНА)  трофічні

Які види угідь належать до природних екосистем? (ВІРНА)  море

Які із названих особливостей популяцій НЕ відносяться до характеристик популяцій рослин? (ВІРНА)  щільність популяції сильно змінюється в часі внаслідок міграції особин

Які недоліки безорного землеробства? (ВІРНА)  велика кількість пестицидів

Які організми належать до детритофігів? (ВІРНА)  мікроорганізми

Які організми сприймають ультрафіолетову частину сонячного спектру? (ВІРНА)  деякі комахи

Які організми стоять на початку трофічного ланцюга? (ВІРНА)  зелені рослини

Які переваги безорного землеробства? (ВІРНА)  економія часу та енергії

Які типи зв"язків в екосистемі пов"язані з використанням інших організмів для власного розповсюдження? (ВІРНА)  топічні

Які типи зв"язків в екосистемі пов"язані з зміною якості середовища? (ВІРНА)  трофічні

Які фактори називають едафічними? (ВІРНА)  пов'язані з грунтом

Які фактори сприяли зниженню дитячої смертності  і початку демографічного вибуху? (ВІРНА)  вакцинація, відкриття нових лікарських препаратів